Antti Miettinen

Innostaja – ENFP

Valmennuskielet: suomi ja englanti

+358 40 861 0240
a.miettinen@cgi.com

CGI

Olen insinööritieteitä opiskellut konsultti ja parhaimmillani vuorovaikutustilanteissa, joissa pitää siirtää osaamista yli toimiala- tai osaamisrajojen ja kytkeä ihmisiä mukaan muutokseen.

Kiinnostus kehittämiseen ja innovaatioihin toi minut osaksi konsultointiverkostoa, jossa havaitsin ympärillä olevien konsulttien osaavat Jungin ajatustyylit esimerkillisen hyvin ja hyödyntävän niitä osana konsultointituotteitaan. Halusin pystyä samaan ja aloin sekä lukemaan asiaa syvällisemmin kirjoista että hakeutumaan Jungiin liittyviin keskusteluihin kollegoiden kanssa.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ on oivallinen alusta soveltaa Jungin alkuperäisiä viisauksia ajattelutyylien kautta niin poikkeavien ajatusten synnyttämiseen, niiden kehittämiseen, hankkeiden loppuun saattamiseen kuin asiakasymmärryksen kehittämiseen. Useassa vetämässäni  konsultointihankkeessa suurin konkreettinen hyöty on syntynyt, kun on saatu loppuasiakas aidosti mukaan kehittämiseen ja havaittu, että uusia tuotteita ja palveluita käyttävä loppuasiakas usein ajattelee ja arvostaa asioita toisin kuin oletamme.

Toinen iso havaintoni on, että konsultoimissani yrityksissä tuloksekas, moderni johtaminen on entistä enemmän ihmisten vahvuuksiin ja erilaisuuteen perustuvaa ajattelun johtamista. Tällainen kyky vaatii johtamisessa erilaisia työkaluja ja osaamista, joista yksi ensimmäisistä on oman ja muiden ajatustyylin ymmärtäminen ja hyödyntäminen.

Olen positiivinen kehittäjä ja innostaja. Suurin oppi itsestäni on ollut tunnistaa piilossa ollut kykyni johdattaa muita nykyistä suurempaan rooliin. Tarina on siltä osin vasta alussa ja seuraavaksi aion syventää osaamistani coachaamisessa. Haluni auttaa ihmisiä pääsemään omaan parhaaseen suoritukseensa ohjaa sekä valmennuksiani että omaa oppimistani. ENFP profiilini mukaisesti vaihdan mielelläni ajatuksia ihmisten kautta tapahtuvassa muutoksessa.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -lisenssit:

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -lisenssivalmentaja

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -esihenkilötyön lisenssivalmentaja

TYÖRYHMÄN TAIPUMUKSET™ -valmentaja