Tulevaisuuden tuotekehitys 2020 -seminaari pidetään 14.5.2020 Helsingissä  ja Jari Saarenpää on yksi tilaisuuden puhujista. Tämä haastattelu  on julkaistu Tulevaisuuden tuotekehitys -seminaarin verkkosivulla 27.1.2020. www.tulevaisuudentuotekehitys.com

 

Jari Saarenpää on LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -yritysvalmentaja ja toimitusjohtaja, joka pyrkii auttamaan yrityksiä ja esimiehiä ymmärtämään ihmisten erilaisuutta – ja sitä kautta erilaisia vahvuuksia. Jokaisessa ihmisessä on ainutlaatuinen yhdistelmä vahvuuksia ja siksi myös ainutlaatuinen potentiaali, jonka voi valjastaa työelämän tarpeisiin. Tämä unohtuu usein työelämän hektisyydessä, ja pahimmissa tapauksessa omien vahvuuksien kehittäminen jää kokonaan.

Monesti käy niin, että omien vahvuuksien sijasta lähdetään kehittämään heikkouksia, kun pyritään miellyttämään muita saadun palautteen pohjalta. Tämä on usein pitkä ja kivinen tie – eikä se välttämättä tuota kovin hyviä tuloksia. Maailmalla on tehty paljon tutkimusta menestyjistä: heitä yhdistää se, että he ovat jo varhain tunnistaneet omat luontaiset vahvuutensa ja kehittäneet niitä, Jari toteaa.

Juuri tähän Saarenpää pyrkii myös omissa valmennuksissaan. Ihmisiä autetaan tunnistamaan omat synnynnäiset taipumuksensa ja kasvamaan sitä kautta täyteen potentiaaliinsa. Tätä kautta saavutetaan paljon onnistumiskokemuksia niin henkilökohtaisesti kuin myös koko tiimin tasolla.

 

Ihmisten johtaja

 

Ennen valmennusuraansa Jari toimi parikymmentä vuotta teollisuustalouden diplomi-insinöörinä, joten yritysmaailma on hänelle hyvin tuttu. Seitsemisen vuotta sitten työhyvinvointi, sisäinen motivaatio ja ihmisten erilaiset vahvuudet alkoivat kuitenkin kiinnostaa häntä yhä enemmän, ja hän päätti perustaa yritysvalmennuksiin keskittyvän LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -yrityksen.

Valmentamisen lisäksi Saarenpää on urallaan kirjoittanut useita kirjoja ihmisten johtamisesta. Keväällä häneltä ja Pia-Christina Rothilta on tulossa uusi teos esimiehen tunnetaidoista (Basam Books).

Tunteet ovat aivan liian vähän ymmärretty johtamisen osa-alue. Vaikka johtamistaidoista puhutaan nykyisin paljon, konkreettinen ja arkipäiväinen vuorovaikutus puuttuu lähes täysin johtamisen opetuksesta.

Tunteiden johtamisessa on kuitenkin Jarin mukaan suuri potentiaali, johon ollaan nyt vasta heräämässä. Tunteiden merkitys ja esimiehen tunnetaidot ovatkin pikkuhiljaa korostuneet viime vuosien aikana, kun on huomattu, kuinka tärkeitä tunteet ja tunteiden huomioiminen ovat työelämässä.

 

Huipputiimin DNA

 

Saarenpään ja Rothin kirja soveltaa amerikkalaisen neurotieteilijä David Rockin luomaa SCARF-mallia suomalaiseen yhteiskuntaan. Mallin ideana on kuvata ihmisen sosiaalisia tarpeita – turvallisuutta, arvostusta, yhteenkuuluvuutta, vaikuttamista ja reiluutta – ja sitä, kuinka näiden täyttyminen tekee ihmisistä tuottavampia ja yhteistyökykyisempiä. Lisäksi ne vaikuttavat huomattavasti ihmisten kokemaan stressiin, luovuuteen sekä kykyyn ratkaista ongelmia.

Samankaltaiseen johtopäätökseen on tultu myös Googlen tekemässä Aristoteles-tutkimuksessa, jossa tutkittiin sitä, miten tavallisesta tiimistä kehitetään huipputiimi. Kysymys on psykologisesta turvallisuuden tunteesta ja siitä, että ihmiset uskaltavat olla aidosti oma itsensä. Tunteiden ymmärtämisellä ja erilaisuuden hyväksymisellä on tässä todella suuri merkitys, kertoo Jari.

Jari itse perehtynyt tunteiden johtamiseen valmennustyönsä lisäksi lukemalla aiheesta mahdollisimman paljon. Hän kuvaa itseään järjettömän uteliaaksi henkilöksi, joka haluaa toimia suunnannäyttäjänä uusille ja tärkeille johtamisen suuntauksille.

Yritän olla mukana tuomassa Suomeen sellaisia puheenaiheita, jotka on tärkeä ottaa huomioon johtamisen kehittämisessä.

 

Positiivisen kautta

 

Minkälaisia sosiaalisia taitoja hyvä esimies sitten nykyisin tarvitsee? Saarenpään mukaan tärkeintä on juuri näiden viiden edellä mainitun positiivisen tunteen, eli turvallisuuden, arvostuksen, yhteenkuuluvuuden, vaikuttamisen sekä reiluuden huomioiminen.

Jos nämä viisi tunnetta pystytään ottamaan huomioon esimiestyössä niin, että työntekijä kykenee kokemaan kaikkia näitä tunteita työyhteisössään, ollaan jo aika pitkällä. Silloin esimies on hoitanut ison osan siitä, mitä vuorovaikutuksessa olisi hyvä tehdä kunnolla, Jari toteaa.

Tämä ei Jarin mukaan ole rakettitiedettä, mutta se vaatii ymmärrystä tunteiden merkityksestä ja mielen toiminnasta – sekä siitä, minkälaisilla keinoilla näitä positiivisia tunteita pystytään luomaan. Tulevassa kirjassaan Saarenpää ja Roth pyrkivätkin avaamaan mielen toimintaa akateemisen tutkimuksen avulla ja antamaan käytännön esimerkkejä siitä, kuinka positiivisia tunteita tulisi tavoitella.

 

 

Täyteen potentiaaliin

 

Koska tunteiden merkitys johtamisessa sekä huipputiimien taustalla tulee korostumaan tulevaisuudessa entisestään, on Jari tulossa Tulevaisuuden Tuotekehitys -seminaariimme pitämään workshopia kirjansa aiheesta, eli esimiehen tunnetaidoista. Tarkoituksena on antaa osallistujille vahva käsitys siitä, miksi nämä viisi tunnetta ovat niin tärkeitä sekä miten näitä tunteita huomioidaan esimiestyössä.

Esimiehen tunnetaidot -työpaja sopii erityisesti asiantuntijajohtajille, jotka haluavat ymmärtää entistä paremmin tunteiden ja sosiaalisten taitojen merkityksen esimiestyössä ja menestyksen taustalla. Ajatuksena on saada esimiehet pysähtymään ja oivaltamaan, kuinka suuri merkitys psykologisilla seikoilla on nykyajan johtamiskulttuurissa.

Valmennuksemme mottona on sanat ”jotta ihmisillä on parempi olla itsensä ja toisten kanssa”. Samaa viestiä haluan jakaa myös toukokuisessa Tulevaisuuden Tuotekehitys -seminaarin workshopissa: sitä, miten ihmiset saadaan oikeilla johtamismenetelmillä kasvamaan täyteen potentiaaliinsa.

 

 LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -VALMENTAJISTA ESITTELYSSÄ

TANJA MERONEN, KETTU valmennus ja viestintäTanja valmentajana

KETTU valmennuksen LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -palvelut

Kirjoittaja:luontaisettaipumukset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *