Mikko Seppäläinen

Toiminnan kehittäjä – ENTJ

Valmennuskielet: suomi ja englanti

+358 40 569 3932
mikko.seppalainen@gmail.com

Accelerando Oy

Ymmärsin ihmisten erilaisuuden ajattelutyyleiltään konkreettisesti noin 20 vuotiaana aloittaessani opintoni ja tutustuessani suureen joukkoon uusia ihmisiä. Kiinnostukseni ihmisten erilaisia ajattelutyylejä kohtaan kasvoi vuosien aikana ja intohimo asiaan syntyi n. 10 vuotta sitten, kun tutustuin LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysiin. Tärkeimpiin oivalluksiini, joka liittyy ihmisten erilaisuuteen, on sen ymmärtäminen, että erilaisuus tuo uusia näkökulmia asioihin ja niiden ansiosta kokonaisuus hahmotetaan paremmin.

Oma polkuni LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -valmentajaksi alkoi, kun tutustuin Kari Heliniin. Sain keskustella hänen kanssaan aiheesta paljon sekä tehdä aiheeseen liittyviä valmennuksia mm. hänen kanssaan. Olen saanut konkreettisia hyötyjä ihmisten erilaisuuden ymmärtämisestä, kun olen oppinut ottamaan paremmin huomioon erilaisten ajattelutapoja edustavien henkilöiden mielipiteet ja näkökulmat. Olen lukuisat kerrat huomannut millaisia ongelmia, väärinkäsityksiä ja ristiriitoja on tarpeettomasti syntynyt sen vuoksi, ettei ihmisten erilaisuutta ja erilaisia ajattelutyylejä ole huomioitu.

Asiakkaalleni on ollut merkittävää hyötyä Luontaisten taipumusten tunnistamisesta ja huomioimisessa, kun olemme pohtineet heidän vahvuuksiaan. Lisäksi asiakkaani ovat oivaltaneet, että vuorovaikutustilanteissa heidän on hyvä huomioida myös toisten henkilöiden ajattelutyyli.

Olen erityisen kiinnostunut soveltamaan luontaisten taipumusten analyysia esimies – ja asiantuntijatyöskentelyn kehittämiseen sekä tiimityön nostamiseen seuraavalle tasolle. Näissä saadaan merkittäviä hyötyjä, kun oivalletaan miten voi hyödyntää parhaiten omia vahvuuksiaan ja miten otetaan käyttöön toisten vahvuudet parhaisiin lopputuloksiin pääsemiseksi.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -lisenssit:

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -lisenssivalmentaja
LUONTAISET TAIPUMUKSET™ esihenkilötyön lisenssivalmentaja
TYÖRYHMÄN TAIPUMUKSET™ -valmentaja