Sini Piintilä

Coach, haastaja, sparraaja – ENFP

Valmennuskielet: suomi

+358 40 5753 629
sini.piintila@vaskooli.com

Vaskooli Coaching

Olen luontainen innostaja ja kehittäjä, katson pitkälle eteenpäin ja rohkenen pohtia myös niitä pahimpia skenaarioita. Kokemus kehitystehtävistä, esimiestyöstä ja projektityöstä ovat suunnanneet kiinnostukseni vahvasti kokonaisuuksiin osineen ja siellä mukana työskenteleviin ihmisiin. Organisaatiokokonaisuuden sekä erilaisten roolien ja tehtävien linkittyminen toisiinsa on jotain sellaista, jonka ymmärryksestä jokainen organisaation jäsen ja myös koko yhteisö hyötyy – tässä myös erilaisuuden ymmärtäminen, arvostaminen ja hyödyntäminen ovat ehdottoman keskeisiä.

Erilaisuuden näkeminen voimavarana ja erilaisuuden tarjoaman potentiaalin täysi hyödyntäminen ovat nähdäkseni avainasioita työyhteisön hyvinvointia, yhteen toimimista ja tehokkuutta silmällä pitäen. Ei olekaan missään määrin paradoksaalista puhua tehokkuudesta ja hyvinvoinnista samaan aikaan. Ihminen, joka tuntee itsensä, uniikkiutensa ja vahvuutensa ja sekä osaa, että saa hyödyntää niitä työssään, viihtyy ja on tuottava. Täysin sama koskee tiimejä, jopa kokonaisia osastoja. Omassa työssäni tavoitteena onkin ehdoton win-win tilanne, josta hyötyy niin työnantajaorganisaatio kuin yksittäinen työntekijäkin – isommassa kuvassa myös koko yhteiskunta.

Olen LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -lisenssivalmentaja sekä sertifioitu business coach. Toimin sekä yksilöiden, että tiimien & ryhmien kanssa. Olisi kiinnostavaa kuulla, millaisia haasteita ja tavoitteita teillä on – auttaisin enemmän kuin mielelläni teitä näillä kehityspoluilla. Vaskoolataan esiin vielä hyödyntämätöntä potentiaalia ja raivataan yhdessä uusia reittejä tavoitteidenne luo!

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -lisenssit:

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -lisenssivalmentaja

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ esihenkilötyön lisenssivalmentaja

TYÖRYHMÄN TAIPUMUKSET™ -valmentaja