Sari Rämänen

Tavoiteorientoitunut ajattelun fasilitaattori – ISTJ

Valmennuskielet: suomi

+358 400 603 538
sari@sparkbc.fi

Spark Business Coaching

Olen henkilöstön osaamisen kehittämisen asiantuntija yli 16 vuoden monipuolisella työkokemuksella Human Resources Development (HRD) -tehtävistä isoissa kansainvälisissä yrityksissä (Bayer, Tellabs). Toimin tällä hetkellä myös pohjoismaisen, työelämän muutosvalmennuksia tarjoavan AS3:n Turun alueen valmentajana. Koulutukseltani olen kasvatustieteen maisteri (KM), Certified Business Coach®, LUONTAISET TAIPUMUKSET™ lisenssivalmentaja sekä AS3 akatemian sertifioima Job Transition Management Coach.

Luonteeltani olen positiivinen ja minulla on myönteinen sekä rakentava lähestymistapa – pyrin löytämään ihmisistä ja asioista hyvät puolet ja mahdollisuudet. Saamani palautteen perusteella olen helposti lähestyttävä, ystävällinen ja toiset huomioiva sekä kuunteleva. Olen myös analyyttinen, käytännönläheinen, pyrin ymmärtämään asioiden taustoja ja keskinäisiä suhteita sekä kokonaisuuksia. Työtavoiltani olen tavoite- ja tulossuuntautunut ja järjestelmällinen. Minulle on kunnia-asia hoitaa ne asiat, jotka olen luvannut ja sovitussa aikataulussa. Valmentajana olen asiakkaan ajatteluprosessin fokusoija ja fasilitaattori – hyvä tekemään ajattelua herätteleviä kysymyksiä. Missioni on auttaa ihmisiä kehittymään ja menestymään työssään, hyödyntämään täyden potentiaalinsa –kasvamaan kohti erinomaisuutta!

Kokemukseni perusteella valmennustyössä on olennaista ymmärtää ihmisten erilaisuutta, miten ihmiset ajattelevat ja sen perusteella toimivat ja vuorovaikuttavat eri tavalla. Tämä ymmärrys auttaa sekä valmentajaa mukauttamaan valmennustyötään asiakaskohtaisesti että valmennettavaa itsetuntemuksensa lisäämisessä ja omien vuorovaikutustaitojensa kehittämisessä. Omien luontaisten taipumusten tunnistaminen on mitä erinomaisin lähtökohta esimerkiksi coaching -prosessissa. Omat luontaiset taipumukset usein selittävät monia työelämän vuorovaikutuksessa tai omassa työtoiminnassa esiintyviä haasteita, mutta ovat myös hyödynnettäviä vahvuuksia ja voimavaroja – luontaisissa vahvuuksissa piilee potentiaalia!

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -lisenssit:

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -lisenssivalmentaja
LUONTAISET TAIPUMUKSET™ esihenkilötyön lisenssivalmentaja
TYÖRYHMÄN TAIPUMUKSET™ -lisenssivalmentaja