Kirjoittaja: ARTO SMEDBERG

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -valmentaja
Innostuksen ja tiimihengen luoja

 

Tiimin potentiaalista tuloksellista vaikuttavuutta ja hyvinvointia

 

Sain eräästä yrityskulttuurin kehittämisen valmennuksesta tällaisen palautteen: 

”Kiitos Arto, kun innostutit ja ohjasit meidät oppimaan! Ja myös kiinnostumaan myynnistä ja asiakkaiden hoidosta. Muutoin ei olisi ollut töitä enää pitkään aikaan!”

Yrityksessä oli kyse organisaatiorakenteen muutoksesta, johon organisaatio ja sen miehitys oli huolella valmisteltu. Muutoksen lanseeraus tapahtui työpajassa, jossa kaikki esimiehet olivat mukana.  Lähtötilanteen ongelmat käytiin huolellisesti läpi ja perustelut uudelle roolijaolle sekä organisaatiolle havainnollistettiin tarinan avulla.

Työpajan jälkeen tuntui, että kaikki on selvää ja tästä päästään hienosti eteenpäin. Kuitenkin kahden viikon jälkeen noin puolet esimiehistä otti yhteyttä ja kertoi, että he eivät ole muutoksen takana. Kysyessäni syytä kertoivat esimiehet, etteivät olleet kuitenkaan ymmärtäneet, miten tämä uusi organisaatio käytännössä vaikuttaa heidän rooleihinsa.

 

Miksi toiset muutosohjelmat onnistuvat ja toiset eivät?

Harvard Business Review -lehdessä kerrottiin tutkimuksesta, jossa oli mukana 5 000 yritystä ja 15 000 johtajaa eri maista. Tutkimuksen mukaan johtajat pystyttiin tunnistamaan myötätuntoisiksi tai välinpitämättömiksi ja toisaalta viisaiksi tai tietämättömiksi. Myötätunnolla tässä tarkoitettiin sitä, että johtaja on tietoinen johdettavien tunteista ja ottaa ne mahdollisuuksien mukaan huomioon. Muutoksen voi toteuttaa myös välinpitämättömästi. Sellaisen johdettavat kokevat ylhäältä tulevana käskyttämisenä. Tässä tapauksessa sitoutuminen sekä työhön panostaminen ajan myötä heikkenevät.

Johtaminen sinällään on yksinkertaista. Se on ihmisten vuorovaikutteista ohjaamista kohti haluttuja tuloksia ja strategian esillä pitämistä tuoreella tavalla joka päivä. Se on kykyä kertoa johdettaville, mitä strategia konkreettisesti tarkoittaa heidän työssään ja miten yhteisiin tavoitteisiin päästään. Johtaminen ei siis ole käskyttämistä tai komentamista, kuten se saatetaan joskus käsittää. 

Ihannetilanteessa siis johdetaan myötätuntoisesti ja viisaasti. Ja tehdään välttämättömät muutokset toiminnan kehittämiseksi huomioiden henkilöstön tunteet. Tällä tavalla tiimiläiset saadaan antamaan kaikkensa tulosten eteen. Tämä taas edellyttää johtajalta oman itsensä sekä johdettavien tuntemista syvällisemmin. Tähän tarpeeseen on kehitetty LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -menetelmä.

 

Meidän on vaikea tarkasti tietää, millaista osaamista ja kyvykkyyttä tulevaisuudessa tarvitaan Share on X 

 

Miksi tiimien valmentaminen kannattaa?

Meidän on vaikea tarkasti tietää, millaista osaamista ja kyvykkyyttä tulevaisuudessa tarvitaan. Vuorovaikutus- ja tiimitaitojen kehittämisellä on muuttuvassa työelämässä aina paikkansa.  Vuorovaikutuksen ja yhteistyön parantamiseen tähtääviä valmennuksia voidaan tehostaa. Asiakkailla ja henkilöstöllä voi olla merkittävä vaikuttavuus liiketoiminnan laajentumisessa ja tuloksellisuuden parantumisessa, kun niille luodaan edellytykset. Yrityksen täytyy selvittää ja kertoa selkeästi arvonsa, missionsa sekä toimintaperiaatteensa sidosryhmilleen. Joskus riittävän muutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan päätöksiä liiketoiminnan radikaalistakin uudelleensuuntaamisesta.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -valmennusten tulosten mukaan on henkilöstön vahvuuksista tärkeää olla tietoinen, mahdollistaa niiden hyötykäyttö ja antaa vahvuuksien myös kehittyä. Tällä tavoin työntekijöistä muovautuu sisäisesti motivoituneita. Psykologisesti turvallisessa työympäristössä he saavuttavat paljon enemmän kuin kilpailevien yritysten henkilöstö, joita on johdettu kiinnittämällä huomio vahvuuksien sijaan heikkouksiin ja osaamisen puutteisiin – siis osaamattomuuksiin. Kun tiimiläisellä on sopivasti haastetta työssään, niin työhyvinvointikin on paremmalla tasolla. Me jokainen tarvitsemme tavoitteen, jolla on merkitystä.

 

Työkaluja oman itsetuntemuksen sekä johdettavien kehittymiseen

Mielestäni ihmisten johtaminen sekä valmentaminen on haastavaa mutta mielenkiintoista. Esimiehen ja valmentajan tehtävänä on saada ihmisistä näkyviin ja kehittymään meissä kaikissa piilevä potentiaali. LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -valmennusten myötä ymmärrys lähijohtajasta itsestään sekä johdettavista syvenee sekä laajenee. Yhä tärkeämpää on ymmärtää, millaisia taitoja ja kyvykkyyksiä meillä on jo olemassa tulevaisuuden toimintamalleihin, tietojärjestelmiin tai esimerkiksi yhteiskehittelyyn. Toisin sanoen, millaista strategista osaamista meillä on yrityksenä ja mitä meiltä puuttuu.

Lähijohtajan tulee ymmärtää ulkoisen ja sisäisen motivaation ero sekä niiden hyödyntämisen mahdollisuudet. Oma taitonsa on sisäisen motivaation synnyttäminen ja vaaliminen. Koripallovalmentaja Henrik Dettmann on sanonut: ”Hevosta ei voi pakottaa juomaan, mutta sen voi opastaa veden äärelle”. Motivaatio muodostuu ulkoisesta ja sisäisestä motivaatiosta. Ulkoiseen kuuluvat mm. palkka, palkkiot ja nimike. Meidän jokaisen ajan yli kestävän motivaation ja hyvinvoinnin ratkaisee kuitenkin sisäinen motivaatio. Se että saa tehdä pääosin niitä tehtäviä, jotka todella kiinnostavat ja toimia ja kehittää omia luontaisia vahvuuksiaan.

Haluan valmentajana johdattaa organisaatioita oppiviksi organisaatioiksi, joissa tiimit oppivat uutta, jakavat oppimaansa toisilleen ja näin valmentavat toisiaan. Valmennuspakkini teemoihin kuuluvat esimerkiksi tiimien vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittäminen, muutoksen läpivieminen, palautteen antamisen kehittäminen, ratkaisukeskeisyys työssä, oppiminen työssä, ekspansiivinen oppiminen ja valmentava johtaminen.

 

Ota yhteyttä!

Arto Smedberg – innostava puhuja – ENFJ

 

Tästä pääset tutustumaan Arton palveluihin!

Kirjoittaja:LUONTAISET TAIPUMUKSET

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *