Terhi Alatalo

Paremman johtamisen kumppani, fasilitaattori – ESTJ

Valmennuskielet: suomi ja englanti


terhi.m.alatalo@gmail.com

Koulutukseltani olen kasvatustieteiden maisteri, tradenomi ja ammatillinen opettaja. Minulla on pitkä tausta johtotehtävistä järjestöpuolelta sekä yritysten ja organisaatioiden ylimmän johdon johtamiskoulutuksista. Johto-tai esimiesasemassa toimivien ihmisten on tärkeää ymmärtää ja hyödyntää erilaisuutta. Aloilla, joissa ihmisten osaaminen ratkaisee onnistumisen, erilaisuus voi olla merkittävä kilpailutekijä tai onnistumisen mahdollistaja. Lisäksi johtajien parempi itsetuntemus synnyttää parempaa johtajuutta ja LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi on erinomainen työkalu tähän. Analyysi nostaa esiin vahvuudet, mutta myös sanoittaa ihmisen luontaisen tavan käsitellä esimerkiksi muutostilanteita.

Esimiestyössä olen havahtunut siihen, että ihmiset ovat erilaisia ja ajattelumallimme poikkeavat toisistaan. LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysin kautta olen osannut kehittää omaa esimiestyötäni, sillä olen tunnistanut eroavaisuudet oman ajatteluni ja työntekijöideni ajattelun välillä. Tämä on parantanut kommunikaatiota organisaation sisällä ja sujuvoittanut toimintaa. LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi on hyvä työkalu myös tiimityön parantamiseen, sillä sen kautta on mahdollista havainnollistaa tiimin toimintaa ja erilaisia rooleja tiimin sisällä. Kun pääsemme toimimaan meille luontaisella tavalla, todennäköisesti nautimme työstämme ja saavutamme helpommin meille asetetut tavoitteet.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -lisenssit:

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -lisenssivalmentaja