Kirjoittaja: LUONTAISET TAIPUMUKSET™ päävalmentaja Niko Helin  

 

”Asioiden johtaminen on meillä ihan ok tasolla, mutta ihmisten johtamisessa on selkeästi parannettavaa”, kertoi eräs johtaja kysyessäni häneltä heidän johtamiskulttuuristaan. Tuon vastauksen olin kuullut aikaisemminkin, mutta pyysin kertomaan lisää. ”Joidenkin kanssa yhteistyö on helpompaa ja toisten kanssa asiat eivät suju, vaikka mitä yrittäisi. Toki omassa tyylissäkin voi olla parantamisen varaa, mutta on siellä tosi hankalia tyyppejäkin”, hän yritti kiteyttää ongelmaa. Ilmapiirikyselykin kertoi, että joissain ihmisjohtamisen osa-alueissa oli selkeästi kehitettävää ja jaksamisen kanssa on myös menty huonompaan suuntaan. Pienen keskustelun jälkeen paikansimme keskeiseksi haasteeksi ihmisten erilaisuuden: esimiehillä on tarve pärjätä erilaisten ihmisten kanssa ja löytää työkaluja sekä taitoja erilaisuuden tunnistamiseen ja aitoon hyödyntämiseen käytännön johtamistilanteissa. Päätimme käynnistää valmennusohjelman heidän esimieskunnalleen.

Esimiesvalmennus erilaisuuden tunnistamiseksi

Yhtenä punaisena lankana valmennuksessa oli ihmisten erilaisuus ja luontaiset vahvuudet, joita kuljetettiin läpi koko valmennuksen. Erilaisuuden tunnistamisessa käytimme LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysejä. Lisäksi olimme ennen valmennusta keskustelleet niistä käytännön johtamistilanteista, joihin he kaipasivat erityisesti apua – käytimme siitä termiä tilauslista.

 

Ensimmäisenä valmennuspäivänä tutustuimme itseemme luontaisten ajattelutaipumusten kautta. Samalla saimme ymmärrystä niistä ”hankalistakin” yhteistyökumppaneista. Iltapäivällä syvensimme erilaisuutta ja sen hyödyntämistä kahdella asiakkaan tilaamalla teemalla.

  • Aktiivinen kuuntelu. Tässä harjoittelimme kysely- ja kuuntelutaitoja, jotka ovat avainasemassa hyvässä vuorovaikutuksessa.
  • Motivoivat kehityskeskustelut. Otimme teeman tähän valmennuspäivään, koska kehityskeskustelut olivat juuri ovella. Aikaisempien kokemusten perusteella niihin tarvittiin selkeää piristystä, jotta ne eivät olisi pelkkää esimiehen monologia ja lomakkeen täyttöä. Käytimme mallia, jossa jokaisen työtehtäviä tarkasteltiin sekä osaamisen että motivaation näkökulmasta. He toteuttivat kehityskeskustelut tällä mallilla välitehtävänä.

 

Onnistumiskokemuksia kehityskeskusteluissa

Toinen valmennuspäivä alkoi välitehtävien läpikäynnillä ja esimiesten tyytyväisyys kehityskeskusteluiden onnistumiseen oli korkea. Muutama haastava tilanne oli ollut, mutta löysimme niihin hyvät keinot jatkoa ajatellen. Myös aktiivisen kuuntelun harjoittelusta oli ollut selkeästi hyötyä kehityskeskusteluiden läpiviennissä.

Erilaisuus -teemaa syvennettiin tällä kertaa esimiestoiminnan ja johtamisen suuntaan – pääpaino oli vahvuuksissa ja niiden hyödyntämisessä omassa johtamisessa. Mielenkiintoista keskustelua käytiin aiheesta: kannattaako kehittää vahvuuksia vai korjata heikkouksia? Jokainen nosti itselleen 1-2 kehityskohdetta, joihin aikoo panostaa seuraavien kuukausien aikana. Aika monella se liittyi palautteenantoon: joko positiiviseen tai korjaavaan. Iltapäivällä treenasimme palautteenantoa erilaisilla harjoituksilla, jotta olisimme valmiimpia hyödyntämään näitä taitoja myös käytännössä.

Henkilökohtaista kehitystavoitetta konkretisoitiin henkilökohtaisessa puhelin-coachingissa. Osallistujat kokivat tämän vaiheen erittäin hyödylliseksi ja tällä varmistettiin, että jokaisella oli selkeät askelmerkit, kuinka edetä. Onnistumisen tueksi esimiehet valitsivat itselleen neljästä viiteen palautteen antajaa, joilta kerättiin palautetta heidän onnistumisestaan omassa kehityskohteessaan.

 

Kannattaako kehittää vahvuuksia vai korjata heikkouksia? Share on X

 

Kehityskeskusteluista kehityspalautteisiin

Kolmas valmennuspäivä starttasi kehityspalautteiden läpikäynnillä. Palautteissa oli arvioitu kehittymisen suuntaa ja se sisälsi myös tarkennetun kysymyksen, josta esimies sai konkreettista tietoa, miten tämä kehittyminen oli näkynyt käytännössä. Kehittyminen oli ollut hyvää ja tämä oli asia, jota asiakas piti tärkeänä valmennuksen vaikuttavuuden näkökulmasta.

Viimeiseen valmennuspäivään asiakas oli valinnut tilauslistalta Muutoksen johtamisen. Aihe oli jo itsessään tärkeä ja sen teki ajankohtaiseksi iso muutoshanke, jossa onnistuminen oli organisaation kannalta tärkeää. Ei haluttu toistaa edellisen muutoksen huonoja kokemuksia. Käsittelimme ensin muutossuunnitelman osallistavasti esimiesten kanssa, joka mahdollisti heidän sitoutumisensa ja tuen muutoshankkeelle.

Kun esimiehet olivat hankkeen takana, avainhaasteena oli saada muu organisaatio mukaan toimintatapamuutokseen. Tässä erilaisuuden huomiointi tuli vahvasti mukaan. Varsinkin muutoksen tunnepuoli, joka ei ole ainakaan helposti rationaalisella logiikalla selitettävissä. Tämän jälkeen ymmärsimme, miksi fiksutkaan ihmiset eivät aina innostu edes järkevistä muutoksista. Valmistauduimme tulevaan muutokseen tuomalla toimintamallin, jolla esimiehet tulevat oman porukan kanssa käsittelemään muutoksen synnyttämän muutosvastarinnan rakentavalla tavalla.

 

Esimiesvalmennuksen palautteet

Kolmannen päivän jälkeen keräsimme palautteen valmennuspäivistä. Keskeisimpiä hyötyjä asiakasnäkökulmasta olivat

  • ymmärrys itsestä ja muista lisääntyi taipumusanalyysien kautta
  • korostettiin enemmän vahvuuksia kuin heikkouksia
  • valmennuksen kytkeminen asiakkaille tärkeisiin ja ajankohtaisiin aiheisiin
  • käytännön työkalujen ja taitojen saaminen omaan työhön
  • vaikutusten ja kehittymisen aikaansaaminen käytännön tasolla
  • napakka ja jäntevä kokonaisuus, jossa oli tilaa myös ajatusten vaihdolle
  • valmentajana lämmitti erityisesti valmennuksen tilaajan loppukiteytys: ”Ei pelkästään huono – ajan olisi voinut käyttää huonomminkin!” Henkilön kriittisen ajattelutyylin tuntien, kommentti oli suorastaan ylistävä!

 

Muita tyypillisiä esimiesten ja asiantuntijoiden kehityshaasteita

Tässä oli lyhyt kuvaus, miten esimiehille ja asiantuntijoille annetaan valmiuksia parempaan vuorovaikutukseen ja erilaisuuden johtamiseen käytännön johtamistilanteista. Muita tyypillisiä esimiesten ja asiantuntijoiden kehityshaasteita ovat: stressi ja palautuminen, osallistavien palavereiden vetäminen, projektin johtaminen sekä ongelman ratkaisu.

 

Haluatko kuulla lisää?

Tarjoamme kolmelle organisaatiolle mahdollisuuden osallistua Erilaisuuden johtaminen™-valmennukseen pilottiasiakashintaan! Valmennuksen tulee käynnistyä syksyn 2018 aikana. Mikäli kiinnostuit kuulemaan lisää pilotista tai aiheesta yleensäkin, laita viestiä info@luontaisettaipumukset.fi tai soita Niko Helinille 040-7227179.

Erilaisuuden johtaminen™-valmennus on joukon LUONTAISET TAIPUMUKSET™ valmentajia yhdessä kehittämä valmennusmalli. Valmennus antaa taitoja ja työkaluja ihmisten erilaisuuden tunnistamiseen. Osana valmennusta hyödynnetään LUONTAISET TAIPUMUKSET™ –analyysiä, jolla pystymme tunnistamaan jokaisen henkilökohtaisen luontaisen ajattelu- ja johtamistyylin sekä niihin liittyvät vahvuudet. Käytännönläheinen, osallistava ja organisaation erityistarpeisiin räätälöity valmennus antaa eväät tehdä erilaisuudesta ristiriitojen lähteen sijasta voimavaran ja kilpailutekijän. Uskomme, että aiheeseen panostamalla on merkittävä vaikutus myös ihmisten jaksamiseen ja työn tuottavuuteen.

Erilaisuuden johtaminen™ valmennusmenetelmän kehitystiimissä ovat olleet mukana Johanna Olsson, Tea Lummi, Aki Miettinen, Sari Rämänen, Mikko Seppäläinen, Kari Helin ja Niko Helin. Tällä porukalla on pitkä kokemus erilaisuuden hyödyntämisestä osana esimiesvalmennuksia. Heihin voit tarkemmin tutustua osoitteessa https://luontaisettaipumukset.fi/yhteystiedot/.

Järjestämme erilaisuuden ymmärtämisestä ja hyödyntämisestä maksuttomia puolenpäivän demovalmennuksia kuukausittain ympäri Suomea. Syksyllä Helsinki – Tampere – Oulu. Seuraava on jo parin viikon päästä Helsingissä (perjantai 5.10 klo 8.30-12.00).  Helsingin demoon on vielä muutama paikka jäljellä, joten ilmoittaudu nopeasti. Saat itsellesi maksutta LUONTAISET TAIPUMUKSET™ perusanalyysin ja oivalluksia siihen, mitä tulos kohdallasi tarkoittaa. Tuletko mukaan?  https://luontaisettaipumukset.fi/etusivu/demovalmennus/

 

 

 

 LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -VALMENTAJISTA ESITTELYSSÄ

TANJA MERONEN, KETTU valmennus ja viestintäTanja valmentajana

KETTU valmennuksen LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -palvelut

Kirjoittaja:luontaisettaipumukset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *