Jorma Pesonen

Onnistumiseen oivalluttaja – INTJ

Valmennuskielet: suomi ja englanti

+358 45 278 3988
jorma.p@gmail.com

NTuition - Ajattelutyyli ratkaisee

Introverttinä ajattelutyyliäni ohjaa sisäänpäin suuntautunut tiedonkäsittely. Olen siis varsin varhaisesta vaiheesta alkaen tutkinut omaa ajatteluani ja varsin pian ymmärtänyt, miten erilaisia eri ihmisten ajattelutyylit ovat. Halusin kuitenkin koulujen päätyttyä murtaa oman introvertin hiljaisuuden ja armeijan jälkeen muutin tietoisesti ulkoisen toimintatyylini. Nykyisin sosiaalisissa tilanteissa – kuten valmennustilanteissa – minua pidetään varsin selvänä ulospäinsuuntautuneena ekstroverttinä. Kiitos ystäväni, joka ohjasi minut kognitiivisen dissonanssin pariin!

Taustani työelämässä on aivan toisenlaiselta alalta. Olen kulkenut pitkän tien kokkiopinnoista elintarviketieteen maisteriksi, vahvasti perhetaustani viitoittamalla tiellä. Ohjauduin b2b-myyntityöhön, jossa kypsyi vuosien varrella kaksi oivallusta: olen parhaimmillani työstäessäni kirjallisia selvityksiä ja selontekoja, ja uskon ihmisten erilaisuuteen, vahvuuksiin ja sisäisen motivaation voimaan. Esimiehenä toimin palvelevana esimiehenä, ensisijaisena kysymyksenäni ”miten voin poistaa työnteon esteitä alaisiltani?”

Opiskelin ammatillisen opettajan pätevyyden, jolloin viimeistään kävi selväksi, että muiden oivallusten sytyttäminen sytyttää oman sisäisen motivaationi. Sen sijaan, että olin työurani aikana yrittänyt hioa heikkouksistani parempia, olen pyrkinyt nyt hiomaan vahvuuksiani vahvemmiksi.

Jokainen ihminen on kokoelma ainutkertaisia luontaisia taipumuksia ja vahvuuksia. Vaikeaksi tämän tunnustamisen tekee se, että emme yleensä ymmärrä omaa erilaisuuttamme, vaan keskitymme muiden erilaisuuden arvioimiseen. Oman erilaisuuden ja erikoisuuden oivaltaminen tekee helpommaksi ymmärtää ja hyväksyä toisten erilaisuuden. Tämä oivallus johtaa vääjäämättä siihen, että pystymme hyödyntämään erilaisuuksia työryhmissä ja tiimeissä.

Erilaisuudesta voimavara. Vahvistamalla vahvuuksia. Henkilökohtaisen oivalluksen kautta.

Siinä lyhyesti askeleet, joihin itse uskon valmennustoiminnassani. Koska haluan saada juuri sinut ja yhteisösi loistamaan kirkkaammin!

Jorma NTuition – Ajattelutyyli Ratkaisee

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -lisenssit:

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -lisenssivalmentaja
LUONTAISET TAIPUMUKSET™ esihenkilötyön lisenssivalmentaja