Haastattelussa Vantaan ammattiopisto Varian työelämäpalvelut

Eija Lepistö ja Anne Sivonen

Artikkelin kirjoittaja: Tanja Meronen
Kuvat: Varia ja Vantaan kaupunki/ Juhani Räty

 

Vantaan ammattiopisto Varia

– Erilaisuuden ymmärtäminen on hauskaa ja hyödyllistä!

 

Vantaan ammattiopisto Varian työelämäpalveluissa käy kuhina. Monien alojen organisaatiot kaipaavat kipeästi työvoimaa ja mielellään täsmäosaajia.  Asiakkuusvastaavat Eija Lepistö sekä Anne Sivonen suunnittelevat työntekijöiden ja työelämän tarpeisiin koulutuksia yhteistyössä yritysten kanssa.

Harvat ihmiset ovat tahallaan ärsyttäviä!

Varian työelämäpalvelut on asiakaslähtöisyydessään toisen asteen oppilaitosten edelläkävijöitä. Ammattiosaamisen kehittämisen lisäksi opiskelussa huomioidaan ihmisten luontaiset ominaisuudet, kyvykkyys sekä vahvuudet. Myös erilaisuutemme ajattelijoina, toimijoina, oppijoina ja vuorovaikuttajina on koulutuksissa vahvana teemana. Menetelmänä Varian työelämäpalveluiden koulutuksissa käytetään LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -menetelmää, jonka valmentajina Lepistö ja Sivonen toimivat.

– Käytämme tätä menetelmää mm. työpaikkaohjaajakoulutuksen sekä lähiesimiestyön ammattitutkinnon koulutuksissa. Saamme asiakkailtamme palautetta, kuinka he ovat oppineet ymmärtämään ihmisten erilaisuutta. Miten erityyppisiä ihmisiä pitää käsitellä eri tavoin eikä sulloa samaan muottiin, Lepistö mainitsee.

– Menetelmän avulla he ovat oppineet havainnoimaan ja kuuntelemaan erilaisia ihmisiä ja heidän vuorovaikutustaan. Näin he ovat oppineet antamaan sekä ottamaan vastaan palautetta, jatkaa Lepistö.

Sivonen ja Lepistö kertovat, kuinka ihmiset ovat kovin kiinnostuneita ymmärtämään itseään, lähimmäisiään ja työkavereitaan. Luontaisien taipumusten analysointi on hauskaa ja siitä saadaankin valmennuksiin kaivattua kepeyttä. Tämän hauskanpidon tavoitteena on, että tutustutaan paremmin työkavereihin ja tiimeihin, miksei myös perheenjäseniin. Monesti taipumusprofiileihin tutustuessa on koko perhe lokeroitu. Hauskimmat ja konkreettisimmat esimerkit kumpuavatkin yleensä kotielämästä.

– Ihmiset hoksaavat, miksi minusta aina tuntuu tältä, kun tapaan jonkun tietyn ihmisen. Harvat ihmiset ovat tahallaan ärsyttäviä. Tämän ymmärtäminen kollektiivisesti on hyvä havainto. Aina oppii tärkeitä asioita myös itsestä. Omista kehittämiskohteistaan voi puhua humoristisesti, kuvailevat valmennusten henkeä Lepistö ja Sivonen.

Harvat ihmiset ovat tahallaan ärsyttäviä! Klikkaa ja Twiittaa 

Tehtävänkuvat ja tiimiroolit uusiksi

Valmennusta syventäessä tarkastellaan, vastaako tiimin taipumusprofiili tiimin perustehtäviin. Tavoiteltavaa on, että rekrytoitaessa ei valittaisi taloon pelkästään vain itsensä kaltaisia ihmisiä. Sivonen muistelee, kuinka jostain yrityksestä oli juuri lähtenyt taipumusyhdistelmiltään samankaltaisia tyyppejä pois ja uusien rekryjen jälkeen todettiin, kuinka oli tullut rekrytoiduksi jälleen samanlaisia ihmisiä tilalle.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ ei ole rekrytoinnin työkalu mutta tiimin jäsenten taipumusten tuloksia ja ryhmän taipumusprofiilia voidaan hyödyntää uusien tiimiläisten toivetaipumuksia kartoittaessa. Työtehtävien rakentaminen sekä jakaminen luontaisten taipumusten ja kiinnostusten mukaan lisää työhyvinvointia sekä tuottavuutta.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ on toimiva työkalu myös asiakastyössä. Asiakkaiden ajattelu- ja toimintatyylien tunnistaminen parantaa asiakaskokemusta antaen syvällistä ymmärrystä erilaisten asiakkaiden kohtaamisiin.

Anne Sivonen on myös psykologian opettaja, joten aihe on hänellä erityisen lähellä sydäntä.

Minulle on tärkeää, että valmennuksessa asiat kohdentuisivat psykologiaan oikein ja psykologian käsitteitä myös käytettäisiin oikein. Miten luontaiset taipumukset ovat suhteessa persoonallisuuteen ja temperamenttiin. LUONTAISET TAIPUMUKSET™ on yksi tapa selittää asioita, kuvailee Sivonen.

Tämä toimiva menetelmä ikään kuin monistaa itse itseään.

Joku on mennyt näyttämään omaa raporttiaan organisaatiossaan. Sitten sieltä ovat innostuneet muutkin ja esimies on halunnut analyysit valmennuksineen omalle tiimilleen, myyntiin, asiakaspalveluun sekä johtoryhmille, Lepistö ja Sivonen kertovat innoissaan.

 

___________________________________

Hyvä tietää:

VARIAN OPPISOPIMUSKOULUTUS SOPII MONEEN TILANTEESEEN

Saadakseen kustannustehokkaasti osaavaa ja koulutettua väkeä palveluiden, tuotannon, suunnittelun ja johtamisen tehtäviin, päätyvät työnhakijat ja työnantajat yhä useammin oppisopimuskoulutusmalliin. Koulutettavaksi voi lähteä organisaation tuleva uusi työntekijä tai organisaatiossa jo toimiva henkilö päivittämään osaamistaan.

Monille tulee yllätyksenä, että kaikki toisen asteen perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot tai tutkintojen osat voi opiskella työpaikan tehtävissä oppisopimuksena, Variallakin 160 tutkintoa. Tämä suosittu koulutusmalli mahdollistaa työntekijä-opiskelijalle palkkatyön ohella uuden tutkinnon. Yritykset saavat oppisopimuksella työntekijän heti töihin ja juuri omiin tarpeisiinsa ja täsmätehtävään koulutetun henkilön tutkinnon opiskelujen päätyttyä.

Joskus räätälöimme koulutuksen kolmestakin eri tutkinnosta, jotta työntekijä saa juuri tarvitsemansa osaamisen työtehtäväänsä. Me ollaan hyviä innovoimaan, kehaisee asiakasvastaava Eija Lepistö.

Varian työelämäpalveluita hyödyntävät niin yksityinen kuin julkinenkin sektori. Oppisopimuskoulutusten lisäksi Variasta saa mm. työpaikkaohjaajakoulutuksia. Oppisopimuksen rinnalla toinen työelämässä oppimisen muoto tutkinto-opiskelijoille on koulutussopimus, joka työharjoittelun nimelläkin tunnetaan.

Kaikkia koulutuspalveluita tarjotaan nuorille, ensimmäistä ammattiaan opiskeleville sekä aikuisille alanvaihtajille tai osaamistaan päivittäville. Myös yrittäjät voivat opiskella itselleen ammattipätevyyden. Varian työelämäpalvelut palvelee kaikkia Uudenmaan alueen työnantajia ja yrittäjiä.

 

Varian LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -valmentajia ovat Eija Lepistö sekä Anne Sivonen.

 

Lisätietoja:

www.varia.vantaa.fi/fi/yhteystiedot/varian-tyoelamapalvelut

www.luontaisettaipumukset.fi

 

Tutustu myös muihin blogikirjoituksiimme.

Kirjoittaja:LUONTAISET TAIPUMUKSET

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *