Sanna Wenström

Innostuksella kohti myönteistä muutosta – ENTJ

Valmennuskielet: suomi

+358 45 203 0505
sanna.wenstrom@gmail.com

Zest & Joy

Olen Sanna Wenström, FM, suomen kielen ja viestinnän opettaja, KM ja ammatillinen erityisopettaja. Teen parhaillaan väitöstutkimusta opetushenkilöstön innostuksesta positiivisen organisaation ja johtamisen valossa. Vankasta osaamisestani ja teoriataustasta sekä tuoreesta tutkimustiedosta ammennan myös LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -valmennuksissani.

Tutustuin Luontaiset Taipumukset™ -malliin vuonna 2005 Kari Helinin kirjan ”Ihmisten erilaisuus – 16 tyyppiä työelämässä” myötä. Tästä alkoi innostava matka LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -maailmaan osana opettajan ja sittemmin opettajankouluttajan työtä.

Olen hyödyntänyt LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -mallia opetus- ja ohjaustyössä urasuunnitteluun ja luontaisten vahvuuksien tunnistamisen työkaluna ja jäsennysmallina työuran tai opiskelun eri vaiheissa. Opettajankouluttajan ja koulujen kehittäjän roolissa hyödynnän LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -mallia hyödyntää opetus- ja ohjaushenkilöstön vuorovaikutuksen, yhteistyön ja tiimityöskentelyn parantamisessa sekä johtamisen ja esimiestyön kehittämisessä. LUONTAISET TAIPUMUKSET™ tarjoaa lisäksi opetus- ja ohjaushenkilöstölle yhden mahdollisen tavan jäsentää opiskelijoiden erilaisia vahvuuksia ja suuntautumista työuralla. Opiskelijoiden näkökulmasta malliin tutustuminen tarjoaa virikkeitä omien vahvuuksien tunnistamiseen ja sanoittamiseen työnhaussa ja oman osaamisidentiteetin rakentamisessa.

Kaikki alkaa vuorovaikutuksesta. Ymmärtämällä ensin omaa luontaista tyyliämme meidän on helpompi hyväksyä ja ymmärtää myös muiden erilaisuutta. Väitän, että monet työyhteisön haasteista ovat vuorovaikutukseen ja erilaisiin ajattelutyyleihin liittyviä ongelmia, joihin voi vaikuttaa LUONTAISET TAIPUMUKSET ™ -malliin tutustumalla.

Tällä hetkellä työskentelen Oulun ammatillisella opettajakorkeakoululla opettajankouluttajana. Valmennan erityisesti oppilaitosten henkilöstöä ja johtoa, mutta tarjoamme palveluita myös muille organisaatioille. Olemme luotettava ja pedagogisesti pätevä kumppani organisaation ja sen ihmisten kehittämisessä!

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -lisenssit:

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -lisenssivalmentaja