Kirsi Mäkinen

Vastuullisen kasvun ja ihmisyyden kehittäjä – INTJ

Valmennuskielet: suomi ja englanti

+358 40 535 4991
kirsi.makinen@tyytyvaisyydenhaaste.fi

Yrittäjäperheessä ja -suvussa kasvaneena, pk-yrittäjyyden haasteet sekä ihmisten hyvinvointi ja osaamisen ja
jaksamisen kehittäminen kaikissa muodoissaan ovat aina koskettaneet minua läheltä. Omien vahvuuksien
tiedostaminen on silloin erityisen merkityksellistä. Tunnistin oman luontaisen taipumukseni jo lapsena, osaamatta
kuitenkaan sanoittaa mistä siinä on kyse. Sitä kautta olen ymmärtänyt, että oikein ajoitettu ja kasvua tukeva
ulkopuolinen apu, on myös tärkeää, jotta jokaisella on mahdollisuus kasvaa kohti koko potentiaaliaan ja kehittyä
ihmisenä koko ikänsä.

Tullessani oman elämäni kääntöpisteeseen n. 10 vuotta sitten, löysin omaa matkaani tukemaan Jungin
analyyttisen psykologian. Sen tuoma syvyys vei heti mukanaan ja oli vain ajan kysymys, että hankin siihen myös
Luontaiset taipumukset työkaluymmärryksen mukaan. Voisin kutsua itseäni Jungian Life Coach nimikkeellä siitä
syystä, että hänen viisaus ja kokemuksellisuuden hyödyntäminen kokonaisvaltaisen elämäntyytyväisyyden
löytämisessä, on lisännyt omaa kasvuani universaalien totuuksien suuntaan ja mahdollistanut itseni
toteuttamisen uudella tavalla.

Olen soveltanut Jungin viisautta sekä Luontaiset taipumukset ajattelutyylien ymmärrystä opetus- koulutus- ja
valmennustyössäni yksilöiden ja ryhmien kanssa. Jung on osa Vastuullisen ihmisyyden kasvuohjelmaani, mikä
perustuu universaaliin ja holistiseen ihmisymmärrykseen ja sen soveltamiseen muutos-, kasvu- ja kriisitilanteissa.
Koulutuksiini osallistuneet tulevat sinne kaikenlaisista taustoista ja asia sopii sovellettavaksi kaikille. Erityisesti
olen kiinnostunut tukemaan aikuisiän kasvumatkaa ja yksilöitymistä, jotta voimme kasvaa ja uudistua
elämässämme loppuun saakka.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -lisenssit:

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -lisenssivalmentaja