LUONTAISET TAIPUMUKSET™ perusanalyysi

luontaiset-taipumukset-perusraportti-kansi-3-0  natural-tendencies_kansi-3-0  analyse-naturlicher-tendenzen-3-0  natural-tendencies-analysis-ruotsi-3-0

Analyysi ja raportti tilattavissa suomeksi ja englanniksii.

Tämän työvälineen avulla voidaan tunnistaa ihmisten ajattelutyyleissä olevia eroja, esimerkiksi sitä mihin me kiinnitämme eniten (ja vähiten) huomiota. Viitekehyksen ajattelutyylien ymmärtämiseen on luonut sveitsiläinen lääkäri ja tutkija Carl Gustav Jung 1900-luvun alussa. 

Jungin mukaan ajattelussa on neljä päätekijää: aistiminen (S), intuitio (N), looginen päättely (T) ja arvottaminen (F). Niistä kaksi ensimmäistä (S ja N) liittyvät tiedon hankintaan ja kaksi viimeistä (T ja F) johtopäätösten tekemiseen. Jungin mukaan ajatteluun osallistuvilla osatekijöillä (funktioilla) on

  • tietty järjestys, joka säilyy samana läpi elämämme
  • suunta joko sisäiseen tai ulkoiseen maailmaan

Jung alkoi kutsua ihmisiä, joilla voimakkain ajattelufunktio suuntautuu ulkoisen maailmaan Ekstroverteiksi (E) ja ihmisiä, joilla voimakkain ajattelufunktio suuntautuu sisäiseen maailmaan Introverteiksi (I).

1960-luvulla amerikkalainen Katharine Briggs yksinkertaisti Jungin mallia ottamalla siihen mukaan neljännen ulottuvuuden, joka määritteli voimakkaimman ulospäin suuntautuvan ajattelufunktion luonteen: onko se johtopäätöksiä tekevä (J) vai informaatiota hankkiva (P). Tästä syntyi MBTI-niminen ajattelutyylien jäsennysväline, joka on saanut suuren suosion ympäri maailman.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi on suomalainen versio MBTI-työkalusta. Siinä on samat taipumusulottuvuudet kuin MBTI-mallissa, mutta se on rakennettu hieman erilaisella tekniikalla, joka tekee siitä nopean ja helpon käyttää.

Jungin teorian pohjalle on luotu kymmeniä ihmisten erilaisuutta jäsentäviä malleja, joista yksi tunnetuimpia on DiSC, jossa on tarkalleen samat pääulottuvuudet (S, N, T, F) kuin MBTI- ja LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -malleissa. DiSC:ssä ajatteluun osallistuvilla osatekijöillä (S, N, T ja F) ei kuitenkaan ole keskinäistä järjestystä eikä suuntaa. LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi Tämä tekee DiSCistä persoonallisuuden piirremallin, jota ei kannata verrata ajattelutyylejä jäsentäviin malleihin, kuten LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi tai MBTI.

Ajattelutyyli ja toimintatyyli

Ajattelutyyliin vaikuttaa eniten ajatteluun osallistuvien osatekijöiden (funktioiden) järjestys ja suunta, jotka eivät muutu ulkoisten tekijöiden (kasvatus, koulutus, kokemukset) vaikutuksesta. Siksi ajattelutyyliä, omaa ja muiden, ei kannata edes yrittää muuttaa. Ulospäin näkyvä toimintatyyli, joka on taipumusten ja taitojen yhdistelmä, on luonteeltaan erilainen: sitä on suhteellisen helppo muuttaa johonkin ympäristöön tai rooliin sopivaksi. Sen kehittämiseksi meillä on ihan oma työkalu, TOIMINTATYYLIPALAUTE™.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysin tekeminen

Oman LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysin tekeminen tapahtuu sähköpostiin lähetettävän weblinkin kautta. Analyysiin sisältyy 36 valintatehtävää, joiden tekemiseen menee normaalisti aikaa noin 5 minuuttia. Kun valinnat on tehty analyysi sulkeutuu ja vastauksista muodostuu 12 sivun mittainen LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -raportti. Siinä ajattelutyyliä on tarkastelu erilaisista näkökulmista. Analyysin tulos voidaan valmentaa joko yksilöllisesti tai ryhmissä. Sitä varten on valmennettu yli 200 LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -lisenssivalmentajaa.

Analyysin taustalla on syvällinen viitekehys, joka on syytä ymmärtää, jotta analyysistä saisi täyden hyödyn. Lisää tietoa LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysistä ja siihen liittyvästä valmennuksesta organisaatioonne saat ottamalla yhteyttä info(a)luontaisettaipumukset.fi tai täyttämällä alla olevan yhteydenottopyynnön.

Kuluttajille suunnattu KEHITÄ VAHVUUKSIASI™ -analyysi toimii kevyempänä versiona LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysista. Siihen suosittelemme aina liitettäväksi lyhyen henkilökohtaisen valmennusosuuden, missä raportti ja ajattelutyylin ulottuvuudet käydään yhdessä läpi. Tämä tuote myydään verkkokauppamme kautta.

Kysy lisää tietoja tai pyydä tarjous organisaatiollenne

  • löydä lähin LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -valmentajasi täältä tai
  • ota yhteyttä oheisella lomakkeella!

  • Kerro mistä haluat lisätietoa tai mikä on yhteydenottopyyntösi aihe. Otamme sinuun yhteyttä pian.
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.