Pasi Strengell

Inspiroiva ja kannustava kehittäjä – INFP

Valmennuskielet: suomi ja englanti

+358 45 78369909
pasi.strengell@minlix.fi

Minlix Oy

Olen lähes koko urani toiminut kansainvälisissä toimintaympäristöissä, jossa ryhmien jäsenet ovat eri kulttuureista sekä sukupolvista (milleniaalit, X ,Y, Z). Ympäristöt sijaitsevat eri toimipisteissä ja jopa eri maissa.

Olen myös ollut pitkään esihenkilönä ja johtoryhmien jäsenenä asiantuntijaorganisaatioissa.
Tämä sai minut kiinnostumaan enemmän ihmisten johtamisesta, ryhmädynamiikasta ja -toiminnasta, erilaisuudesta, vuorovaikutuksesta ja tunneälystä.

Olen esihenkilönä ja valmentajana huomannut, että erilaisilla yksilöillä ja ryhmillä on paljon osaamista, jonka tiedostaminen ja esiin tuominen mahdollistavat paremmin onnistumisen ja tavoitteiden saavuttamisen tai jopa niiden ylittämisen. Erilaisuus ryhmässä on yleisesti ottaen positiivinen asia, mutta jos erilaisuutta ei oteta käyttöön, se ei tuo juurikaan hyötyjä eikä lisäarvoa. Luottamus, hyvinvointi, avoin ja positiivinen asenne ja ilmapiiri tuovat intoa sekä työhön että arkeen.

Tietotyötä tekevien työympäristö on muuttunut – johtajuus on ihmisten mahdollistamista ja motivoimista enemmän kuin käskyttämistä ja kontrolloimista. Työympäristö on hybridi, jossa työskennellään sekä etänä että toimipisteessä. Nämä luovat erilaisia haasteita esihenkilöille.
Moni myös kokee, että on tehnyt liian kauan samaa työtä ja haluaisi tehdä jotain muuta, mutta ei aina tiedä, mitä.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™  on erinomainen työkalu tunnistaa itselle ominaisimmat tavat ajatella ja toimia. Esimiesraportti antaa laajan näkökulman omaan johtamistyyliin. Molemmat ovat hyviä sekä itsensä että ryhmän dynamiikan kehittämisessä.

Käy kurkkaamassa www.minlix.fi/valmennukset, siellä kerron lisää tarjoamistani valmennuksista ryhmille ja yksilöille.

 

Pasi Strengell

 

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -lisenssit:

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -lisenssivalmentaja