Kirjoittaja:  FM Kari Helin |

Alan harrastajien piirissä käydään välillä vilkastakin keskustelua siitä, kumpi otsikon malleista on luotettavampi erottelemaan ihmisten persoonallisia piirteitä. Tunnen itse varsin hyvin kummankin mallin ja pidän niiden keskinäistä vertailua suorastaan epäreiluna, koska ne kuvaavat hyvin erilaisia asioita.

 

MBTI

MBTI -malli jäsentää ihmisten ajattelutyylejä. Siinä on kaksi pääulottuvuutta: millaiseen informaatioon olen mieltynyt (faktat vai ideat) ja mitä tekijää (järkeily vai tunne) suosin enemmän johtopäätöksiä tehdessäni. Näitä tiedonkäsittelyn sisäisiä prosesseja nimitetään MBTI -teoriassa ajattelun funktioiksi.

MBTI -teoriassa ajattelun funktioilla (S, N, T ja F) on keskinäinen sisäinen järjestys eli valtahierarkia, jota on vaikea muuttaa. Lisäksi osa funktioista suuntautuu ulkoiseen ja osa sisäiseen maailmaan. Näin rakennetaan yhteyksiä ja tasapainoa ulkoisen ja sisäisen maailman välille.

MBTI -malli on päällepäin yksinkertainen. Siinä on neljä taipumusulottuvuutta: E/I, S/N, T/F, J/P, jotka on suhteellisen helppo muistaa ja ymmärtää. Niistä muodostuu 16 tasapainoista yhdistelmää, joita nimitetään ajattelutyyleiksi ja merkitään neljän kirjaimen yhdistelminä, tyyliin ENFP. Yksittäinen taipumus, esimerkiksi F ei merkitse kovinkaan paljon tässä mallissa. Sen luonne paljastuu vasta sitten, kun tiedämme mihin muihin taipumuksiin se yhdistyy.

MBTI-mallin haastavuus on sen moniulotteisuudessa esimerkiksi Big Five malliin verrattuna. Tästä syystä sen pääideat eivät avaudu kovinkaan helposti aloittelijoille.

 

Big Five (BF)

Big Five -malli jäsentää ihmisen persoonallisia piirteitä viiden ulottuvuuden (Ekstroverttiyden määrä, Avoimuus uusille asioille, Miellyttävyys, Tunnollisuus ja Neuroottisuus) kautta. Nämä ulottuvuudet on löydetty olemassa olevia persoonallisuuden jäsennysmalleja tutkimalla. Persoonallisuuden piirteillä (BF) ja taipumuksilla (MBTI) on sellainen ero, että persoonallisuuden piirteet ovat osittain perinnöllisiä ja osittain opittuja. Niitä voi siis kehittää. MBTI -teorian mukaan ajatteluun liittyvät taipumukset ovat taas synnynnäisiä eikä niissä ole erityistä tarvetta kehittämiseen.

Big Five on parhaimmillaan yleiskuvan hankkimiseen henkilön persoonallisista piirteistä. Siinä sen luotettavuus on todettu hyväksi monissa tutkimuksissa. Jos ihminen katsoo MBTI:tä Big Five-mallin läpi, se tuntuu todella puutteelliselta. Sama on luonnollisesi myös toisinpäin, kun katsotaan Big Five -mallia MBTI:n läpi.

 

Lähestymistavat

Kun me arvioimme jotakin asiaa, vaikka edellä kuvattujen jäsennysmallien paremmuutta, me voimme käyttää siinä kahta hyvinkin erilaista arviointilogiikkaa. Ensimmäinen niistä on joko-tai -logiikka, tyyliin Big Five on parempi kuin MBTI – tai päinvastoin. Se pyrkii panemaan asiat paremmuusjärjestykseen. Tämä on nopea, mutta lähes aina epäreilu toimintatapa.

Itse uskon enemmän sekä-että -logiikkaan. Se hakee kummastakin vaihtoehdosta vahvuuksia ja heikkouksia. Silloin on helppo tunnistaa kummankin vahvimmat piirteet ja heikkoudet. Tämä pätee niin työkaluihin kuin ihmisiin.

Ihmisten soveltuvuutta johonkin työtehtävään voidaan tutkia kummallakin työkalulla.

  • MBTI on hyvä ennustamaan millaisessa työtehtävässä ihminen viihtyy ja jaksaa sekä pystyy kehittymään huippuosaajaksi. MBTI ei pysty kuitenkaan ennustamaan, kuinka kyvykäs henkilö on jossakin työtehtävässä. Siihen vaikuttaa ajattelutyylin lisäksi myös monet muut asiat, esimerkiksi henkilön ikä ja esimiehen johtamistyyli.
  • Big Five on erinomainen työkalu ennustamaan ihmisen käyttäytymistä viiden ulottuvuuden suhteen ja tätä kautta ennustamaan ihmisen sopivuutta johonkin tehtävään. BF:n toinen hyvä puoli on sen helppous MBTI -malliin verrattuna. BF:ssä ei ole ajattelun funktioita ja asenteita, joilla ajattelufunktioiden suunta määritellään.

Monet henkilöanalyysejä työkseen tekevät ihmiset käyttävätkin MBTI:tä ja Big Five:a rinnakkain. BF antaa tutkittavasta hyvän yleiskuvan ja MBTI syventää sitä moneen suuntaan. Yksi suosittu tarkennus on se, millainen on henkilön käyttäytyminen stressaantuneena. Sellaisen tiedon hankintaan pitää tuntea henkilön huonoiten kehittynyt ajattelufunktio.

 

  -malli

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi, jota LUONTAISET TAIPUMUKSET™ markkinoi, on suomalainen versio USA:ssa kehitetystä MBTI -mallista. Taustalla oleva teoria on tarkalleen sama. Analyysin teknisessä toteutuksessa on kuitenkin joitakin eroja. LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi rakentuu vain 36 valinnasta, mutta antaa lähes aina saman tuloksen kuin yli 90 valintaa sisältävä MBTI-indikaattori. Asiakkailta saamme jatkuvasti hyvää palautetta analyysin tekemisen helppoudesta ja nopeudesta sekä selkeästä tulosraportista. Yli 95 % tuottamistamme raporteista puretaan valmennuslisenssin hankkineiden henkilöiden toimesta. Lisenssin hankkineita valmentajia on Suomessa yli sata.

 

Molemmat ovat hyviä

Vaikka itse edustankin MBTI/ LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -malleja en ole koskaan moittinut asiakkailleni sen hyvää kilpailijaa eli Big Five -mallia, koska pidän sitä parhaana tuntemani mallina ihmisten persoonallisten piirteiden tunnistamiseen. Ajattelutyylejä erittelevä MBTI -malli on kuitenkin se, johon noin 15 vuotta sitten suorastaan rakastuin. Se oli ensimmäinen analyysi, joka porautui tietoista mieltäni selvästi syvemmälle ja jonka tuloksen olin valmis heti allekirjoittamaan.

 

Kirjoittaja:luontaisettaipumukset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *