Kirjoittaja: EMMI JANSSON

Lapsikuiskaaja®

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -valmentaja

INFP – Parempaan kommunikointiin ja vuorovaikutukseen inspiroiva pohdiskelija

 

 

Panostamalla vuorovaikutus- ja kommunikointitaitoihin luot hyvinvointia itsellesi ja lapselle

 

Kuvittele itsesi pieneksi lapseksi. Millaista kohtelua toivoisit itsellesi aikuiselta? Millainen puhe tuntuisi hyvältä? Tarvitsisitko enemmän kannustusta vai moittimista? Haluaisitko aikuisen tukevan sinua myös silloin, kun teet virheitä vai toimisiko jäähylle meneminen paremmin?

Aikuinen voi tehdä paljon lapsen hyvinvoinnin eteen. Aikuisen ja lapsen välinen vuorovaikutus ja kommunikointi ovat avainasemassa siinä, miten lapsi voi. Miten lapsi näkee itsensä. Millaisena hän maailman kokee. Onko lapsuus torumisen ja kieltojen täyteinen vai kehujen ja kannustusten täyteinen.

Minun missionani on olla tekemässä Suomesta lapsiystävällisempää yhteiskuntaa kouluttamalla ja valmentamalla aikuisia parempaan vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon lasten kanssa.

Aikuisen ja lapsen välinen vuorovaikutus ja kommunikointi ovat avainasemassa siinä, miten lapsi voi. Share on X 

 

Tunne luontaiset taipumuksesi

Vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin asiantuntijana olen havainnut, että mitä paremmin ihminen tuntee itsensä, sitä paremmin hän pystyy ennakoimaan omaa käytöstään ja välttämään pahimmat vuorovaikutusongelmat. Omat luontaiset taipumuksensa tunteva ihminen on myös vastaanottavainen oppimaan ja nostamaan omat vahvuutensa entistä paremmin esille sekä ottamaan ne käyttöön.

Omat kehityskohdat tietävä ihminen osaa suhtautua itseensä yleensä uteliaammin. Uteliaisuus yleensä vie kehitystä eteenpäin parempaan suuntaan. LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysin avulla autan valmennettaviani oivaltamaan omat vahvuudet ja myöskin kehityskohdat. Kun käymme valmennettavien kanssa läpi stressitilanteissa esille nousevia toimintatapoja ja syitä näille toimintatavoille, saavat monet elämää muuttavia ahaa-elämyksiä! Ahaa-elämyksiä tuottaa valmennettaville myös se, miten ihmisten erilaisuus voidaan valjastaa hyvinvoinniksi ja rikkaudeksi ainaisten ristiriitojen sijaan.

Tutustumalla kanssani luontaisiin taipumuksiisi ja mahdollisesti liittämällä sen muuhun valmennuskokonaisuuteen, voimme yhdessä nostaa kommunikointi- ja vuorovaikutustaidot eri tasolle lasten kanssa toimiessa. Olet sitten äiti, isä, isovanhempi, kummi, lasten jumppaohjaaja, lapsiperheisiin suuntautuneen ravintolan työtekijä, terveydenhuollon ammattilainen tai muu, joka kohtaa säännöllisesti lapsia arjessaan.

Valmennettavakseni voi hakeutua, jos on joku spesifi ongelma, mutta valmennukseen voi tulla silläkin näkökulmalla, että siellä oppii uutta itsestä ja toisista. Tavoitteenamme on, että valmennuksen jälkeen arki kotona tai töissä on entistä sujuvampaa. Yritykset hyötyvät valmennuksesta myös taloudellisesti, sillä lapsiperheet palaavat sellaisiin yrityksiin, joissa lapsia kohdellaan hyvin!

Valmennus tapahtuu kasvotusten tai virtuaalisesti. Valmennusten kesto riippuu käsiteltävien asioiden määrästä, alkaen tunnista aina koko päivän kestäviin valmennuksiin.

 

 

Opeta lasta tunnistamaan omat luontaiset vahvuutensa

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi on nerokas sen yksinkertaisuudessaan, mutta samalla monitahoisuudessaan. Teoria, johon analyysi nojaa, arvostaa erilaisuutta ja korostaa sitä, ettei kukaan ole tyyppinä toista parempi. Nämä ovat tärkeitä viestejä myös lasten korville. Tekemällä analyysin, pohtimalla tuloksia ja ottamalla käytäntöön omia oivalluksia, aikuinen istuttaa lapseen kuin huomaamattaan ajatuksen itsetuntemuksen tärkeydestä. Jospa tuleva sukupolvi voisi tutustua omiin vahvuuksiinsa aiemmin kuin nyt aikuisiässä oleva väestö keskimäärin.

Valmennukseni arvopohja on lapsilähtöisyys. En opeta valmennuksessa sitä, miten lapsi saadaan vain tottelemaan aikuista, vaikka todennäköisesti moni sellaista valmennusta toivoisikin. Lapsilähtöisyyden taustalla on aina arvostus ja kunnioitus lasta kohtaan yksilönä ja persoonana. Aikuisen on tärkeää ohjeistaa lasta. Miten se tehdään, on erittäin oleellinen asia. On myös huomionarvoista ymmärtää lapsentasoisen keskustelun tärkeys, läsnäolon vahvuus, inhimillisyys lasten tekemien virheiden suhteen, pienten eleiden vaikuttavuus jne.

Kommunikoinnissa ja vuorovaikutuksessa on paljon erilaisia tasoja, jotka huomioonottamalla voidaan vaikuttaa kaikkien tilanteessa olevien hyvinvointiin. Erityislasten kanssa toimiessa tiettyjä asioita tulee ottaa huomioon erityislaatuisella tavalla. Neuropsykiatristen opintojen myötä osaan luonnollisesti valmentaa myös aikuisia, jotka ovat tekemisissä erityislasten kanssa arjessa.

Oli lapsi kuka tahansa ja millainen tahansa, on lapsella omat vahvuutensa ja oma voima. Valmennukseni yksi ydinajatus on nostaa lapsi omaan arvoonsa. Lapsi ansaitsee tuntea omat vahvuutensa ja saada kannustusta oman voimansa käyttöön!

Lapset ovat tulevaisuus. Hyvinvoivat lapset tarkoittavat hyvinvoivaa tulevaisuutta. Luotaisiinko yhdessä hyvinvoivaa tulevaisuutta valmennusten avulla? Laita viestiä!

 

Emmi Jansson

Lapsikuiskaaja®

 

Tutustu Emmin palveluihin

www.emmijansson.com

www.instagram.com/emmianniinajansson

 

Tutustu myös muihin blogikirjoituksiimme.

Kirjoittaja:LUONTAISET TAIPUMUKSET

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *