Kirjoittaja: OLLI TORVINEN

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -valmentaja
Innostava viihdyttäjä

Kuinka rakentaa High Performance Team -johtoryhmä?

 

Jos olisit F1-kuljettaja, niin hyväksyisitkö, että autosi on ihan ok – turha sitä on enää lisää kehittää? Tuskinpa! Kyseisessä autosarjassa kilpailu on niin kovaa, että kaikki keinot käytetään auton ja tallin kehittämiseksi high-performance- ja voittajatasolle.

Yritysmaailmassa kilpailu on koventunut vuosi vuodelta ja tiimit pitää saada toimimaan optimaalisella tavalla. Ovatko kaikki johtajat silti valmiita pitämään huolta omasta Formula 1 -autostaan/tallistaan eli johtoryhmästään? 25 vuoden kokemuksella väittäisin, ettei näin valitettavasti aina ole. Suuri osa johtoryhmistä toimii puolivaloilla ja kierroslukurajoitin on asetettu liian alhaalle. Emme saa lähellekään sitä suorituskykyä irti kuin parhaimmillaan olisi mahdollista.

High Performance Team (HPT) on tiimi, joka toteuttaa lähes mahdottoman asian yhdessä niin, että lopputulos täyttää tai ylittää tavoitteet. He tavallaan muuttavat historiaa yhteisellä matkallaan. Tiimi kokee tehneensä yhdessä jotakin täysin ainutlaatuista, josta voidaan olla ylpeitä vielä vuosienkin jälkeen. Yhteiset arvot, arvotus ja merkityksellisyys korostuvat ja liimaavat tiimin yhteen vahvemmaksi kokonaisuudeksi, kuin alkuun voisi kuvitellakaan. Lisäksi mahdottomalta tuntuvan tuloksen saavuttaminen antaa tiimille siivet tavoitella seuraavia voittoja.

Korkealla suorituskyvyllä on merkitystä, sillä mitä parempi organisaation suorituskyky on, sitä parempi on lopputulos. Alankomaiden High Performance Organization Centerin viisivuotisen tutkimuksen mukaan High Performance -kehyksen omaksuneet yritykset kasvattivat liikevaihtoaan 10 prosenttia, kannattavuutta 26 prosenttia ja osakkeenomistajien kokonaistuottoa 23 prosenttia. He ilmoittivat myös korkeammasta asiakastyytyväisyydestä, lisääntyneestä asiakasuskollisuudesta ja pienemmästä määrästä asiakasvalituksia.

 

Kuinka rakentaa High Performance Team -johtoryhmä?

High Performance Team -johtoryhmä ei synny sattumalta, eikä ole sellainen alusta lähtien. Ryhmästä ihmisiä voi kasvaa HPT vain aktiivisten päätösten, ponnistelujen ja pitkäjänteisen kehityksen kautta. High Performance Teamit -johtoryhmät ovat erilaisia, mutta niillä on myös useita yhdistäviä tekijöitä:

Tiimin tarkoituksen ymmärtäminen. Jotta ryhmä ihmisiä voi toimia ylipäätään tiiminä, sen täytyy ymmärtää tarkoituksensa. Usein johtoryhmissä sekoittuvat oman tulosyksikön tulosten raportointi ja yhteisen agendan seuranta. Johtoryhmän on voitava yhdessä määritellä vähintään

    • ketkä ovat sen oikeita asiakkaita,
    • mitkä ovat asiakkaiden tarpeet, joita johtoryhmän tulee tyydyttää,
    • mikä on johtoryhmän liittymärajapinta strategiaan,
    • mikä on johtoryhmän päätöksentekokyky ja -valta,
    • miten ja milloin johtoryhmä tapaa ja mitä asioita se käsitellee ja mitä ei.

Erilaisuuksien hyödyntäminen. High Performance Teamin ihmisillä on erilaiset taustat ja he ovat eri ikäisiä. Heidän luontaiset toimintatapansa ovat erilaisia. Tämä pakottaa kaikkia ajattelemaan ”out-of-the-box” ja haastamaan omat uskomukset. Tiimi toimii vahvuuksiensa kautta. Tässä avainasemassa ovat itsenä tunteminen ja ymmärtäminen. LUONTAISET TAIPUMUKSET™ on erittäin toimiva menetelmä auttaa ihmisiä tässä prosessissa. Sen avulla voidaan helposti kuvata tiimiläisten luontaiset erilaisuudet ja vahvuudet. Lisäksi pystytään rakentamaan tiimin yhteinen taipumuskartta, josta näemme kuinka hyvin tarvittavat vahvuudet tiimissä ovat edustettuna ja mihin alueisiin tarvitaan tukea ja haastetta tiimin ulkopuolelta.

Luottamus, arvostus ja kunnioitus. Ryhmä ihmisiä voi nousta tiimin kehitysastella ylöspäin ainoastaan, jos sen jäsenet luottavat toisiinsa, arvostavat toisiaan sellaisena kuin he ovat ja kunnioittavat toinen toisiaan. Kaikkien inklusiivinen mukaan ottaminen on automaatio. Tällöin kukaan ei epäröi sanoa mielipidettään, haastaa toista ja antaa muiden haastaa omaa ajattelua.

Arvojen tunteminen ja ymmärtäminen. High Performance Teamin jäsenten on tärkeää oppia tuntemaan omat sekä toistensa arvot. Nämä arvot ohjaavat meitä usein päätöksenteossa, johtamisessa sekä suhtautumisessamme toisiin ihmisiin. HPT on myös vahvasti tiimin yhteisistä arvoista ohjautuvat ja niihin on myös sitouduttu.

Halu ja sitoutuneisuus saavuttaa yhdessä vaikeitakin tuloksia. Kun ymmärrämme ja hyväksymme erilaisuuden sekä hyödynnämme sitä, usein syntyy halu saavuttaa yhdessä haastavia tuloksia. HPT ei pakene vaikeitakaan aiheita vaan kykenee löytämään niihin ratkaisut ja on sitoutunut viemään asiat maaliin saakka.

Vahva me-kulttuuuri. Kun olemme valmiita saavuttamaan yhdessä historiaa muuttavia tuloksia, tapahtuu ns. me-kulttuurin alkemia. Yhteinen toiminta ja yhdessä oppiminen syvenee, haasteet muuttuvat mahdollisuuksiksi. Organisaatiorajat ja -siilot eivät estä yhteistoimintaa, vaan pikemminkin edesauttavat sitä, koska HPT on sitoutunut yhteiseen tulokseen. Tällöin muodostuu automaattisesti hyvin toimivia verkostoja, jotka ajavat yhteistä etua yksilön loistamisen sijaan. Me-kulttuuri on vahvasti sidoksissa ihmisten erilaisuuden ymmärtämiseen ja vahvuuksien käyttöön.

Avoin ja laadukas kommunikointi. HPT kommunikoi ulospäin aina yhtenäisellä ”One Voice” -viestillä. Kommunikoinnissa ymmärretään dialogin tarkoitus, jotta viestin ymmärtäminen saadaan varmistettua ja tieto virtaa myös tiimiä kohti. HPT ymmärtää ihmisten erilaiset tarpeet kommunikaation suhteen.

Erinomaiset leadership-taidot. High Performance Team -johtoryhmän jäsenet kykenevät käyttämään HPT:ssa oppimiaan toimintamalleja sekä johtamistaitoja yhteisten avainprojektien kehittämiseen ja omien organisaatioidensa johtamiseen. Me-kulttuurin vaaliminen, erilaisuuksien ymmärtäminen sekä vahvuuksien kautta johtaminen auttavat myös tiimiä saavuttamaan korkeita tuloksia.

 

 

Johtoryhmän tietoinen ja pitkäjänteinen työstäminen High Performance Team -tasolle on tärkeä yrityksen menestystekijä. Kehitys ei tapahdu itsestään vaan siihen pitää oikeasti panostaa. High Performance Team -tason vaikutukset yrityksen tulokseen ovat kuitenkin kiistattomia. Onko teidän yrityksessä varaa jättää teidän F1-tallinne, eli johtoryhmänne toimimaan alikierroksilla? Oletteko valmiita ottamaan kehityshaasteen vastaan?

 

Olli Torvinen

Artikkelin kirjoittaja on LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -valmentaja Olli Torvinen – Innostava viihdyttäjä ESFP

 

Jotta ryhmä ihmisiä voi toimia ylipäätään tiiminä, sen täytyy ymmärtää tarkoituksensa! Klikkaa ja Twiittaa

 

Tästä pääset tutustumaan Ollin palveluihin!

Kirjoittaja:LUONTAISET TAIPUMUKSET

1 kommentti

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *