ERILAISUUTTA VOI JA KANNATTAA JOHTAA

 

Ihmisten erilaisuus on sekä haaste että mahdollisuus. Esihenkilöillä on tarve pärjätä erilaisten ihmisten kanssa. Yksinkertaistettuna kyse on vaikuttavuudesta ja paremmista johtamistuloksista.

ERILAISUUDEN JOHTAMINENTM -valmennuksemme tarjoaa esimiehille taitoja ja työkaluja erilaisuuden tunnistamiseen sekä hyödyntämiseen käytännön vuorovaikutus- ja johtamistilanteissa.

Valmennuksemme tarjoaa käytännönläheisen, osallistavan ja tarpeisiin räätälöidyn valmennuksen, jossa pääsemme hyödyntämään ihmisten erilaisuutta käytännön johtamistilanteissa sekä esihenkilönä kehittymisessä. Valmennuksen vaikuttavuutta tehostetaan käytännön harjoituksilla, henkilökohtaisilla sparrauksilla sekä esihenkilön kehittymisen arvioinnilla.

Osana valmennusta hyödynnämme LUONTAISET TAIPUMUKSET -analyysejä, jolla pystymme tunnistamaan oman luontaisen ajattelu- ja johtamistyylin sekä niihin liittyvät vahvuudet. Lisäksi valmennus tarjoaa keinoja motivaatioiden tunnistamiseen ja niiden johtamiseen.

Näillä valmennuksilla on ollut positiivinen vaikutus sisäiseen ilmapiiriin, työssä jaksamiseen, vahvuuksien hyödyntämiseen sekä esihenkilönä kehittymiseen. Kaikilla näillä osatekijöillä on selkeä yhteys työn tuottavuuteen ja työhyvinvointiin.

Lue yhden ERILAISUUDEN JOHTAMINEN™  -valmennuksen kuvaus täältä.

Miksi erilaisuus kannattaa huomioida johtamisessa?

Koska ihmiset ovat erilaisia! Kyse on onnistumisesta esihenkilönä ja erilaisuuden aidosta hyödyntämisestä. Ymmärrys omasta ajattelu- ja johtamistyylistä antaa paremmat valmiudet erilaisten ihmisten kohtaamiseen.

Kannattaako panostaa vahvuuksiin vai heikkouksiin?

Tutkimuksen ja kokemuksen mukaan yli 70% esihenkilöistä panostaa kehittymisessään heikkouksien viilaamiseen, vaikka eri alojen menestyjät ovat poikkeuksetta valinneet vahvuuksien hyödyntämisen strategian.

Miten arvioitte esihenkilövalmennuksen vaikuttavuutta?

Valmennuspalautteen lisäksi on tärkeä tunnistaa ja todentaa niitä hyötyjä, joita valmennuksella ollaan hakemassa. Usein ne liittyvät esihenkilönä kehittymiseen tai onnistumiseen käytännön johtamistilanteissa

”Valmennus avasi silmät näkemään omia ja muiden vahvuuksia”

”Sain hyvää ymmärrystä ja työkaluja erilaisiin johtamistilanteisiin”

”Ymmärsin paremmin, miksi yhteistyö joidenkin ihmisten kanssa on vaikeampaa kuin toisten.

”Tiivis ja jämäkkä kokonaisuus. Sopivasti teoriaa ja sen soveltamista käytännön tilanteisiin. Hyvä
tunnelma. Kiitos.”

 

HALUATKO KUULLA LISÄÄ? VALMENTAJAMME KERTOVAT MIELELLÄÄN.

Tutustu myös aiheeseen liittyviin blogikirjoituksiin alempana.

Niko Helin

+358 40 722 7179
niko@luontaisettaipumukset.fi
Toiminta-alue: Koko Suomi

[BIO]

Tea Lummi

+358 400 420713
tealummi@outlook.com
Toiminta-alue: Häme, Pirkanmaa ja Uusimaa

[BIO]

Aki Miettinen

+358 44 575 5008
aki.miettinen@vipuvaikutus.fi
Toiminta-alue: Koko Suomi

[BIO]

Johanna Olsson

+358 400 776 575
johanna@ajatusvalmentajat.fi
Toiminta-alue: Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa

[BIO]

Jari Saarenpää

+358 40 820 0644
jari@luontaisettaipumukset.fi
Toiminta-alue: Koko Suomi ja ulkomaat

[BIO]

Mikko Seppäläinen

+358 40 569 3932
mikko.seppalainen@gmail.com
Toiminta-alue: Kymenlaakso, Pirkanmaa, Uusimaa, Varsinais-Suomi ja ulkomaat

[BIO]