Pia-Christina Roth

Rohkaiseva tunnetaitaja – ESFJ

Valmennuskielet: suomi ja englanti


pia.c.roth@gmail.com

Olen koulutukseltani hallintotieteiden maisteri (kunta- ja aluejohtaminen) sekä kasvatustieteiden maisteri (kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimus). Lisäksi olen historian ja yhteiskuntaopin aineenopettaja – ja nyt myös LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -lisenssivalmentaja.

Sekä henkilöstöpäällikkönä että opettajana toimiessani olen johtanut ja valmentanut erilaisia ihmisiä ja tämä erilaisuus on tullut työtehtävieni kautta konkreettisesti eteen monta kertaa. Erilaisiin toiminta- ja ajattelutyyleihin tutustuminen ja niiden analysoiminen on tuonut monta ahaa-elämystä ja saanut toivomaan, että olisin saanut tutustunut luontaisten taipumusten aihepiiriin jo aiemmin. Työni olisi helpottunut huomattavasti!

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -lisenssivalmentajuuden myötä olen oppinut, miten erilaisuutta on mahdollista hyödyntää ja saattaa työyhteisöjen resurssiksi. Lisäksi olen saanut runsaasti työkaluja valmentaa myös muita tällä aihealueella. On upeaa, että jokainen persoona on juuri oikeanlainen ja meidän tehtävämme on vain löytää jokaisessa piilevät vahvuudet. Tämän hetkisessä työssäni ajattelutyylianalyysistä on selvästi hyötyä tiimien ja työtehtävien optimoinnissa, joka johtaa parempaan työhyvinvointiin ja tuloksellisuuteen.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -lisenssit:

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -lisenssivalmentaja
LUONTAISET TAIPUMUKSET™ esihenkilötyön lisenssivalmentaja

TYÖRYHMÄN TAIPUMUKSET™ -valmentaja