3-0-logo_1rivilla_ver3_ilmantaustaa

 

1. Rekisterinpitäjä

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ | TypeOne Ltd Oy

Y-tunnus 2263812-8

Järvipuistonkatu 4, 04400 Järvenpää

info(a)luontaisettaipumukset.fi

puhelinsymboli  040 7227 179

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Niko Helin

Järvipuistonkatu 4, 04400 Järvenpää

niko(a)luontaisettaipumukset.fi

 

3. Rekisterin nimi

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ sähköisten palveluiden asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen sekä LUONTAISET TAIPUMUKSET™ TypeOne Ltd Oy:n palveluiden/tuotteiden tarjoamiseen, myymiseen, markkinointiin, kehittämiseen ja tilausten toimittamiseen.

Käytämme maksullisten LUONTAISET TAIPUMUKSET™ analyysien sähköiseen toimittamiseen asiakkaillemme ainoastaan SSL-suojattua linkkilatausta.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä sähköisesti osoitteeseen info@luontaisettaipumukset.fi.

 

Rekisteri pitää sisällään:

 • www.luontaisettaipumukset.fi asiakkaat ja yhteydenotot
 • LUONTAISET TAIPUMUKSET™ verkkokauppa-asiakkaat
 • LUONTAISET TAIPUMUKSET™ uutis-/kampanja-/tarjouskirjeen tilaajat

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,
 • palvelun toteuttaminen,
 • asiakastapahtumien varmentaminen,
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,
 • markkinointi,
 • analysointi ja tilastointi,
 • mielipide- ja markkinatutkimukset sekä
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

1) LUONTAISET TAIPUMUKSET™ analyysin tilanneilla nimi ja sähköpostiosoite

 

2) Muissa tapauksissa

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet,
 • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus,
 • ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli,
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot,
 • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot,
 • asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot,
 • mahdolliset luvat ja suostumukset,
 • mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä
 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat asiakkaan palveluihin rekisteröityessä syöttämät tiedot sekä asiakkaan kirjallisesti, puhelimitse tai sähköpostilla antamat tiedot asiakkaan pyytäessä lisää tietoa tai ostaessa palvelua tai tuotetta.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille ilman asiakkaan suostumusta.

Asiakkaan ostaessa jonkin LUONTAISET TAIPUMUKSET™ | TypeOne Ltd Oy:n yhteistyökumppanin tuotetta tai palvelua, on rekisterinpitäjällä oikeus ilmoittaa ostoon tarvittavat tiedot yhteistyökumppanille. Asiakas saa halutessaan yhteystiedot kyseisestä yrityksestä ja heidän rekisteriselosteestaan.

 

8. Tietojen säilyttäminen

Rekisterinpitäjä säilyttää kohdassa 5 mainittuja tietoja toistaiseksi, poislukien LUONTAISET TAIPUMUKSET™ analyysien henkilötietoja. LUONTAISET TAIPUMUKSET™ analyysien henkilötiedot poistetaan kuuden kuukauden (6kk) kuluttua analyysin tekemisestä. Tämän jälkeen analyysien sisältämä data jää anonyymina tutkimuskäyttöön, mutta henkilöä ei enää voida yhdistää analyysiin. Tarkempia tietoja LUONTAISET TAIPUMUKSET™ analyysien tietosuojapolitiikasta saat pyytämällä info(at)luontaisettaipumukset.fi.

Muita tietoja voidaan poistaa kohdan 10 mukaan.

 

9. Tietojen tarkastaminen ja muuttaminen

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa hänestä rekisterissä löytyvät tiedot milloin tahansa. Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa muuttuneet asiakastiedot rekisterinpitäjälle. Tarkastukset ja muutokset sähköpostilla info(a)luontaisettaipumukset.fi.

 

10. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli käyttäjä rikkoo palvelun käyttöehtoja, väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms. tai rekisterissä olevan henkilön tiedot osoittautuvat vanhentuneiksi.

Tiedot voidaan poistaa rekisteristä välittömästi asiakkaan omasta pyynnöstä. Tietojen poistaminen edellyttää kirjallisen pyynnön osoitteeseen info(a)luontaisettaipumukset.fi. Tiedot on poistettu, kun asiakas saa asiasta vahvistuksen sähköpostiinsa.

 

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Vain määrätyt henkilöt pääsevät käsiksi tietoihin. Tietoihin pääsy edellyttää salasanan ja käyttäjätunnuksen käyttämistä.

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.