Esittelyssä TSE exe, Turun yliopisto

Kirjoittaja Tanja Meronen

 

 

Turun yliopiston johtamiskoulutuksissa silmät avautuvat itsetuntemukselle ja erilaisuudelle

 

TSE exe on Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa toimiva yksikkö, joka tarjoaa valmennusta ja kumppanuutta johdon, esimiesten ja asiantuntijoiden kehittämiseen. TSE exen ohjelmassa ovat mm. suositut EMBA- ja JOKO- johtamiskoulutusohjelmat, joissa kehitetään visionääristä johtamista sekä uudistavaa liiketoimintaosaamista.

Keskeistä molemmissa valmennusohjelmissa on kasvaminen johtajana tai asiantuntijana. Osallistujat oppivat tunnistamaan omat sekä johdettaviensa luontaiset ajattelutyylit ja vahvuudet. Parhaimmillaan opittua kyetään menestyksekkäästi hyödyntämään organisaatioiden tiimien, toimintojen sekä työn kehittämisessä. Aktiivisena työkaluna läpi TSE exen valmennusmoduulien käytetään LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -menetelmää.

­­– LUONTAISET TAIPUMUKSET™ on käytännöllinen ja sensitiivinen tapa lähestyä ihmisten erilaisuutta, kuvailee kehitysjohtaja Hannele Järvenpää.

Erilaisuudesta, sen kunnioittamisesta sekä arvostamisesta puhutaan yhä enemmän. Nuorimmat sukupolvet pitävät Järvenpään mukaan erilaisuuden arvostamista tärkeänä myös inklusiivisuuden ja ihmisoikeuksienkin näkökulmasta.

 

Erilaisuuden hyödyntämisen mahdollisuuksien pitäisi korostua enemmän, mikäli halutaan tehdä tätä maailmaa paremmaksi! Share on X 

Erilaisuuden hyödyntämisen mahdollisuuksien pitäisi korostua enemmän, mikäli halutaan tehdä tätä maailmaa paremmaksi, täydentää johtaja Ulla Heinonen.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -menetelmä avaa erilaisuuttamme 16 erilaisen ajattelutyylin kautta. Henkilökohtaisen analyysin tulos avaa usein tekijälleen uudenlaisen näkemyksen ominaisuuksistaan ja johtajuudestaan. Henkilöille, joiden aikaisempaan koulutukseen ei ole kuulunut käyttäytymistieteitä, avautuu kokonaan uusi laaja ja mielenkiintoinen työkalupakki ihmisten johtamiseen.

Heinosen mukaan itsensä ymmärtämisen avulla voidaan katkaista kierre, jolla selitetään jatkuvat samat kehittämiskohteet ja pysyvät toimintamallit. Myös oma turhautuminen ja stressaantuminen selittyvät, kun niiden juurisyihin päästään kiinni.

– Johtajat ovat oivaltaneet myös sen, että mitä paremmin tuntevat työntekijänsä, sen paremmin he ymmärtävät ja johtavat tiimiläisiään, avaa Heinonen menetelmän lisähyötyjä.

Ohjelmissa tehdään lisäksi 360-analyysi sekä LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -asiantuntija- ja esimiesanalyysit. Myös Reiss-menetelmää kokeillaan. Näistä työkaluista löytyy paljon yhtymäkohtia.

– Ohjelmiin kuuluvaan vertaismentorointiin valitaan mahdollisimman erilaisia ajattelutyylejä edustavat parit. Näin saadaan konkreettisemmin esiin, miksi joku tekee aivan toisen tyyppisiä ratkaisuja, kertoo koulutuspäällikkö Anna Alasuutari.

Myös TSE exen omassa tiimissä hyödynnetään LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -menetelmää.

– Näen tämän lisäävän keskinäistä ymmärrystä toisten toimintatapoja kohtaan. Voimme välttyä turhilta konflikteilta ja erimielisyyksiltä. Se, jos mikä sujuvoittaa työskentelyä erilaisten ihmisten kanssa, avaa selkeitä hyötyjä asiakasvastaava Saaga Somerkoski.

Myös koulutuspäällikkö Marika Hänninen pitää tosi virkistävänä, kun on sattumoisin työpari erilaisen ihmisen kanssa. Hän pohtii, että jos oltaisiin kaksi tismalleen samanlaista, olisi tuottavuus paljon heikompaa. Erilaisuuden tunnistaminen, hyväksyminen ja hyödyntäminen todellakin kannattaa.

 

TSE exen LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -valmentajia ovat Ulla Heinonen, Barbara Malmström ja Hannele Järvenpää.

 

Lisätietoja

www.utu.fi/exe

www.luontaisettaipumukset.fi

 

Tutustu myös muihin blogikirjoituksiimme.

Kirjoittaja:LUONTAISET TAIPUMUKSET

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *