Kirjoittaja: NIKO HELIN

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -päävalmentaja, ENFP

 

Tunnistatko tyylisi palautteen annossa?

 

Palauteen anto on varmasti yksi parhaista ja tärkeimmistä vuorovaikutuksen työkaluista ja taidoista. Palaute voi olla luonteeltaan positiivista tai korjaavaa. Myös tyyli, jolla palaute annetaan, vaikuttaa olennaisesti sen saamaan vastakaikuun ja ilmapiiriin työpaikalla.

Tässä kirjoituksessa tarkastelen palautteen antoa luontaisten palautteen anto -tyylien kautta. Palautteen annon sisällöstä huolimatta, oli se positiivista tai korjaavaa, tyyli on yleensä se mikä ratkaisee.

Omista luontaisista ajattelutaipumuksista johtuen suosimme helposti jotain palautteen annon tyyliä, – eli se tulee varsin luonnollisesti, kuin itsestään. Seuraavassa nelikentässä tarkastelemme luontaisia palautteen anto -tyylejä kahden ulottuvuuden kautta: (extrovertti – introvertti) sekä (rationaalinen – tunnepohjainen). Olen myös käyttänyt nelikentässä kirjainlyhenteitä (E-I) ja (T-F), jotka ovat monelle tuttuja esim. LUONTAISET TAIPUMUKSET™ ja MBTI viitekehyksestä.

 

 

Ei voi suoraan sanoa, että joku näistä palautetyylistä olisi toistaan parempi tai huonompi. Kyse on tilannesidonnaisuudesta sekä ymmärryksestä millainen palautteen saada on toisella puolella. Toiset kaipaavat suorempaa palautetta ja toiset tykkäävät vähän pehmeämmästä tyylistä. Kaikissa edellä mainituissa tyyleissä on omat vahvuutensa, mutta myös omat sudenkuoppansa. Seuraavassa lyhyet kuvaukset kustakin tyylistä.

 

”Toiset kaipaavat suorempaa palautetta ja toiset tykkäävät pehmeämmästä tyylistä”

 

Spontaani kriitikko (ET)      Hänelle luontaista on suoraviivaisuus vuorovaikutuksessa: kritiikki tulee helposti suodattamatta. Heidän suuri vahvuutensa on nostaa kissa pöydälle tarpeen mukaan ja pitää huolen siitä, että epäkohdat eivät jää varjoon. Varjopuolena on, että tyyli on joskus vähän turhan raju ja aiheuttaa mielipahaa muissa, vaikka tarkoituksena ei ole loukata vaan auttaa. Tämän tyylin edustajien suurimpana kehityshaasteena on usein positiivisten asioiden esille nosto sekä kritiikin pukeminen rakentavampaan muotoon.

Harkitseva kriitikko (IT)      He tarkastelevat asioita myös kriittisesti, mutta heillä on usein suodatin (harkinta) ennen sanomista. He ovat usein hyvä arvioimaan kriittisesti ja rationaalisesti erilaisia vaihtoehtoja ennen asian ilmaisemista, joka ehkäisee hyvällä tavalla spontaania töksäyttelyä. He suosivat kirjallista ilmaisua ja kritiikki tulee helpommin esiin kirjoitetussa muodossa: sähköpostissa, sosiaalisessa mediassa, ym. Tämän tyylin edustajan kehityshaasteena on usein asioiden spontaanimpi ilmaiseminen ja hyvin suoritusten aktiivisempi esille ottaminen.

Spontaani kannustaja (EF) He antavat helposti palautetta, ja sen on usein positiivista ja kannustavaa. Tällä on selkeä positiivinen vaikutus työyhteisön ilmapiiriin.  He ovat tyypillisiä diplomaatteja ja sovittelijoita ja muokkaat sanomisensa usein positiiviseen muotoon. Heidän suurin sudenkuoppansa on usein hankalien ja kiusallisten asioiden väistely, joka johtaa helposti vaikeampien asioiden lakaisuun maton alle. Tämän tyylin edustajien kehityshaasteena on usein negatiivisten asioiden esille ottaminen ja käsittely.

Harkitseva kannustaja (IF) He ovat ajattelutavaltaan spontaanin kannustajan tapaisia, mutta positiivinen palaute jää helpommin sanomatta. He kuitenkin Ilmaisevat ja luovat positiivista ilmapiiriä ilmeillään ja eleillään sekä antavat muille tilaa. He ovat usein myös hyviä kuuntelijoita. Tämän tyylin edustajien kehityshaasteena on usein positiiviseksi kokemiensa asioiden aktiivisempi sanominen sekä negatiivisten asioiden rohkeampi esille otto.

 

Kukaan meistä ei todennäköisesti edusta mitään kuvatuista tyyleistä täydellisesti, vaan olemme oppineet, että omaa tyyliään kannattaa sovittaa tilanne ja palautteen saaja huomioiden. Kuitenkin joku näistä tyyleistä on varmasti itselle se luontaisin ja aktivoituu lähes automaattisesti vain olemalla oma itsemme.

Kuten neljän eri palautetyylin vahvuuksista voi havaita, toimivassa ja hyvinvoivassa työyhteisössä kaikille niille on paikkansa. Kuitenkin on muistettava, että oma luontainen tyyli ei oikeuta tilanteeseen sopimattomaan käytökseen tai yhteisten pelisääntöjen rikkomiseen.

 

Vinkki! Käykää työyhteisössänne läpi niitä yhteistyön ydintilanteista, joissa palautteen anto on tärkeässä roolissa sekä luokaa niihin pelisäännöt (tai ainakin keskustelkaa asiasta). Lisäksi edellä mainitun nelikentän avulla voidaan keskustella porukan luontaisista tyyleistä ja eri tyylien vahvuuksista (miksen sudenkuopistakin). Parhaimmillaan se auttaa hyväksymään erilaisuutta ja antaa eväitä oman sekä koko työyhteisön vuorovaikutuksen kehittämiseen.

 

Niko Helin / LUONTAISET TAIPUMUKSET™
040-722 7179
niko@luontaisettaipumukset.fi

 

Tutustu myös muihin blogikirjoituksiimme.

Kirjoittaja:Niko Helin

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *