TUNNISTA ASIAKKAASI AJATTELUTYYLI JA HERÄTÄ NOPEASTI LUOTTAMUS

 

Asiakkaasi katse harhailee ja myyjäsi puhe menee selvästi häneltä ohi korvien. Asiakaspalvelun väki taas saa asiakkailtaan reklamaatioita ja huokailee, kuinka asiakkaat ovat niin vaikeita. Huoltoasentajasi huomasi huoltokäynnillä asiakkaan lisätarpeita, mutta ei osannnut ottaa asiaa puheeksi.

Ihmisten erilaisuuden, erilaisten ajattelu- ja vuorovaikutustyylien yhteentörmäykset tuottavat näitä asiakaspalvelun ja myynnin arjesta tuttuja tilanteita. Erilaisuuden tunnistaminen ja oman ”lähettimen” säätö asiakkaan vastaanottotaajuudelle on taito, joka on kaikkien opittavissa ja jota voi kehittää.

TULOKSEKAS ASIAKASKOHTAAMINEN™ -valmennuksessamme opit asiakkaan kuuntelun ja myynnillisen keskustelun taidon. Valmennus antaa työkalut asiakkaan tarpeen kuulemiseen – olipa kyseessä sitten konkarimyyjä tai myyntiä vierastava asiantuntija. Tuloksekas asiakaskohtaaminen™ -valmennus on tehokas työkalu myös juurruttaa myynnillinen toimintatapa kaikille asiakkaiden kanssa työskenteleville ja näin moninkertaistaa yrityksen myyntivoima.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™  TULOKSEKAS ASIAKASKOHTAAMINEN™  -menetelmässä valmennamme, miten pääset keskustelemaan asiakasta oikeasti askarruttavista asioista. Opit kysymään oikealla tavalla eri tyyppisiltä asiakkailta – ja aidosti kuuntelemaan vastaukset. Kehität henkilökohtaisia vaikuttamistaitojasi, joiden kautta saat asiakkaiden kanssa työskentelyyn ja myyntityöhön lisää varmuutta.

TULOKSEKAS ASIAKASKOHTAAMINEN™ -valmennuksessa rakennamme aluksi erilaisuuden ymmärryksen perusasiat; oivallutamme löytämään omat vahvuutesi ja tunnistamaan erilaiset ajattelutyylit. Valmennuksen seuraava vaihe pureutuu hyödyntämään tämän ymmärryksen käytännön toiminnaksi asiakaskohtaamisissa.

Tavoitteena myynnin kasvu? Tehokkaampi jälkimarkkinointi?

Asiakkaan taitava kuunteleminen ja myynnillisen keskustelun osaaminen auttavat tässä. TULOKSEKAS ASIAKASKOHTAAMINEN-valmennukseen osallistuminen tuo asian osaksi arkipäivää myös niille eri alojen asiantuntijoille, joille myyminen ei ole tuttua tai ominaista.

Tavoitteena lisää liidejä? "Kaikki myy" -ajattelua läpi organisaation?

TULOKSEKAS ASIAKASKOHTAAMINEN™ -valmennuksella koko organisaatio voi kehittää erilaisten asiakkaiden kohtaamisen ja kuuntelun taitoa. Asiakastarpeet saadaan kerättyä entistä paremmin: Tieto tarpeista myös kulkee eteenpäin ja muuttuu myyntiliideiksi.

Tavoitteena asiakastyytyväisyyteen huippuluvut?

Asiakastyytyväisyys paranee, kun TULOKSEKAS ASIAKASKOHTAAMINEN™ -valmennuksen opeilla asiakaspalvelunne osaa huomioida asiakkaiden erilaiset vuorovaikutustyylit. Asiakkaanne saa vastauksen juuri niihin asioihin mitä on kysynyt ja juuri hänet vakuuttavalla tavalla.

"Valmennus oivallutti meidän porukan tekemään tiiviimmin työtä tiiminä - myynti ja suunnittelijat hakevat yhdessä ratkaisuja asiakkaille."

"Tiimissä jokaisella on nyt selkeä rooli. Asiakas kokee hyödyn yhteistyön helppoudessa, entistä parempina ideoina ja tulosten kasvuna."

HALUATKO KUULLA LISÄÄ? VALMENTAJAMME KERTOVAT MIELELLÄÄN.

Tutustu myös aiheeseen liittyviin blogikirjoituksiin alempana.

 

Tiina Kekkonen

+358 50 3694832
tiina.kekkonen@taitotalo.fi
Toiminta-alue: Etelä-Pohjanmaa, Häme, Pirkanmaa ja Uusimaa

[BIO]

Eija Lepistö

+358 40 589 2732
eija.lepisto@vantaa.fi
Toiminta-alue: Uusimaa

[BIO]

Jussi Mozo

+358 44 708 1313
jussi.mozo@gmail.com
Toiminta-alue: Koko Suomi

[BIO]

Jari Saarenpää

+358 40 820 0644
jari@luontaisettaipumukset.fi
Toiminta-alue: Koko Suomi ja ulkomaat

[BIO]