Jussi Mozo

Asiakaskohtaamisen ja liiketoiminnan prosessien sekä oppimisen ja osaamisen kehittäjä. – ENTP

Valmennuskielet: suomi ja englanti

+358 44 708 1313
jussi.mozo@gmail.com

Olen koulutukseltani KTM ja toimin markkinoinnin lehtorina Lahden ammattikorkeakoulussa. Syyskuussa 2014 tajusin omanneeni sokean pisteen tavassani toimia tietynlaisten kollegojen kanssa, vaikka olin tehnyt myyntiä ja muuta ihmissuhdetyötä koko työelämäni. Yli 50000h. Enkä silti ollut nähnyt osuuttani yhteentörmäämisissä ”niiden” kanssa. Kunnes havahduin, häpesin ja pyrin ymmärtämään miksi?

Ystäväni Harri johdatti minut MBTI -teorian äärelle. Sen avulla oivalsin, mistä sokea pisteeni oli johtunut. Ja samalla moni muukin asia sai ymmärrettävän selityksen. Huojennuin, innostuin ja perehdyin muihinkin menetelmiin. Tällä matkalla oivalsin aiempaa syvemmin, että yhteisessä aallonpituudessa ei ole kysymys henkilöistä, vaan OPITTAVASTA TAIDOSTA tunnistaa, virittyä ja viestiä toisen taajuudella.

Tunnistin myös, että yksi monipuolisimpia ja erityisesti B2B-asiakaskohtaamisen tavoitteista nähden käyttökelpoisimpia valmennusmenetelmiä tämän taidon omaksumiseen on Luontaiset Taipumukset-viitekehys.

Sen avulla kykyni kohdata muut on parantunut. Pystyn näkemään heidät selkeämmin heidän, enkä omien tarpeideni kautta. Olen oppinut tunnistamaan ja hyödyntämään muiden omistani poikkeavia vahvuuksia ja voin siksi toimia enemmän omistani käsin. Tämä synnyttää iloa, tuloksia ja luottamusta.

Yrityksen näkökulmasta kyseessä on sen henkilöstön muodostavien yksilöjen vahvuuksien, osaamisen ja oppimisen johtamisesta. Myynnistä ja kilpailukyvystä.

Ota yhteyttä! Tahdon jakaa osaamiseni ja pystyn isolla todennäköisyydellä auttamaan sinua liiketoimintasi prosessien ja osaamisenne kehittämisessä tavalla, joka sopii tilanteeseenne.

Kuinka toimin?

Valmentajana pyrin jättämään tilaa asiakkaiden omille oivalluksille ja onnistumisen tunteille, mutta myös kannustamaan epämukavuusalueelle. Kun ihminen hyväksyy, että kipu on osa kasvuprosessia, hyväksyy hän oman potentiaalinsa ja sen, että omat rahkeet oikeasti riittävät. – Siksi en punnerra puolesta, vaan vieressä. Tuloksiin saakka. Ota yhteyttä! Jutellaan.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -lisenssit:

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -lisenssivalmentaja
LUONTAISET TAIPUMUKSET™ esihenkilötyön lisenssivalmentaja
TYÖRYHMÄN TAIPUMUKSET™ -valmentaja