Kirjoittaja: ”Erilaisuudesta innostunut” | 

 

Carl Jung, taipumusteorian isä,

tunnisti ihmisten psyykessä kaksi päärakennetta: Persoonan ja Varjon. Ne ovat keskenään ristiriitaisia rakenteita ja siksi ne pitää erottaa toisistaan sisäisillä kontrolleilla. Persoona sisältää asioita (ominaisuuksia, taipumuksia), jotka mieli on arvottanut meissä hyviksi. Vastaavasti Varjo on eräänlainen sisäinen vankila tai kaatopaikka, johon mieli laittaa Persoonan kanssa ristiriitaiset asiat ja piirteet.

 

MBTI-teoriassa Persoona vastaa meidän ykkös- ja kakkosfunktiota

Ne näkyvät meistä parhaiten ulospäin ja ne edustavat Persoonamme luontaisia vahvuuksia. Yleensä mieli arvottaa nämä ajatteluamme hallitsevat osatekijät hyviksi, jotta se pystyisi saavuttamaan kolmannen sisäisen tavoitteensa, oman hyvyyden kokemuksen. Varjo rakentuu lähinnä 4. funktion ympärille.

 

Esimerkki

Ottakaamme esimerkiksi taipumusrakenne ENFP.

Sen hallitseva ajattelufunktio on (ulospäin suuntautunut) N ja kakkosfunktio (sisäänpäin suuntautunut) F. Nämä sisältyvät ENFP:n Persoonaan, joka on tästä syystä voimakkaasti tulevaisuus- ja kehityssuuntautunut (N) ja korostaa positiivisia tunteita ja arvoja (F). Erityisesti asioiden yhdessä kehittäminen (NP) on tämän tyypin mielipuuhaa.

ENFP:n Varjon ytimen muodostaa (sisäänpäin suuntautunut) S-funktio, joka tarkoittaa mm. negatiivisia kokemuksia ja epäonnistumisia. Niistä positiivisuutta tavoitteleva ENFP haluaa päästä eroon (ja yleensä pääseekin) suuntaamalla huomion tulevaisuuteen, jonne ENFP voi kuvitella onnistumisia ja muuta mukavaa. Myös asioiden kontrollointi (J) ja syyllistäminen ovat asioita, jota ENFP ei halua tehdä.

Erityisesti asioiden yhdessä kehittäminen (NP) on tämän tyypin mielipuuhaa

Tällaisen taipumusrakenteen ohjaamana ENFP:t rohkaisevat ihmisiä luovaan ajatteluun ja positiivisten tunteiden ilmaisuun ja karttavat ympäristöjä, joissa asioita ja ihmisiä kontrolloidaan ja syyllistetään.

ENFP:t voivat toteuttaa omaa persoonaansa parhaiten ympäristöissä, joissa on runsaasti taipumuksiltaan itsensä kaltaisia ihmisiä (ENFP, INFP, ENFJ,…). Huonoimmin ENFP:t viihtyvät organisaatioissa, joissa tekemisiä kontrolloidaan ja ihmisten luovuudelle ei annata tilaa ja arvoa.

Jokaisesta taipumusyhdistelmästä voidaan tehdä vastaava analyysi.

 

Varjon hallinta

Ihmismieli on kehittänyt useita konsteja, jolla hallita taipumuksiin ja arvoihin liittyviä ristiriitoja. Tavallisin niistä on aktiivinen eristäminen omasta persoonasta. Se tapahtuu samalla tavalla kuin yhteiskuntaan sopeutumattomien yksilöiden eristäminen vankilaan tai hoitolaitoksiin. Jung käytti tällaisesta rakenteesta nimitystä Varjo. Sen ytimen muodostaa MBTI-teoriassa persoonan 4. funktio.

Toinen keino Varjon hallintaan on projisointi eli ulos heijastus. Eli psyykellä on kyky nähdä joku omasta persoonasta eristetty asia joissakin muissa ihmisissä. Teknisesti tämä tapahtuu ns. peilisolujen avulla.

Projisoidut asiat ovat sellaisia, joita emme hyväksy itsessämme.

Tämä hyväksymättömyys näkyy samana piirteinä joissakin muissa ihmisissä. Jos emme itse halua kontrolloida muita ihmisiä, olemme helposti yliherkkiä muiden kontrollille, joka kohdistuu itseemme tai muihin.

Projisoidut asiat ovat sellaisia, joita emme hyväksy itsessämme. Klikkaa ja Twiittaa
|kuva Shutterstock|
Kirjoittaja:luontaisettaipumukset