Emmi Jansson

INFP – Parempaan kommunikointiin ja vuorovaikutukseen inspiroiva pohdiskelija

+358 40 775 5960
emmi.jansson@gmail.com

www.emmijansson.com

Lapsikuiskaaja®

www.instagram.com/emmianniinajansson

 

Olen Emmi, neljän lapsen äiti, yhteiskuntatieteiden maisteri, NLP Associate Trainer, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ja LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -lisenssivalmentaja.

Sosiaalityöntekijyys vaihtui yrittäjyyteen, sillä yrittäjänä pystyn toteuttamaan omaa elämätehtävääni paremmin; kannustamaan aikuisia kehittämään omia vuorovaikutus- ja kommunikointitaitoja. Fokuksena valmennuksissa ja koulutuksissa minulla on tilanteet lasten kanssa. Olen huomannut, että valmennettavat hyötyvät valmennuksistani ja koulutuksistani kaikilla elämän osa-alueilla, muidenkin kuin lasten kanssa toimiessaan.

Valmennukseni ja koulutukseni ovat synergiaa sosiaalityöstä, psykologiasta ja NLP:stä. Valmennusotteeni on ratkaisukeskeinen. Valmennuksiini ja koulutuksiini voidaan sisällyttää LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi. Analyysin ja sen läpikäymisen kautta aikuinen saa tukea kommunikointi- ja vuorovaikutustilanteiden kehittämiseen lapsen kanssa. Monet valmennettavat ovat lasten huoltajia.

Myös lasten kanssa toimivat työtiimit hyötyvät LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysistä. Parhaimmassa tapauksessa työpaikalla, esimerkiksi päiväkodissa, voidaan työtehtävät jakaa työntekijöiden vahvuuksien mukaisesti. Asiakaskuntaani ovat kaikki lasten kanssa toimivat aikuiset, niin perheessä kuin työpaikoillakin.

Kun aikuinen panostaa itsetuntemuksen kasvattamiseen sekä omiin vuorovaikutus- ja kommunikointitaitoihin, hyötyy lapsi siitä valtavasti. Kun lapsi voi hyvin, vaikuttaa se tietenkin positiivisesti myös aikuisen hyvinvointiin. Hyvän kierre on valmis!

 

Lue Emmin blogikirjoitus.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -lisenssit:

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -lisenssivalmentaja