Kalervo Laaksoharju

Esihenkilöiden ja tiimien oivalluttaja – ENFJ

Valmennuskielet: suomi

+358 40 550 5057
laaksoharju@laaksoharju.fi

JTO Lean Learning Center Oy

Tutustuessani 10 vuotta sitten Leaniin oivalsin varsin nopeasti esimiesten kehittämisen roolin tärkeyden. Näkemykseni on vain vahvistunut. Japanissa Toyotan valmennuksessa opin esimiesten 5 perusedellytystä: Tieto työstä ja Tieto vastuista. Tiedot voidaan hankkia lukemalla. Taito opettaa, Taito johtaa ja Taito parantaa kehittyvät käytännössä tekemällä.

Taitojen opettamisen edellytyksenä on ihmisten ajattelutyylien ja käyttäytymisen perusteiden tunteminen. Eräässä kaksipäiväisessä valmennuksessa mieshenkilö sanoi heti aamulla: ”minä olen täällä vain tunnin, sitten lähden koska en ole saanut aiemmista koulutuksistakaan mitään ja tuskin tästäkään”. Kaveri oli kaksi päivää, innostui ja otti osaa keskusteluihin. Minä oikeastaan pidän tämän tyyppisistä tilanteista.

Tutustuin Marcus Buckinghamin opetukseen: ”Go Put Your Strenghts to Work”. Tämä teki minuun syvällisen vaikutuksen. Marcus on positiivisten voimavarojen puolestapuhuja. Hän sai kerran kirjeen eräästä tyttöjen sisäoppilaitoksesta. Tytöt pyysivät häntä käymään. Kirjeessä oli viesti, että meillä on oppilaitos, jossa rakennamme vahvuuksien varaan – me olemme erilaisia. Oppilaitokseen oli tullut tai työnnetty tyttöjä, jotka oli tuomittu epäonnistumaan, joko omassa perheessään tai entisissä oppilaitoksissa. Jotkut olivat jopa itsemurhan partaalla. Mitä sitten tapahtui? Rehtori ja opettajat kiinnittivät huomionsa vain oppilaiden vahvuuksiin, ei lainkaan heikkouksiin. Tietyn ajan kuluttua oppilailta kysyttiin: kuka haluaa tulla kertomaan omista vahvuuksistaan koulun juhlasaliin? KAIKKI halusivat. Kun katsoin videota ensimmäisen kerran, kyyneleet valuivat silmistäni.

Jos lapsesi tuo kotiin todistuksen, missä on numerot 10, 8 ja 6, niin mihin numeroon kiinnität ensimmäisenä huomiosi? Ehkä ihmettelet: ”Leanissahan haetaan ongelmia!” Kyllä, mutta japanilaisessa kulttuurissa ongelma on positiivinen asia. Käännämme tämän työyhteisön valmennuksissa vahvuudeksi.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -lisenssit:

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -lisenssivalmentaja
LUONTAISET TAIPUMUKSET™ esihenkilötyön lisenssivalmentaja