KariHelin_140x193
Kirjoittaja: ”Kummisetä” | 

Ekstrovertti ja Introvertti -sanojen synty

Käsitteet Ekstrovertti ja Introvertti on luonut tai ainakin tuonut yleisempään tietoisuuteen sveitsiläinen psykiatri Carl Gustav Jung. Ne syntyivät hänen tekemiensä sana-assosiaatio- kokeiden tuloksena. Näissä kokeissa hän kertoi sanan kerrallaan ja pyysi koehenkilöä kertomaan mitä se toi hänen mieleensä. Samalla hän mittasi vastaamiseen kuluvaa aikaa.

Jungin hypoteesi oli, että pitkä vastaamisaika on merkki tähän asiaan liittyvistä ongelmista.

Jung kuitenkin havaitsi, että joillakin ihmisillä oli kaikkien sanojen kohdalla lyhyt vastausaika ja joillakin taas kaikkien kohdalla pitkä. Hän alkoi tutkia syytä siihen. Nopeasti vastaavia/ reagoivia ihmisiä hän alkoi nimittää Ekstroverteiksi ja hitaammin vastaavia Introverteiksi.

Useita vuosikymmeniä kestäneen tutkimustyön jälkeen Jung julkaisi teorian ihmisten ajattelutyyleistä. Sen keskeinen sisältö oli, että ei ole olemassa mitään normaalia tai oikeaa ajattelutapaa, vaan useita erilaisia ajattelutyylejä, jotka rakentuvat ajatteluun osallistuvien osatekijöiden (joita hän nimitti ajattelun funktioiksi) erilaisesta voimakkuusjärjestyksestä ja suuntautumisesta sisäisen ja ulkoisen maailman välillä. Jungin käsitys ihmismielen ja ajattelun rakenteesta poikkesi kovasti sen hetken auktoriteettien (Freud, Adler, …) käsityksistä. Siksi Jungin teoria ei saanut julkaistaessa ansaittua huomiota. Sen pelastajaksi nousi noin 30 vuotta myöhemmin amerikkalainen Katharine Briggs, joka oli tehnyt omia tutkimuksiaan ajattelutyyleistä. Hän ihastui Jungin malliin ja rakensi sille uudenlaisen ”kuoren”, joka helpotti sen omaksumista. Näin syntyi MBTI-malli, jossa käsitteet Ekstrovertti ja Introvertti näyttelevät keskeistä roolia.

Ykkösfunktio

Ekstrovertin ja Introvertin erojen ymmärtämiseksi pitää hieman avata Jungin teoriaa ajattelusta.

Sen mukaan ajattelu rakentuu kahdeksasta funktiosta, joista puolet suuntautuu ulkoiseen maailmaan ja puolet sisäiseen maailmaan. Eli jokaisella ulkoiseen maailmaan suuntautuvalla ajattelufunktiolla on vastine sisäisessä maailmassa.

Toinen Jungin keskeinen havainto oli, että joku kahdeksasta ajatteluun osallistuvista funktioista on luonnostaan muita voimakkaampi. Sitä hän kutsui ajattelun ykkösfunktioksi.

Ekstroverteiksi Jungin mallissa kutsutaan ihmisiä joiden ykkösfunktio suuntautuu ulkoiseen maailman, ja Introverteiksi taas niitä, joiden ykkösfunktio suuntautuu sisäiseen maailmaan.

Kun ihminen ajattelee tai toimii vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, hänen keskeinen (alitajuinen) tavoitteensa on saada oma ykkösfunktio ”peliin” mukaan. Ekstroverteillä se käy helposti, koska ykkösfunktio suuntautuu heillä valmiiksi ulkoiseen maailmaan eli vuorovaikutukseen.

vuorovaikutustilanne

Introverttien kohdalla vuorovaikutustilanne on monta astetta haastavampi, koska ajattelun ykkösfunktio suuntautuu sisäiseen maailmaan ja osallistuminen vuorovaikutukseen tapahtuu valtaosin kakkosfunktiolla. Saadakseen ykkösfunktion aktiiviseksi viesti on siirrettävä kakkosfunktiolta ykkösfunktiolle eli sisäiseen käsittelyyn. Tämä vie aina oman aikansa, joka näkyy siinä että introvertin vastaus viipyy. Eikä se vielä riitä että viesti saadaan ykkösfunktion käsittelyyn, sen tulos pitää vielä kommunikoida ulkoiseen maailmaan. Sekin tapahtuu introverteilla kakkosfunktion kautta.

Eli operaatio, jossa Ekstroverteillä on vain yksi vaihe, vaatii Introvertilta kolme vaihetta. Se selittää hyvin Jungin sekuntikellolla havaitseman viiveen sanatesteissä.

Oma kokemus

Itse olen introvertti ja olen huomannut, että ajatteluni on vuorovaikutustilanteissa selvästi hitaampaa ja tylsempää kuin yksin työskennellessäni. Ajattelutyyliltäni olen INTJ. Asiaan perehtyneet osaavat heti kertoa, että ajatteluni ykkösfunktio on sisäänpäin suuntautunut N ja kakkosfunktioni ulospäin suuntautunut T.

Ajatteluni on kaikkein tehokkainta ja kirkkainta silloin kun saan työskennellä yksin ja luovaa ajattelua vaativien haasteiden parissa. Uusia ideoita ja oivalluksia syntyy silloin kaiken aikaa. Palavereissa, jotka vedetään normaalilla keskustelutyylillä, olen melkoisen passiivinen ja hitaasti ajatteleva. Tajuan hyvin, että näissä tilanteissa aivoni eivät toimi läheskään maksimaalisella teholla. Aikaisemmin olin tästä hieman huolissani, mutta huoleni ovat häipyneet kun olen tajunnut syyn.

Olen myös huomannut, että monilla tuntemillani ekstroverteillä tilanne on juuri päinvastoin: heidän ajattelunsa on huomattavasti kankeampaa yksin kuin vuorovaikutustilanteissa. He ratkaisevat asian eli ekstrovertin ykkösfunktionsa toimintaan saannin järjestämällä palaverin.

Erilaisia ekstroverttejä

Tunnus E ajattelutyylissä kertoo vain sen että ajattelun ykkösfunktio suuntautuu ulkoiseen maailmaan. Ajattelutyylimallissa on neljä erilaista ekstroverttiä, joista on alla lyhyet kuvaukset.

ESP (ESTP, ESFP)                          Käytännön ongelmien ratkaisijat

Näiden tyylien ykkösfunktio on ekstrovertti S. Parhaimmillaan he ovat vastaan tulevien ongelmien yhdessä tapahtuvassa ratkaisemisessa.

ENP (ENTP, ENFP)                        Luovat yhdessä kehittäjät

Näiden tyylien ykkösfunktio on ekstrovertti N. Parhaimmillaan he ovat kehittäessään yhdessä uudenlaisia ratkaisumalleja.

ETJ (ESTJ, ENTJ)                          Asioiden vauhdittajat

Näiden tyylien ykkösfunktio on ekstrovertti T. Parhaimmillaan he ovat vetäessään erilaisia kehitys- ja muutoshankkeita ja tehostettaessa toimintoja.

EFJ (ESFJ, ENFJ)                           Ihmisten kannustajat

Näiden tyylien ykkösfunktio on ekstrovertti F. Parhaimmillaan He ovat valmentaessaan ja kannustaessaan muita ihmisiä.

Erilaisia introvertteja

ISJ (ISTJ, ISFJ)                               Toimeenpanijat

Näiden tyylien ykkösfunktio on introvertti S. Parhaimmillaan he ovat tehtyjen suunnitelmien (ja muutosten) käytäntöön viemisessä.

INJ (INTJ, INFJ)                              Visionäärit

Näiden tyylien ykkösfunktio on introvertti N. Parhaimmillaan he ovat kehitettäessä uudenlaisia toimintakonsepteja ja menetelmiä.

ITP (ISTP, INTP)                             Kriitikot

Näiden tyylien ykkösfunktio on introvertti T. Parhaimmillaan he kriittisten analyysien tekemisessä. Näitä tyyppejä on vaikea voittaa älyllisissä kamppailussa.

IFP (ISFP, INFP)                             Oman tien kulkijat

Näiden tyylien ykkösfunktio on introvertti F. He ohjautuvat voimakkaimmin omista arvoistaan. He panostavat kaiken energiansa asioihin, jotka ovat heille arvokkaita.

On siinä monenlaista tallaajaa!

|kuvat Shutterstock|

 

Kirjoittaja:luontaisettaipumukset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *