KARI HELIN

Metsätöissä viihtyvä kehittäjä (FM) - INTJ

TypeOne Ltd Oy  |  Y-tunnus: 2263812-8

Sukellukseni erilaisuuden maailman alkoi siitä kun 1970-luvun lopulla keksin miten hiljaiset ihmiset (introvertit ja ujot) saadaan tuomaan omia ajatuksiaan rohkeammin esille palavereissa. Syntyi Tuplatiimi-niminen tekniikka, joka levisi muutamassa vuodessa satoihin organisaatioihin. Idean ympärille syntyi osallistavaan johtamiseen keskittyvä koulutusyritys, Innotiimi Oy, jossa työskenteli parhaimmillaan yli 50 kouluttajaa ja konsulttia.

1990-luvun puolivälissä törmäsin ajattelutyylejä jäsentävään MBTI-analyysiin, joka oli kehitetty toisen maailmansodan jälkeen USA:ssa. Se antoi itselleni rationaalisen selityksen siitä mitä omassa päässäni liikkui. Aloin ymmärtää sen kautta myös ihmisten erilaisuutta, ennen kaikkea vaimoni hyvin erilaisia ajatusten kulkuja. Hankin MBTI-valmennuslisenssin ja otin ajattelutyylien selkeyttämiset (MBTI-indikaattorilla) sekä esimiesten että tiimien kehitysohjelmiin.

Ensin ihastuin ja myöhemmin tuskastuin MBTI-indikaattoriin. Ihastukseni kohde oli teoria, joka sopi minuun kuin ”nenä päähän”. Tuskastumiseni kohde oli tekniikka, jolla taipumukset tunnistettiin. Se tehtiin käsin lomakkeelle ja tulosten laskeminen kesti keskimäärin puoli tuntia. Minusta liian kauan, kun tietokonekin oli keksitty.

Otin riskin: kehitin uudenlaisen sähköisen työkalun ajattelutyylien tunnistamiseen; aiemmalta nimeltään LTA - Luontaisten Taipumusten Analyysi, vuoden 2016 alusta alkaen LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi. Riskiä pienensi se, että olin kirjoittanut hieman aikaisemmin kirjan ihmisten erilaisuudesta; Ihmisten ERILAISUUS – 16 tyyppiä työelämässä. Kirjassa minulla oli valmiiksi suuri määrää itse tehtyä materiaalia, mm. tyyppien kuvaukset. Lisäksi minulla oli hyvä yhteistyökumppani Feelback Oy, joka hoiti analyysien tekemiset. Uusi työkalu pääsi nopeasti markkinoille, koska se oli tavattoman nopea ja luotettava. Lähes kaikki testihenkilöt, joita oli noin 50, saivat saman tuloksen MBTI- ja LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyyseillä.

Seuraava haasteemme on tuoda markkinoille uusia ja entistä parempia työkaluja ja valmennuksia ihmisten erilaisuuden tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Uskomme, että erilaisuuteen liittyy vielä erittäin suuri ja huonosti hyödynnetty potentiaali.

Viime ja tänä vuonna on ollut työn alla mm.

  • Työväline Ihmisten luontaisten vahvuuksien tunnistamiseen
  • Työväline oman unelmatyön tunnistamiseen kouluaan päättäville
  • Työväline kahden henkilön tunnesuhteen (kemian) analysointiin
  • Työvälineitä tiimien sisäisen työnjaon kehittämiseen

Lempiharrastuksiani ovat metsänhoito, kirjoittaminen, tuotteiden kehittäminen ja lukeminen. Jos nämä pitää panna vielä järjestykseen, kärkeen nousevat kirjoittaminen ja tuotteiden kehittäminen, koska ne pakottavat ajattelemaan selkeästi.