TYÖRYHMÄN TAIPUMUKSET™ -VALMENTAJAOHJELMA

TYÖRYHMÄN TAIPUMUKSET™ -valmentajaohjelman kesto on 1 päivä.

Osallistumisen edellytyksenä on voimassa oleva LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -peruslisenssi.

Taipumukset vaikuttavat ratkaisevasti siihen, millaisiin tehtäviin meiltä löytyy helposti aikaa ja innostusta, ja millaisiin tehtäviin taas huonosti. Ryhmän taipumusrakennetta ja työhaasteita vertaamalla voidaan ennustaa, mitkä tehtävistä hoidetaan hyvin, ja mitkä jäävät helposti huonolle hoidolle tai vaativat ryhmän vetäjältä tavallista voimakkaampaa johtamista, sitouttamista ja valvontaa.

Työryhmiä voi tyypittää monilla eri tavoilla. Yksi mahdollisuus on jako neljään tyyppiin seuraavasti:

  • johtoryhmät
  • kehitysryhmät
  • asiakaspalveluryhmät
  • tuotantoryhmät

Kaikilla niistä on hieman erilaiset perustehtävät. Niiden ihanteelliset taipumusrakenteet ovat myös erilaiset.

TYÖRYHMÄN TAIPUMUKSET™ -analyysi toimii työkaluna ottaen mukaan seuraavia näkökulmia:

  • eri taipumusten voimakkuudet ryhmässä
  • millaiset työt kiinnostavat eniten ryhmän jäseniä
  • millaisia uudistamisen rooleja ryhmästä löytyy
  • ryhmän yleinen luonne (taipumusten voimakkuuksien valossa)

Näiden näkökulmien ja analyysilla saatujen taipumusten avulla pystytään ennustamaan työryhmien onnistumista omien perustehtäviensä hoidossa.

Hinta 199,00 € + alv 24%

Hinta sisältää kurssin materiaalit sekä harjoitustyönä valmennettavat analyysit. Valmennukseen osallistuja vastaa itse omista ruokailu- ja matkakuluistaan.

KAMPANJA: TYÖRYHMÄN TAIPUMUKSET™ -valmentajaohjelman hinta on 99,00 € + alv 24% ostettuna yhdessä lisenssivalmentajaohjelman kanssa.

Seuraava TYÖRYHMÄN TAIPUMUKSET™ -valmentajaohjelma toteutetaan to 2.12.2021 Tampereella. Tervetuloa!

Ilmoittaudu 14.11.2021 mennessä tästä linkistä!

 

Lisätietoja info@luontaisettaipumukset.fi