Kirjoittaja: ”Erilaisuudesta innostunut” | 

 

Mitä jos…

Kuvitelkaamme, että maailmasta häviäisivät yhtenä päivänä kaikki miehet tai kaikki naiset. Jäisi vain yksi sukupuoli. Miltä sellainen ihmiskunta näyttäisi ja tuntuisi? Ja mitä kaikkea siitä seuraisi? Olen esittänyt tämän kysymyksen muutamia kertoja valmennusryhmilleni. Noin kymmenen minuutin pohdinnan jälkeen olemme todenneet, että tällainen muutos tuhoaisi muutamassa vuodessa koko ihmislajin. Ei ihme, että lähes kaikilla maapallolla elävillä lajeilla on kaksi sukupuolta. Se on erinomainen esimerkki erilaisuuden hyödystä.

 

Mitä tarkoittaa ajattelutyylien erot?

Erilaisuutemme rakentuu vastakohdista: mies ja nainen, nuori ja vanha, iso ja pieni, nopea ja hidas, rauhallinen ja vilkas. Ajattelutyylien eroja jäsentävässä MBTI-mallissa tällaisia vastakohtapareja, joita kutsutaan siellä taipumuksiksi, on neljä kappaletta:

  1. ekstrovertti / introvertti (E/I)
  2. käytännöllinen / intuitiivinen (S/N)
  3. järkeen luottava / tunteeseen luottava (T/F)
  4. suunnitelmallinen / spontaani (J/P)

Jokaisen vastakohtaparin sisällä on psyykkinen jännite, joka pitää niitä toisistaan erossa. Erilaisuus on siis sähkön kaltainen ilmiö: siihen liittyy aina vastakohtien/taipumusten välisiä jännitteitä. Mitä enemmän kahden yksilön taipumuksissa on eroja, sitä suurempi jännite.

Otan asiasta esimerkin. Henkilö A, jonka taipumusrakenne on ESTJ ja henkilö B, jonka taipumusrakenne on INFJ. Heidän välillään on kolme erilaista taipumuksista johtuvaa jännitekenttää: E/I, S/N ja T/F. Neljännen ulottuvuuden (J/P) suhteen heidän välillään ei ole jännitettä.

 

Ihmisten välisestä jännitekentästä voi olla joko positiivisia tai negatiivisia seurauksia

Positiivinen seuraus voisi olla erilaisuuden hyväksikäyttö jonkun tehtävän hoitamisessa. INFJ on luontaisesti erittäin idearikas (hyvä kehityshankkeiden käynnistäjä) ja ESTJ taas määrätietoinen, hyvä organisaattori (hankkeiden käytäntöön viejä). He voivat muodostaa kahdestaan tehokkaan työparin, mutta vain sillä ehdolla, että he pystyvät sietämään ja hyväksikäyttämään toistensa erilaisuutta.

Toinen vaihtoehto on, että A ja B ärsyttävät ihmisenä toisiaan niin paljon, että yhteistyö ei onnistu. Ärsytys johtuu siitä, että kumpikin näkee toisissaan ominaisuuksia, jotka eivät sisälly heidän arvostamiensa luonteenpiirteiden listalle. Eli kummankin ihmistyypin hyvien luonteenpiirteiden lista on taipumuksista johtuen erilainen.

Ymmärrys ja hyväksyntä

 

Erilaisuuden ymmärtäminen on ensimmäinen iso asia

Erilaisuuden voiman valjastamisessa jonkun työparin, ryhmän tai organisaation käyttöön on ainakin kaksi väliporrasta:

  1. taipumusten erilaisuuden ymmärtäminen ja
  2. erilaisuuden hyväksyminen

Ensimmäiselle väliportaalle nousemiseen voidaan hyödyntää esimerkiksi MBTI- tai LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysiä. Toiselle väliportaalle, erilaisuuden hyväksymiseen, tarvitaan ymmärtämisen lisäksi muitakin keinoja.

 

Kirjoittaja:luontaisettaipumukset