Kirjoittaja: NIKO HELIN

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -päävalmentaja, ENFP

 

Hyödynnätkö sinä vahvuuksiasi vai kehitätkö heikkouksiasi?

 

Referoin aluksi vapaamuotoisesti laajaa tutkimusta, josta Marcus Backingham kirjoitti kirjassaan ”Now, Discover Your Strenghts”. Tutkimuksessa kysyttiin mm. vastaajan omaa näkemystä, miten hän oli kehittänyt itseään oman elämänsä aikana. Tehtävänä oli valita kahdesta vaihtoehdosta se, jota tunnisti suosineensa enemmän.

Vaihtoehdot olivat seuraavat:

  1. Tunnistan vahvuuteni ja hyödynnän niitä.
  2. Tunnistan heikkouteni ja pyrin parantamaan niitä.

Vastausten perusteella 70 % tunnisti suosineensa enemmän vaihtoehtoa B, eli heikkouksien parantamista ja vain 30 % toimi voimakkaammin vahvuuksien pohjalta.

Tulos herätti paljon ajatuksia ja muuttui vielä mielenkiintoisemmaksi seuraavan kysymyksen jälkeen, jossa vastaajan piti arvioida omaa menestystään, tietysti omiin kriteereihinsä peilaten. Lähes poikkeuksetta kaikki menestyneeksi itsensä arvioineet olivat valinneet vaihtoehdon A, eli vahvuuksiensa hyödyntämisen ja niiden edelleen kehittämisen. Eli menestyksen ja valitun strategian välillä on selkeä yhteys.

 

Mihin kiinnitämme huomiomme palautteissamme?

Vetämissäni valmennuksissa tämä tutkimustulos on herättänyt kovaakin keskustelua asiakkaitteni kanssa. Olemme pohtineet, miksi tämä heikkouksien viilaaminen on ajanut yli vahvuuksille rakentamisen. Avaan asiaa esimerkin ja muutaman näkökulman kautta.

Asiakkaiden kanssa läpikäymissäni esihenkilöiden 360-palautteissa (työkalu, jossa esihenkilöt saavat palautetta toiminnastaan omilta tiimiläisiltä, kollegoiltaan ja omalta esihenkilöltä), monet ovat saattaneet saada erinomaisia tuloksia valtaosasta johtamiseen liittyvistä arvioinneista. Tästäkin huolimatta, lukiessaan omaan palauteraporttiaan, kohdistuu huomio lähes 100 %:sti kohtiin, jotka ovat arvioissa heikommalla tasolla.

Alla muutamia näkemyksiäni, mistä heikkouksien ”suosiminen” tai huomionkiinnittyminen heikkouksiin johtuu:

  • Koemme johtamisen ja yhteistyön muiden ihmisten kanssa helposti miellyttämis-bisneksenä, jossa haluamme vastata kaikkien odotuksiin.
  • Haemme arvostusta mahdollisimman monen ihmisen silmissä.
  • Pyrimme pois epätäydellisyydestä, virheet on karsittava minimiin.

 

Mihin miellyttämisen ja heikkouksien karsimisen reitti johtaa?

Jos heikkouksien karsiminen toimii oman toimintamme punaisena lankana, unohdamme helposti ne asiat, joissa voisimme luoda positiivista kilpailuetua muihin verrattuna ja antaa itsellemme mahdollisuuden loistaa. Kärjistetysti sanottuna heikkouksien viilaamisen reitti johtaa tilanteeseen, jossa olemme OK monessa asiassa, mutta emme erityisen hyviä missään.

 

Kärjistetysti sanottuna heikkouksien viilaamisen reitti johtaa tilanteeseen, jossa olemme OK monessa asiassa, mutta emme erityisen hyviä missään. Share on X 

Toki heikkouksia ei pidä unohtaa, jos ne ovat esimerkiksi oman työtehtävän hoitamisen kannalta kriittisiä. Ne pitää kehittää riittävälle tasolle, mutta ei niiden kanssa tarvitse tavoitella kuuta taivaalta.

Mitä vahvuuksille rakentaminen ja niiden hyödyntäminen edellyttää? Se vaatii ainakin:

  • Niiden tunnistamista.
  • Ennen kaikkea rohkeutta tehdä omia valintoja hyväksyen, ettei kaikkia voi miellyttää.
  • Hyväksyä oma epätäydellisyys joissakin asioissa.
  • Tehdä työtehtäviä tai työskennellä tavalla, jossa omat vahvuudet pääsevät esille.
  • Kykyä sanoa EI asioille, jotka eivät ole se oma juttu.

Jos omassa työssäsi pääset hyödyntämään luontaisia taipumuksia ja vahvuuksia, on se innostavaa ja energisoivaa. Lisääntyneestä energiasta ja luontaisten vahvuuksien hyödyntämisestä seuraa vääjäämättä paremmat tulokset sekä positiiviset vaikutukset työhyvinvointiin.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysin avulla sinulla ja organisaatiollasi on oiva mahdollisuus päästä kiinni luontaisiin taipumuksiin ja vahvuuksiin sekä löytää keinoja niiden hyödyntämiseen käytännön tilanteissa.

 

Haluatko kuulla lisää joko allekirjoittaneelta tai www.luontaisettaipumukset.fi

 

Niko Helin / LUONTAISET TAIPUMUKSET™

040-722 7179

niko@luontaisettaipumukset.fi

 

 

Tutustu myös muihin blogikirjoituksiimme.

Kirjoittaja:LUONTAISET TAIPUMUKSET

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *