Kuvaus

Ihmisten erilaisuus on parhaimmillaan työyhteisön voimavara ja menestystekijä, huonoimmillaan ristiriitojen aiheuttaja.

Erilaisuutta lähestytään tässä kirjassa Carl Jungin luoman tyyppiteorian pohjalta. Sitä on tieteellisesti paljon tutkittu ja se on saavuttanut työyhteisöjen ja henkilöjohtamisen kehittämisessä suuren suosion ympäri maailmaa. Suomessa työkalua on kuitenkin hyödynnetty kohtalaisen vähän hyvien materiaalien ja sovelluskuvausten puuttuessa.

Erilaisuuden teoria kuvataan kirjassa hyvin kansantajuisesti, lukuisten esimerkkien kera. Mukana on myös suuri määrä käytännön sovellutuksia, jotka tekevät teoriasta elävän ja helposti hyödynnettävän. Kirjan pääarkkitehtina on toiminut FM Kari Helin Innotiimistä. Hänen apunaan on ollut taustatiimi, johon on kuulunut sekä Jungin tyyppiteorian pitkäaikaisia soveltajia että tunnettuja työorganisaatioiden kehittäjiä.

Kirjaa voi tilata verkkokaupastamme.

 

Kirjoittaja:luontaisettaipumukset