Kirjoittaja: ”Erilaisuudesta innostunut” | 

 

Ihmisten erilaisuutta tutkineet henkilöt ovat havainneet mm. seuraavia asioita:

  • Joillakin ihmisillä tavarat pysyvät huomattavasti paremmin hyvässä järjestyksessä kuin joillakin toisilla, ikään kuin joillakin ihmisillä olisi ”järjestysgeeni” ja joiltakin se taas puuttuisi.
  • Jotkut ihmiset laativat elämäänsä varten suunnitelmia ja aikatauluja, ja yrittävät toimia niiden mukaan. Jotkut toiset taas toimivat ilman suunnitelmia, reagoiden vain spontaanisti elämässä vastaan tuleviin asioihin ja haasteisiin.
  • Kaikilla ihmisillä on joku elämän osa-alue, joka on hyvässä järjestyksessä ja vastaavasti joku toinen osa-alue, joka toimii spontaanisti.

 

Erilaisuuden tutkijat ovat huomanneet, että tällaiset järjestykseen liittyvät taipumukset ovat synnynnäisiä ja niitä on lähes mahdoton muuttaa.

Lisäksi on havaittu, että pariutumisvaiheessa ihmiset ihastuvat helpommin vastakkaiseen taipumukseen eli järjestysihmiset hakevat elämänkumppanikseen huonoja järjestyksen ylläpitäjiä – ja päinvastoin.

MBTI-teoriassa järjestykseen suuntautuneille ihmisille on annettu tunnus J (Judging) ja spontaaniin elämäntyylin omaaville tunnus P (Perceiving). Tätä taipumusulottuvuutta kutsutaan ulkoiseksi elämäntyyliksi. Nimitys viittaa jo siihen, että tämä jako ei päde ihmisten sisäiseen elämäntyyliin, joka on luonteeltaan vastakkainen kuin ulkoinen tyyli. Eli ulospäin järjestelmälliset ihmiset (J) omaavat joustavan sisäisen ajattelutyylin ja ulospäin joustavan tyylin edustajat (P) taas hyvin järjestelmällisen ajattelua ohjaavan sisäisen rakenteen.

Ajattelutyyleihin pinnallisesti tutustuneet helposti olettavat, että J-taipumus koskee sekä ihmisen ulkoista että sisäistä tyyliä. Vastaavasti joustavan ulkoisen elämäntyylin (P) oletetaan koskevan myös ihmisten sisäistä tyyliä. Nyrkkisääntö kuuluukin: ulkoisesti järjestelmälliset ihmiset (J) ovat sisäiseltä tyyliltään joustavia ja vastaavasti ulkoisesti joustavat (P) ihmiset omaavat jonkun tiukan sisäisen ajattelurakenteen. TP-taipumusyhdistelmän omaavilla henkilöillä tämä tiukka rakenne on periaatteet. FP-yhdistelmän omaavilla tämä tiukka rakenne on arvot.

Järjestykseen liittyvät taipumukset ovat synnynnäisiä ja niitä on lähes mahdoton muuttaa. Klikkaa ja Twiittaa

 

Mikä saa tavarat pysymään järjestyksessä?

Olen omissa ”tutkimuksissani” päätynyt siihen että J-taipumuksen omaavilla ihmisillä kaikkiin omiin tavaroihin liittyy paikkainformaatio eli mihin kukin tavara tulee palauttaa käytön jälkeen. P-taipumuksen omaavilla tällainen paikkainformaatio joko puuttuu tai liittyy vain osaan tavaroista. Silloin tavarat eivät palaa käytön jälkeen omille paikoilleen, vaan menevät sinne missä sattuu olevan vapaata tilaa.

paikkainformaation hallinta

 

Minulla itselläni on selkeä J-taipumus, joka näkyy esimerkiksi niin, että tiedän (lähes) aina missä tavarani ovat. Kun teen jotakin (ruokaa, remonttia,…) palautan tavarat automaattisesti oikeille paikoilleen (hyllyyn, jääkaappiin, astianpesukoneeseen, jne.) automaattisesti heti käytön jälkeen. En tarvitse mitään erillistä tavaroiden järjestelyvaihetta. Ja kun olen ostamassa jotakin tavaraa, mietin ensin onko sille olemassa sopiva säilytyspaikka.

 

oma työvaihe

Vaimoni, jolla on P-taipumus, on tyyliltään lähes vastakkainen. Kun hän laittaa ruokaa, hän kerää esille kaikkea mahdollista mitä hän saattaisi tarvita. Käytön jälkeen tavarat hakeutuvat paikkoihin, jotka sattuvat olemaan vapaana. Pian keittiössä on täysi kaaos (jonka hän kyllä hyvin hallitsee). Kaaoksen hän purkaa ihan omana työvaiheenaan. Ja kun vaimoni ostaa jonkun tavaran, hän ei mieti onko sille olemassa joku säilytyspaikkaa. Tämän taipumuksen seurauksena osa meidän asunnosta on muuttunut paikattomien ja tarpeettomien tavaroiden varastoiksi. Se ottaa minua J-tyyppinä päähän.

 

J-tyypit laativat suunnitelmia ja aikatauluja, joita he yrittävät noudattaa. Se on heidän tapansa torjua stressiä ja hallita omaa elämää. Myös tavaroiden pitäminen järjestyksessä on osa J-tyyppien elämänhallintaa. Odottamattomat yllätykset, jotka sotkevat tehdyt suunnitelmat, synnyttävät J-tyypeille ahdistusta.

P-tyyppien elämänhallinta on hyvin erilaista. Heille tehdyt suunnitelmat, päätökset ja aikataulut ovat vain yksi mahdollisuus monista. P-tyyppien keskeinen arvo on ajattelun ja toiminnan vapaus. Suunnitelmat ja aikataulut, varsinkin muiden laatimat, kaventavat sitä.

Ihmisten ulkoisen elämäntyylin, J- ja P-taipumusten, yhteentörmäykset synnyttävät hyvin suuren osan ihmisten välisistä ristiriidoista sekä työpaikalla että kotona. Siksi tämän erilaisuus-ulottuvuuden tunnistaminen ja ymmärtämien on tärkeää.

|kuvat Shutterstock|

Kirjoittaja:luontaisettaipumukset