Harri Virtanen

Luonnollisesta elämästä inspiroitunut idealisti – ENFP

Valmennuskielet: suomi

050 4413 264
harri.a.virtanen@gmail.com

Kun kävin LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -valmentajakoulutuksen, aukesi minulle syvempi ymmärrys ihmisten erilaisista luontaisista ajattelutyyleistä ja samalla elämäni virtasi kuin ”elokuvana” ja aloin ymmärtää monia elämäni varrella olleita ihmisiä ja tapahtumia uudella tavalla.

Ihmisten erilaisuus ajattelutyylistä riippuen mahdollistaa alun hämmennyksen ja hyväksymisen jälkeen valtavan potentiaalin yhdistää erilaiset vahvuudet keskenään, jolloin lopputulos niin työ- kuin siviilielämässä voi olla huomattavasti toimivampi kuin yhdellä tavalla ajattelevien. Vaatii vaan ymmärrystä erilaisuudesta, sen kunnioittamista ja toisten hyvien puolien huomioimista.

Luonnollinen elämä inspiroi minua. Riippuvuustaustan omaavana luontainen kiinnostaa minua. Takana 13 vuotta uutta elämää. (www.luonnollinenravitsemus.fi/harri-a-virtanen/)

Oma kokemus stressistä, työuupumuksesta, erosta ja itseni kadottamisesta sai ottamaan yhteyttä Saarenpään Jariin. LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysin tuloksena muistin millainen olen luonnollisimmillani ja ymmärsin, missä olin mennyt harhateille.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -koulutusten myötä näen työ- ja ihmissuhdehistoriani eri valossa ja olenkin hyödyntänyt ymmärrystäni kaikilla elämänalueilla. Edellisissä työpaikoissani oivalsin ihmisten luontaisia roolituksia ja annoinkin positiivista palautetta sekä voimistin työkavereiden ymmärrystä omista vahvuuksistaan. Huomasin, millainen työnkuva energisoi ja millainen kuormittaa itseä sekä työkavereita. Myös stressikäyttäytyminen selkeytyi. Ero on valtava.

Parhaimmillaan ihmiset voivat todella hienosti ja ovat elinvoimaisia niin työssä kuin siviilissäkin. Tämä inspiroi minua todella paljon. Oikeat ihmiset oikeissa paikoissa. Ymmärrys on tärkeää myös pari- ja muissa ihmissuhteissa.

Olen kiinnostunut

  • Esimies- tai asiantuntijatyön kehittäminen
  • Tiimityön kehittäminen
  • Positiivisen ja rakentavan palautteen antaminen
  • Oman motivaatiosi sekä vahvuuksiesi löytäminen
  • Pari- tai ihmissuhteen kehittäminen

 

Harri Virtanen

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -lisenssit:

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -lisenssivalmentaja

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ esihenkilötyön lisenssivalmentaja