HALUATKO VALMENTAJAKSI?

Oletko sinä valmentaja, joka auttaa asiakkaitaan kehittämään vuorovaikutustaitoja tai omien vahvuuksien varaan kehittymistä? Tai haluaisit tulla sellaiseksi valmentajaksi? Työelämän raju muutos on tosiasia, jota kukaan ei enää kiellä. Yksi keskeinen muutos työelämässä on sen tosiasian myöntäminen, että tuottavuuden ja työhyvinvoinnin välillä on suora yhteys. Mitkä keinot näiden asioiden edistämisessä olisivat kaikista tehokkaimpia?

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ ajattelutyylien kartoitus on yksi tehokkaimmista menetelmistä ymmärtää ja hyödyntää ihmisen erilaisuutta. Vuorovaikutuksen kehittäminen on yksi keskeisimpiä sovelluksia tämän menetelmän hyödyntämisessä. Valmennamme lisenssivalmentajia nelipäiväisessä perusvalmennuksessa, joka oikeuttaa sinut hyödyntämään LUONTAISET TAIPUMUKSET™ perusanalyysia. Näetkö sinä mahdollisena, että asiakkaasi hyötyisi tästä osaamisesta sinun valmennuksissa? Asiakasreferensseihimme kuuluu yli 400 asiakasta, joista 34 on Suomen TOP 100 listalla.

Työelämä myllerryksessä - mitä taitoja erityisesti tarvitaan?

Työelämän raju muutos on tosiasia, jota kukaan ei varmasti enää kiellä. Yksi keskeinen muutos työelämässä on sen tosiasian myöntäminen, että tuottavuuden ja työhyvinvoinnin eli työntekijän kokeman elämänlaadun välillä on suora yhteys.

Mitkä keinot näiden asioiden edistämisessä olisivat kaikista tehokkaimpia? Keinot, joilla sinun asiakkaasi saisi parhaiten apua, oli sitten kyseessä kahden ihmisen välisen vuorovaikutuksen kehittäminen työyhteisössä tai vaikkapa asiakaskohtaamisessa? Tai tiimin vuorovaikutustaitojen kehittäminen siten, että jokaisen yksilön ainutlaatuisuus pääsisi parhaalla mahdollisella tavalla kukoistamaan? Tai ehkä tiimin esimiehen tai asiantuntijatehtävissä toimivan henkilön luontaisten vahvuuksien kehittäminen heikkouksiin panostamisen sijaan?

Tiesitkin ehkä, että vuorovaikutuksen keskeinen tekijä liittyy ymmärrykseen omasta ja toisen ihmisen erilaisuudesta – luontaisista ajattelun taipumuksista. Luontaiset ajattelun taipumukset ovat tiedostamattomia eli automaattisia reagointimalleja, jotka ovat meissä syntymästämme saakka – kuten oikea tai vasenkätisyys. Omien taipumusten parempi ymmärtäminen synnyttää ihmisille lähes aina oivalluksen, joka auttaa ymmärtämään omaa ja muiden erilaisuutta sekä omia kehityshaasteitaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, esimiehenä toimiessa ja työyhteisön jäsenenä.

suomalaisen työn liitto logot

Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan työnantajat arvostavat tulevaisuudessa eniten työntekijän vuorovaikutus-, kommunikaatio- ja yhteistyötaitoja. Miten näitä kehitetään tehokkaasti?

Tehokas menetelmä

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ ajattelutyylien kartoitus on yksi tehokkaimmista menetelmistä ymmärtää ja hyödyntää ihmisen erilaisuutta. Ajattelutyyliteoria on ensimmäisen kerran esitetty 1924 sveitsiläisen psykologin Carl Jungin esille tuomana. Amerikassa 1960-luvulla alkanut tutkimus, jota johtivat äiti ja tytär Katharine Briggs ja Isabel Briggs Myers, toi tämän siihen asti monimutkaisena pidetyn teorian kaikkien ulottuville.

Näistä tutkimuksista kehitetty MBTI- Myers Briggs Type Indicator eli ajattelutyylien kartoitus on maailman eniten sovellettu menetelmä, kun halutaan porautua ihmisten erilaisuuden ymmärtämiseen ja erilaisuuden hyödyntämiseen niin tiimeissä kuin yksilötasolla. Vuorovaikutuksen kehittäminen on yksi keskeisimpiä sovelluksia tämän menetelmän hyödyntämisessä.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ ajattelutyylikartoitus ja sen sovellukset on suomalaisiin olosuhteisiin kehitetty sovellus tästä tehokkaasta erilaisuuden ymmärryttämismenetelmästä. Menetelmän ja siihen liittyvien valmennuksien tavoitteena on varmistaa, että osallistujat ymmärtävät, mitä heidän saamansa ajattelutyylin analyysitulos tarkoittaa sekä saada konkreettisia ideoita itsensä kehittämiseen. Lisäksi tavoitteena on tunnistaa keskeisiä vuorovaikutustilanteissa hyödyllisiä tunnusmerkkejä, joiden avulla yksilö voi ammattitaitoisesti säätä omaa kommunikaatiotaan toisen henkilön tyylille sopivaksi erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ ajattelutyylikartoituksen valmennuskielinä on tällä hetkellä suomi tai englanti, laajennamme myöhemmin saksan ja ruotsin kieliversioihin.

Pätevöityisitkö itse lisenssivalmentajaksi?

Valmennamme lisenssivalmentajia nelipäiväisessä perusvalmennuksessa, joka oikeuttaa sinut hyödyntämään LUONTAISET TAIPUMUKSET™ perusanalyysia. Tuoteperheessä on lukuisia tuotteita, joiden hyödyntämiseen tarjoamme sinulle jatkovalmennuksia oman mielenkiintosi mukaan.

Lisenssivalmentajat ovat valmentaneet LUONTAISET TAIPUMUKSET™ menetelmin kuluneiden kymmenen vuoden aikana yli 40 000 asiakasta. Asiakasreferensseihimme kuuluu yli satoja yrityksiä, joista kaksi kolmasosaa toimii yksityisellä sektorilla ja yksi kolmannes julkisella sektorilla. Lisenssivalmentajavalmennuksen on käynyt kymmenen vuoden aikana yli 200 valmentajaa, joista useat kymmenet soveltavat LUONTAISET TAIPUMUKSET™ tuoteperheen valmennusmenetelmiä jatkuvasti työssään.

Näetkö sinä mahdollisena, että asiakkaasi hyötyisi tästä osaamisesta sinun valmennuksissasi?

KENELLE?Mihin LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyyseja on hyödynnetty?Paljonko LUONTAISET TAIPUMUKSET™ lisenssivalmentajia on?
HR-ammattilaiset Lifecoachit | Hyvinvointivalmentajat | Esimies- ja johtotason tehtävissä toimivat | Opetustyön ammattilaiset | Psykologit | Terapeutit | Myynnin ja asiakaspalvelun ammattilaiset | Rekrytoinnin ammattilaiset | Kiinteistönvälittäjät | Sisäänostajat | Varhaiskasvatuksen ammattilaiset  |  Valmennuksissamme on käynyt myös yksityishenkilöitä, jotka ovat halunneet parantaa omia vuorovaikutustaitojaan.
Esimiesten ja johtamisen kehittämiseen | Tiimitoiminnan ja yhteistyön kehittämiseen | Vuorovaikutus- ja ristiriitatilanteisiin | Muutosten johtamiseen ja läpivientiin | Asiakaskohtaamiseen ja myyntiin | Innovatiivisuuteen | Työhyvinvointiin | Coachingiin | Sparraukseen |Itsensä johtamiseen | Uraohjaukseen | Urheilijoiden sparraukseen
Peruslisenssi-valmentajia on tähän saakka valmennettu yli 200. Valmentajat hyödyntävät LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -menetelmiä omassa työssään. LUONTAISET TAIPUMUKSET™ lisenssivalmentaja on suorittanut jungilaisen ajattelutyyliteorian sekä siihen liittyvän MBTI -viitekehyksen teoriaopinnot lähivalmennuksessa. Lopputentin hyväksytysti suoritettuaan valmentaja saa lisenssin käyttää LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysimenetelmää sekä valmentaa asiakkaille analyyseilla saatavaa tietoa.

Lisenssivalmentajaohjelmien sisällöt

Ohjelmassamme on useita lisenssivalmentajaohjelmia, joista kukin lähestyy ihmisten erilaisuutta rikkautena ja erilaisuuden hyödyntämisen näkökulmasta.

Kaikkien valmentajaohjelmien perustana on LUONTAISET TAIPUMUKSET™ lisenssivalmentajaohjelma.

Tutustu valmennusohjelmiin alla.

Esimerkkejä valmennuspoluista:

Työyhteisövalmentajalle (voit olla joko ammattivalmentaja tai organisaatiosi sisäinen valmentaja):

  1. LUONTAISET TAIPUMUKSET™ lisenssivalmentajaohjelma
  2. LUONTAISET TAIPUMUKSET™ esimies- ja asiantuntijatyön lisenssivalmentajaohjelma
  3. TYÖRYHMÄN TAIPUMUKSET™ valmentajaohjelma
  4. TOIMINTATYYLIPALAUTE™ valmentajaohjelma
  5. HENKILÖKEMIA™ valmentajaohjelma

Life Coachille:

  1. LUONTAISET TAIPUMUKSET™ lisenssivalmentajaohjelma
  2. HENKILÖKEMIA™ valmentajaohjelma

Valitse valmennusohjelmasi ja ilmoittaudu mukaan!

19.03.2021 LUONTAISET TAIPUMUKSET™ Esimies- ja asiantuntijatyön lisenssivalmentajaohjelma pe 19.3.2021 etänä
23.4.2021 LUONTAISET TAIPUMUKSET™ – TYÖRYHMÄN TAIPUMUKSET™ lisenssivalmentajaohjelma pe 23.4.2021 etänä
6.5.2021 LUONTAISET TAIPUMUKSET™ lisenssivalmentajaohjelma (4 päivää), 1. osa to-pe 6.-7.5.2021 / 2. osa to-pe 10.-11.6.2021

 

Tutustu tekemällä maksuton vuorovaikutusanalyysi

Voit tutustua LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -menetelmään pienen maistiaisen, vuorovaikutusanalyysin avulla.

Tässä 10 kysymyksen vuorovaikutusanalyysissä peilaat itseäsi, ajattelutyyliäsi ja käyttäytymistäsi, tavallisimmissa vuorovaikutustilanteissasi. Vuorovaikutusanalyysillä taipumusparien yhdistelmistä syntyy neljä perustyyppiä, joille on temperamenttiteoriassa annettu tietty väri. Tee tämä itseanalyysi, jotta saat selville omien taipumuspariesi voimakkuudet. Analyysin tekemiseen kuluu noin 5 minuuttia.

 

Valmennustuotteet | analyysit

Haluatko kehittää itseymmärrystäsi? Ehkäpä haluat hyödyntää tiimiesi ihmisten erilaisuutta tai saada tukea työnkierron onnistumiseen ja kaikkien osallisten hyvinvointia tukien? Hyötyisikö esimiehistönne tai johtoryhmänne paremmasta ymmärryksestä ihmisten erilaisuuden taakse?

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ ajattelutyylien kartoitus -analyyseja on käytetty lukuisissa erilaisissa tarkoituksissa. Analyyseja on 8 erilaista. Joukosta löytyy myös Englannin- sekä Saksankielinen perusanalyysi. Eri analyysimme antavat monipuolista tietoa ihmisten välisen vuorovaikutuksen ymmärtämiseen, tukemiseen ja parantamiseen.

Tilaa LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -kirje