Jonas Alam

Looginen pragmaatikko – ISTP

Valmennuskielet: suomi ja englanti

+358 50 326 8227
jonas.alam@iki.fi

Olen lapsesta asti ollut tekemisissä ihmisten kanssa, joilla on eri
kulttuurit, maailmankatsomukset, kielet, jne. Siitä on jäänyt kiinnostus
ihmisten käyttäytymisen ymmärtämiseen. Luenkin mielelläni erilaisista
psykologian alueista ja keinoista kasvaa ihmisenä.

Ensimmäisessä työpaikassani minut ja työkavererini perehdytettiin
MBTI-persoonallisuustyyppeihin. Se oli minulle silmiä avaava ja opettava
kokemus sekä itsetuntemuksen että toisten ihmisten ymmärtämisen suhteen.
Huomasin että oma tapani lähestyä asioita on hyvin erilainen kuin muilla
ja että voin oppia paljon muiden ajattelutavoista.
Persoonallisuustyyppien soveltaminen alkoi kiinnostamaan niin paljon,
että suoritin MBTI-sertifiointikoulutuksen, Luontaiset taipumukset
-lisenssivalmentajakoulutuksen ja niitä täydentämään myös Life coach
-tutkinnon. Jäsentämällä nämä opit loogisella ja konkreettisella
ajattelutavallani, olen saanut hyviä työkaluja sekä omien että muiden
kysymysten selvittämiseen. Aiheita, joissa olen auttanut ovat
esimerkiksi opintojen valinta, ammatinvalinta, alanvaihto, sopivan
parisuhteen hankkiminen ja vuorovaikutus parisuhteessa. Liikkeenjohdon
konsultointityön pohjalta on ollut luontevaa soveltaa työkaluja myös
yritysmaailmassa, esim. kommmunikointiin, stressinhallintaan,
työhyvinvointiin ja työ- ja vapaa-ajan tasapainoon liittyen.

On hienoa nähdä kun ihmiset saavat saman tyyppiisiä ahaa-elämyksiä
persoonallisuustyyppien välisiin eroihin liittyen kuin itsekin olen
saanut. Ymmärrys persoonallisuustyypeistä auttaa arvostamaan ja
huomioimaan toisten erilaisuutta sekä hyödyntämään paremmin omia
vahvuuksia.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -lisenssit:

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -lisenssivalmentaja