Sirkku Ruutu

Ihmisten oivalluttaminen ja aidot kohtaamiset tekevät työstäni merkityksellisen – ENFP

Valmennuskielet: suomi ja englanti

+358 41 440 4478
sirkku.ruutu@siria.fi

Siria Koulutus- ja kehittämiskeskus Oy

Olen koulutukseltani psykologi (PsM), opettaja (KM), vaativan erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (Valvira), MCC-tason coach (ICF) ja johdon työnohjaaja (MIF).

Minua on aina kiinnostanut ihmismieli ja yksilöiden erilaiset tavat hahmottaa ympäröivää vuorovaikutusmaailmaa. Koen, että oivalluttavat ja myönteisesti syväluotaavat keskustelut ihmisten kanssa tekevät omasta työstäni arvokkaan. Nautin aidoista kohtaamisista, joissa mahdollistuu ihmisten voimavarojen näkyväksi tekeminen ja näkökulmien laajentaminen. Olen viitekehykseltäni ratkaisukeskeinen, joka tarkoittaa, että asiakas ja hänen agendansa ovat aina keskiössä ja avartavassa dialogissa on mahdollisuus löytää uudenlaisia tapoja ajatella, tuntea ja toimia.

Elämme alati muuttuvassa kompleksisessa työympäristössä, joka haastaa aiemmat tapamme olla ja vaikuttaa. Tunteiden johtaminen, omien ajattelutottumusten tiedostaminen, rajoittavista uskomuksista luopuminen ja oman toimijuuden vastuullinen valjastaminen ovat tulevaisuuden työelämän keskiössä. Mielestäni on inspiroivan mielekästä olla edistämässä hyvinvointia, vuorovaikutustaitojen kehittämistä, johtamistaitojen parantamista ja ihmisten mentalisaatiokyvyn laajentamista.

Olen kirjoittanut useita tietokirjoja johtamisen kehittämisestä, ohjaustyöstä ja itsensä johtamisesta. Satoja esimiehiä ja työryhmiä coachatessani olen havainnut, että luontaiset taipumukset –analyysi antaa myönteisesti erilaisuutta katsovan lähestymistavan, joka on helposti sovellettavissa työpaikan vuorovaikutustilanteisiin. Monesti ristiriitatilanteet ihmisten välillä johtuvat väärinymmärryksistä, joihin tämä työväline antaa myös mukavasti eväitä. Olen lisensoitunut MBTI step 1 ja step 2 –valmentajaksi ja tulin valituksi vuoden coachiksi 2016 (ICF Finland ja Suomen coachingyhdistys).

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -lisenssit:

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -lisenssivalmentaja