Minna Kesti

Lempeä ja rohkaiseva uudistaja – ENFJ

Valmennuskielet: suomi

+358 040 595 7217
minna.neitolakesti@gmail.com

Aloitetaanko ajattelun muutos yhdessä?

Olen kasvatustieteen maisteri Oulusta, Ritaharjun yhtenäisperuskoulusta. Työssäni valmennan koulumme moniammatillisia tiimejä sekä opetan ja ohjaan oppilaita. Työni keskiössä on tiimiläisten itsetuntemuksen vahvistaminen, tiimien dialogisuuden edistäminen sekä yhdessä oppimisen ja tekemisen tukeminen. On olennaista kyetä luomaan olosuhteet, jossa yksilöiden vahvuudet pääsevät koko yhteisön käyttöön, yhdessä luotujen tavoitteiden suuntaisesti. Vuorovaikutus ja luottamuksen rakentaminen yhteisössä, sekä erilaisten ajattelu- ja toimintamallien ymmärtäminen haastavat ja innostavat minua kehittymään jatkuvasti.

Työelämä on jatkuvassa murroksessa, eivätkä kouluyhteisöt pääse pinteestä tässä vauhdissa. Keskeistä on kysyä, miten tulevaisuuden koulu kehittyy organisaationa ja kytkeytyy vahvemmin ympäröivään yhteiskuntaan. Miten jatkuvasti oppiva organisaatiokulttuuri juurrutetaan työyhteisöihin, joissa ei haikailla enää muutoksen jälkeiseen suvantoon, vaan opitaan innostumaan ja kasvamaan muutoksessa?

Tehokas tapa vastata murrokseen on rakentaa ketterästi navigoivia kouluja, joissa yksin tekemisen kulttuurista siirrytään kohti aitoa yhteisöllisyyttä ja dialogisuutta. Kun tunnistat omat vahvuutesi ja luontaiset tapasi ajatella sekä toimia, on sinulla kyky johtaa itseäsi ja taito työskennellä erilaisten ihmisten kanssa. Tämän jälkeen yhteisen ymmärryksen rakentaminen on helpompaa ja suunta selkeä. Jatkuvasti oppivat, hyvinvoivat kouluyhteisöt kasvattavat hyvinvoivia lapsia ja nuoria, joilla on kyky ja taito kohdata tulevaisuuden haasteet.

Omien supervoimien tunnistaminen LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -mallia käyttäen vie mielenkiintoisille ja jännittäville matkoille oman mielen ja itsetutkiskelun syövereihin. Kun valjastamme nämä taidot tietoiseen käyttöön, voimme lopulta tavoitella systemaattisemmin niitä asioita, joita työuralla ja elämässämme haluamme edistää. Voi olla, että matka kestää koko loppuelämäsi, mutta se tuottaa takuulla innostavia oivalluksia itsestäsi ja muista. Parhaimmillaan tätä matkaa voi taittaa yhdessä, omassa työyhteisössäsi, jatkuvasti reflektoiden ja keskustellen.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -lisenssit:

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -lisenssivalmentaja