TULOKSELLINEN JOHTOTIIMI TUNNISTAA JA HYÖDYNTÄÄ OMIA VAHVUUKSIAAN

 

Vuosien mittainen kokemuksemme johtoryhmien kanssa työskentelystä on osoittanut kolme merkittävää haastetta:

  1. Johtoryhmän keskinäinen yhteistyö ja vuorovaikutus ei toimi toivotulla tasolla
  2. Johtoryhmä on keskittynyt raportoimaan toteutuneesta tuloksesta, eikä toimi strategisesti liiketoimintaa kehittävänä tiiminä
  3. Johtoryhmään on valikoitunut liian samankaltaisesti ajattelevia ihmisiä

JOHTORYHMÄSTÄ JOHTOTIIMIKSI™ -valmennus luo johtoryhmälle edellytykset onnistua liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamisessa johtoryhmän jäsenten omien vahvuuksien kautta.

Johtoryhmätyöskentelyn tyypillinen haaste on keskinäisen yhteistyön toimimattomuus. Ryhmässä saattaa olla muutamia voimakkaasti tilaa ottavia henkilöitä, jotka vaikuttavat liiaksi keskustelun painopistealueisiin ja päätöksentekoon. Ryhmä ajautuu helposti joko ratkaisemattomiin ristiriitoihin tai niiden välttelyyn. Myös kokemukset johtoryhmätyöskentelyn hyödyllisyydestä vaihtelevat. Väitämme, että moni kokee turhautumista erityisesti tavoitteiden epäselvyyteen ja asioiden etenemättömyyteen. Mikäli edellä mainitut kuvaukset kuulostavat tutulta, voi olla, että johtoryhmänne koostuu liian samankaltaisesti ajattelevista ihmisistä. Tästä on seurauksena urautunut toimintatapa.

JOHTORYHMÄSTÄ JOHTOTIIMIKSI™ -menetelmän tavoitteina ovat johtoryhmän tehokkuuden, tuottavuuden, tuloksellisuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen. Panostamalla johtoryhmän perustehtävän kirkastamiseen, tavoitteiden selkiyttämiseen ja yhteistyön parantamiseen, johtoryhmätyöskentely monipuolistuu ja kehittyy. Johtoryhmässä opitaan tunnistamaan ryhmän jäsenten erilaisia vahvuuksia sekä hyödyntämään niitä liiketoiminnan johtamisessa ja tuloksen tekemisessä. Valmennus sopii esimerkiksi tilanteisiin, joissa uusi johtoryhmä aloittaa toimintansa, johtoryhmän jäsenet vaihtuvat, liiketoiminnan tulokset jäävät tavoitteista, tai kun henkilöstö kokee tyytymättömyyttä johtamiseen ja organisaation toimintaan.

Tavoitteena sitoutunut johtotiimi?

Toimiva vuorovaikutus johtoryhmässä edellyttää luottamusta, läpinäkyvyyttä ja rohkeutta kohdata haastavat tilanteet yhdessä. Tällainen johtotiimi vakuuttaa toiminnallaan sekä asiakkaat että henkilöstön. Yhdessä tehdyt päätökset ja tarvittavat muutokset etenevät maaliin saakka.

Tavoitteena tehokas johtoryhmätyöskentely?

Johtoryhmän jäsenten keskinäinen arvostus ja ymmärrys yhteisistä tavoitteista näkyy johtoryhmän työskentelyn tuottavuudessa. Johtoryhmästä johtotiimiksi™ -valmennus auttaa johtoryhmää työskentelemään tehokkaammin esimerkiksi ajankäytön, prosessien, päätöksenteon, viestinnän tai roolituksen näkökulmasta.

Tavoitteena hyvinvoiva johtotiimi?

Optimaalisesti toimiva johtotiimi tunnistaa ja hyödyntää sen jäsenten vahvuuksia. Mitä enemmän johtoryhmän jäsenet voivat hyödyntää omia vahvuuksiaan, sitä paremmin he myös onnistuvat työssään. Tämä lisää hyvinvointia johtotiimissä ja hyvinvoiva johtotiimi vaikuttaa myönteisesti koko yrityksen toimintaan!

"Valmennus havainnollisti selkeästi, miten eri tavoin voimme samasta asiasta ajatella. "

"Ymmärsimme, että on tärkeää tiedostaa myös hyvin toimivan ryhmän heikot kohdat. Nyt osaamme  huomioida sen, että tiimimme jäsenet tosiaan ovat hyvin samanlaisia ajattelutyyleiltään ja siksi meidän pitää kiinnittää erityistä huomiota näkökulmiin, jotka tiimissämme ovat heikosti edustettuina."

Lempäälän-Vesilahden Sanomat: "Erilaisuus kukoistaa Lekitekillä"

Lekitek Oy:n johtoryhmä tutustui syksyllä 2018 omiin luontaisiin taipumuksiinsa Johtoryhmästä johtotiimiksi™ -valmennuksessa. Yritys kokee hyötyneensä  valmennuksesta jo lyhyelläkin tähtäimellä monin tavoin.

Lue Lempäälän-Vesilahden Sanomien juttu siitä, millaisiin asioihin Lekitek Oy:n johtoryhmä näkee valmennuksemme tuoneen parannusta heillä. Jos samankaltaisille muutoksille olisi tilaus myös teillä, niin valmentajiemme yhteystiedot löydät alapuolelta.

Lue juttu

HALUATKO KUULLA LISÄÄ? VALMENTAJAMME KERTOVAT MIELELLÄÄN.

Tutustu myös aiheeseen liittyviin blogikirjoituksiin alempana.

Juha Arikoski

+358 41 466 6024
juha@proartum.fi
Toiminta-alue: Koko Suomi

[BIO]

Maria Kausto-Turner

+358 40 353 5851
maria.kaustoturner@gmail.com
Toiminta-alue: Koko Suomi ja ulkomaat

[BIO]

Sanna Niemelä

+358 50 331 7096
sanna@essenti.fi
Toiminta-alue: Koko Suomi ja ulkomaat

[BIO]

Jaana Piikkilä

+358 40 549 0076
jaana.piikkila@innolink.fi
Toiminta-alue: Koko Suomi

[BIO]

Jari Saarenpää

+358 40 820 0644
jari@luontaisettaipumukset.fi
Toiminta-alue: Koko Suomi ja ulkomaat

[BIO]

Terhi Vesterinen

+358 400 585 913
terhi.vesterinen@solpoint.fi
Toiminta-alue: Koko Suomi

[BIO]