Kirjoittaja: Kari Helin

 

Yksi hyvä määritelmä luovuudelle on se, että luovuus alkaa siitä, mihin tietäminen päättyy. Niin kauan kuin me tiedämme jotakin tai olemme tietävinämme, luovuus pysyy piilossa, koska se on tarpeeton. Luovuus edellyttää rohkeutta heittäytyä joksikin aikaa tuntemattomaan.

 

Mielikuvituksen rooli luovuudessa

 

Ajattelussa on kolme vaihdetta: tietäminen, looginen päättely ja mielikuvitus. Kaikki vaiheet ovat hyödyllisiä, mutta luovassa ajattelussa tarvitsemme ennen kaikkea viimeistä, siis mielikuvitusta. Sen avulla pääsemme alueille, joihin tietäminen ja looginen päättely eivät yletä.

Alle kouluikäisten lasten ajattelu on huomattavasti luovempaa kuin työikäisten aikuisten. Asiaa tutkinut Jorma Heikkilä on esittänyt, että alle kouluikäisten lasten ajattelussa mielikuvitus on ajattelua voimakkaimmin ohjaava tekijä ja aikuisten ajattelussa se on ajatteluun vähiten vaikuttava tekijä. Yksi syy on näiden osatekijöiden erilainen arvostus. Koulu arvostaa tietämistä ja asioiden muistamista huomattavasti enemmän kuin mielikuvitusta ja luovuutta.

Mielikuvituksella pääsemme alueille, joihin tietäminen ja looginen päättely eivät yletä. Share on X

 

Omia tutkimuksia

 

Teetin aikoinaan sadoille ihmisille luovan ajattelun testin, jossa piti keksiä tutuilla tuotteilla (maitotölkit, tiiliskivet, pingispallot, sukkahousut, …) erilaisia käyttötarkoituksia. Aikaa annoin 10 minuuttia. Suurimmalla osalla ihmisistä vaihtoehtoja oli alle 10 ja jotkut löysivät samassa ajassa yli 70 käyttöideaa. Vähän vaihtoehtoja löytäneiden ihmisten vastauspaperissa oli vain tuttuja käyttökohteita ja paljon ideoita löytäneiden paperissa tuttuja käyttökohteita löytyi vain listan alussa.

On toisaalta hyvä, että ihmisen mieli on rakentunut niin, että päällimmäisenä on tieto ja alimmaisena mielikuvitus – ja niiden välissä loogiset kontrollit. Silloin tosiasiat ja mielikuvitus eivät sekoitu toisiinsa. Tällaisen rakenteen hintana on mielikuvituksen ja luovuuden häviäminen ajattelusta.

 

Mielikuvituksen aktivointi

 

Mielikuvituksen häviäminen ei kuitenkaan ole lopullista, vaan siihen voi päästä kiinni erilaisilla tekniikoilla, joista yksinkertaisin on kritiikin kieltäminen ideoinnin ajaksi. Tämä yksinkertainen temppu lisää ihmisten kykyä ja rohkeutta ajatella ”järjettömiä” vaihtoehtoja. Kaikki aivoriihitekniikat perustuvat tähän.

Toinen paljon käyttämäni tekniikka oli etäännyttäminen. Se alkaa niin että työskentelyn vetäjä kirjoittaa taululle jonkun sanan, esimerkiksi kännykkä. Hän kysyy ensimmäiseltä ihmiseltä mikä sana tälle tulee mieleen kännykästä. Olkoon se vaikka viesti. Sana kirjoitetaan taululle. Seuraavalta ihmiseltä kysytään mitä hänelle tulee mieleen sanasta viesti. Olkoon se vaikka Jukolan viesti. Sekin kirjoitetaan taululle. Noin jatketaan 10-15 kertaa. Sen jälkeen jokaiselle annetaan yksi sana, josta hänen tulee keksiä 2-3 ideaa käsiteltävään ongelmaan. Saimme aina tuoreempia ideoita kuin kännykän lähimaastossa pyöriessä.

Luovan ajattelun helpoimpia strategioita on tuottaa nopeasti paljon ”huonoja” ideoita, koska hyvät ideat nousevat niiden joukossa. Innovatiivisen ajattelun keskeinen sääntö on se, että yhteen huippuideaan tarvitaan noin 10 hyvää ideaa ja jokaiseen hyvään ideaan tarvitaan 10 huonoa ideaa. Idea esitetään usein kaavana 100 à10 à1.

 

Laajentava ja supistava ajattelu

 

Toimivat ajattelutyylit sisältävät näköalaa laajentavia(divergenttejä) ja näköalaa supistavia(konvergentteja) vaiheita. Informaatiofunktiot (S ja N) ovat luonteeltaan näköalaa laajentavia ja valintafunktiot (T ja F) näköalaa supistavia. Uudenlaisten ratkaisujen synnyttämisessä tarvitaan kumpiakin.

”Tavallisen” ja luovan ajattelun ero on siinä, että tavallisessa ajattelussa laajentava ja supistava osatekijä reagoivat lähes yhtä aikaa. Eli kun mieleen nousee joko idea tai joku toinen henkilö kertoo idean (ajattelun laajennus) supistava ajattelufunktio ottaa siihen heti kantaa, kertomalla miksi idea ei toimi. Luovassa ajattelussa supistava ajattelutoiminto estetään esimerkiksi 15 minuutiksi tai siihen asti, kun koossa on 10 erilaista ideaa.

Otan esimerkin edellä esitetystä oman ajattelutyylini (INTJ) kautta.

Minun ajatteluani eniten laajentava ajattelufunktio on Intuitio (N). Se tuottaa kaiken aikaa erilaisia oivalluksia. Kun normaali ajattelu on päällä, supistava ajattelufunktio (T) ottaa siihen tuoreeltaan kantaa ja yleensä tyrmää idean.

Kun kytken luovuusvaihteen päälle, kirjoitan idean paperille ja istun alas. Kysyn: miten muuten voisin asian tehdä. En ota kantaa idean hyvyyteen ennen kuin se on kilpaillut vähintään 10 muun idean kanssa. Joskus ensimmäinen idea tuntuu alkukarsinnan jälkeenkin parhaalta, joskus idea on poikinut jonkun paremman idean.

 

Yhdessä kehittäminen

 

Yhdessä tapahtuva luova kehittäminen noudattaa samoja periaatteita kuin yksin kehittäminen. Tärkein onnistumisen ehto on laajentavan ja supistavan vaiheen selkeä toisistaan erottaminen. Jos palaveriin on varattu aikaa yksi tunti, sen aikataulutus voisi olla seuraava:

 • haasteen esittely (10 minuuttia),
 • ratkaisuideoiden tuottaminen (5 + 15 minuuttia),
 • parhaiden ideoiden valinta (5 + 15 minuuttia),
 • jatkotoimenpiteistä sopiminen (10 min)

Ideoiden tuottamisessa ja valinnassa on kaksi vaihetta. Kumpikin vaihe aloitetaan 5 minuutin yksin pohtimisella. Näin saadaan introvertit paremmin mukaan.

Suurimpia eroja tavanomaiseen palaverimalliin verrattuna ovat työtaulun, pienryhmien ja fasilitaattorin käyttäminen.

 • Työtaulun avulla kaikki pienryhmien (parhaat) ideat saadaan yhtä aikaa näkyville. On olemassa valmiita pahvisia työtauluja, joissa on tilaa 30:lle idealle ja joissa A4-paperit pysyvät kiinni. Jos sellaista ei ole, ideapaperit voi kiinnittää maalarinteipillä seinään.
 • Iso työryhmä kannattaa jakaa työskentelyn alussa 2 tai 3 hengen pienryhmiin. Se lisää aktiivisuutta ja rohkeutta.
 • Luova työmalli poikkeaa niin paljon tavanomaisesta työmallista, että se ei tahdo onnistua ilman osaavaa fasilitaattoria.

Luova työmalli saadaan käyttöön, kun yksi henkilö saa 3-4 tunnin koulutuksen mallin käyttöön. Ilman osaavaa fasilitaattoria mallia on vaikea saada toimimaan. Olemme kehittämässä ihmisten erilaisuuteen pohjautuvaa luovan työskentelyn tekniikkaa ja järjestämässä puolen päivän valmennuksia tämän työtekniikan käyttöön ottamiseen. Mikäli olet kiinnostunut ottamaan luovan työmallin käyttöösi, laita tieto tästä osoitteeseen info@luontaisettaipumukset.fi, niin saat tiedon ensimmäisistä koulutuksista, kun aikataulu varmistuu.

 

Oman luovuuden kehittäminen

 

On monta tapaa kehittää omaa luovuutta. Omia keinojani ovat olleet seuraavat:

 • Harjoittelin ajattelun laajentamista ideoimalla erilaisia asioita. Ensimmäisissä harjoituksissa löysin 10 minuutissa 6 ideaa ja muutaman kuukauden päästä ideoita syntyi samassa ajassa 60-80 kappaletta. Sain mielikuvitukseni käyntiin muutamassa minuutissa. Kyky supistaa asioita minulla oli jo aktiivisena loogisen ajattelun kautta. Olen peruskoulutukseltani matemaatikko.
 • Kehittelin erilaisia teknisisiä innovaatioita (lipsumaton hiihtosuksi, vaunu ja pyörätuoli, joka kulki portaissa, panta jonka avulla pystyi nukkumaan lentokoneessa, jne.) Osan ideoistani myin yrityksille.
 • Kehitin erilaisia työtekniikoita, joilla palavereista saatiin luovempia ja innostavimpia. Ensimmäinen tekniikkani oli Tuumatalkoot, jonka avulla syntyi suuri joukko teknisiä innovaatioita. Toinen tekniikkani oli nimeltään Tuplatiimi, joka levisi satoihin organisaatioihin ja johon myimme satoja käyttölisenssejä. Tämän jälkeen syntyivät vielä omasta mielestäni parhaat menetelmäinnovaatiot OPERA ja HOPE. Niiden avulla on helpotettu asiakkaita sadoissa erilaisissa muutoksissa.
 • Kirjoitin aiheesta useita kirjoja, joista ensimmäistä – Kehitämme INNOVOIMAA – myytiin Innotiimin kautta 15.000 kappaletta. Lisäksi kehitin työtaulun, jota on myyty suuruusluokkaa 20.000 kappaletta.

Loppuun vielä pieni runo.

 

Luovuus erilaisuuden ystävä

 

Luovuus on liitossa erilaisuuden kanssa.

Meissä on mekanismi, joka sitä synnyttää.

Olemme antaneet sille nimen luontainen taipumus.

Se tulee esille vain turvallisessa ympäristössä,

jossa etsitään ihmisten vahvoja puolia.

Vikojen etsiminen kannattaa jättää niille,

joiden itsetunto ei kestä muiden hyvyyttä.

-Kari

 LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -VALMENTAJISTA ESITTELYSSÄ

TANJA MERONEN, KETTU valmennus ja viestintäTanja valmentajana

KETTU valmennuksen LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -palvelut

Kirjoittaja:luontaisettaipumukset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *