LUONTAISET TAIPUMUKSET™ esihenkilötyön analyysi

     

Analyysi ja raportti tilattavissa suomeksi ja englanniksi.

Taipumusten tunnistaminen esihenkilöiden ja asiantuntijoiden kehittämisen lähtökohtana

Itsensä kehittämisessä on kaksi pääsuuntausta: heikkouksien poistaminen ja vahvuuksien hyödyntäminen. Yli 70 % ihmisistä valitsee alitajuisesti ensimmäisen vaihtoehdon. Eri alojen menestyneimmät yksilöt valitsevat kuitenkin jälkimmäisen vaihtoehdon eli omiin vahvuuksiin panostamisen. Tulokset on saatu Gallupin tekemistä tutkimuksista.

Olemme tehneet aivan saman havainnon 360- palautteita valmentaessamme. Kun esimiehiä pyydetään valitsemaan itselleen seuraavaksi vuodeksi 1-3 kehityshaastetta, suurin osa valitsee asioita, joissa he ovat saaneet huonoimmat palautteet.

Kun valintaa lähestytään toista kautta eli esimiehiä pyydetään arvioimaan mitkä tekijät (taidot ja osaaminen) vaikuttavat eniten heidän esimiehenä onnistumiseen, valinnan tulos on erilainen – enemmän vahvuuksia kuin heikkouksia painottava. Luontaisiin vahvuuksiin panostaminen edellyttää niiden tunnistamista. Sitä voi tehdä joko intuitiivisesti tai analyyttisesti. Paras on niiden sopiva yhdistelmä.

Intuitiivinen menetelmä

Intuitiivista omien vahvuuksien tunnistamista voi tehdä esimerkiksi seuraavalla tavalla. Otetaan käyttöön numeroitu lista esimiehen tärkeimmistä tehtävistä. Jokaista valmennukseen osallistuvaa pyydetään sijoittamaan tehtävät Minä ja työni -analyysin matriisiin, jonka toisena ulottuvuutena on kunkin tehtävän innostavuus ja toisena tehtävänä osaaminen. Kaikkein nopeinta kehittyminen on tehtävissä, joissa on korkea innostavuus ja heikko osaaminen. Vaikeinta on kehittää asioita, joissa on matala innostus ja heikko osaaminen.

Analyyttinen menetelmä

Yksi analyyttinen vahvuuksien tunnistamismenetelmä on LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi. Siinä on 36 valintaa, joiden pohjalta voidaan ajaa erilaisia raportteja. LUONTAISET TAIPUMUKSET™ esihenkilötyön analyysi on yksi niistä. Siinä esihenkilötyötä on tarkasteltu useista eri näkökulmista: mihin henkilö kiinnittää luonnostaan eniten huomiota, millaisen roolin hän mieluiten ottaa, millaista palautetta hän antaa, miten hän tiedottaa, jne. Kehittämisen lähtökohdaksi kannattaa ottaa ne näkökulmat, joka omassa työssä korostuvat.

Esihenkilövalmennus

Edellä kuvatut menetelmät täydentävät toisiaan. Tärkeintä on ensimmäisessä vaiheessa tunnistaa itselleen hyviä kehityshaasteita ja panna niitä työn alle. Valmennuksen kesto voi vaihdella puolesta päivästä useampaan päivään. Aluksi voi ottaa vain vahvuuksien ja kehityshaasteiden tunnistamisen analyyttisellä (LUONTAISET TAIPUMUKSET™ esihenkilötyön analyysi) ja intuitiivisella (Minä ja työni -analyysi) tavalla. Siihen menee puoli päivää. LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysiä ei tarvitse tehdä uudestaan, jos lähiaikoina on tehty ja valmennettu LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysin perusraportti.

Edistymisen seuranta

Valmennukseen osallistuvien esihenkilöiden kehittymistä voidaan seurata muutaman kuukauden päästä tehtävällä seurantamittauksella, jossa jokainen saa palautetta muutamalta (tai kaikilta) alaisiltaan. Seurannassa keskitytään valittuihin kehityshaasteisiin. Palautteen antaminen tapahtuu sähköpostin kautta lähetetyllä palautelinkillä, johon vastaamiseen menee aikaa 2-5 minuuttia. Jokainen saa koosteen omista palautteistaan ja organisaatio yhteenvedon koko valmennusryhmän edistymisestä.

Kysy lisää tietoja tai pyydä tarjous organisaatiollenne

  • löydä lähin LUONTAISET TAIPUMUKSET™ esihenkilötyön valmentajasi täältä tai
  • ota yhteyttä oheisella lomakkeella!

  • Kerro mistä haluat lisätietoa tai mikä on yhteydenottopyyntösi aihe. Otamme sinuun yhteyttä pian.
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.