Sanna_Wenström_uusi

Kirjoittaja: FM Sanna Wenström |

Olen suomen kielen ja viestinnän opettaja, ja minulla on yli 10 vuoden kokemus aikuiskoulutuksen sekä ura- ja työelämäohjauksen parista. Viime vuodet olen toiminut ammatillisen erityisopetuksen suunnittelu- ja kehittämistehtävissä sekä opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen parissa. Osaamistani olen täydentänyt myös erityispedagogiikan ja henkilöstöjohtamisen opinnoilla, ja tällä hetkellä työn alla ovat sekä kasvatustieteen maisteriopinnot, että eritysopettajaopinnot. 

Nykyisessä tehtävässäni koordinoin Ammattiopisto Luovin asiantuntijapalveluita valtakunnallisesti sekä koulutan opetus- ja ohjaushenkilöstöä opiskelijan kohtaamisen, vuorovaikutuksen, motivaation ja pedagogisen hyvinvoinnin teemoista. Erityisinä kiinnostuksen kohteina minulla ovat positiiviseen psykologiaan, pedagogiikkaan ja organisaatioihin liittyvät ilmiöt, joita tutkin ja joista kirjoitan ja koulutan.

 ”Olen vuorovaikutuksen, kohtaamisen ja innostuksen puolestapuhuja. Missioni on auttaa kehittämään kouluja, jossa on innostavaa olla työssä ja opiskella. Erilaisuuden ymmärtämisessä ja hyödyntämisessä itää sekä hyvinvoinnin että innostuksen siemen.”

Erilaisuudesta voimaa vuorovaikutukseen

Oppilaitostyöyhteisö koostuu erilaisista ihmisistä, joiden tulisi toimia yhteen opiskelijoiden hyvinvointia tukevalla tavalla. Opetus- ja ohjaushenkilöstön välinen toimiva vuorovaikutus heijastuu opiskelijoille yhteisöllisenä, turvallisena ja välittävänä opiskeluympäristönä. Opetus- ja ohjaushenkilöstön yhteistoiminta on myös inklusiivisen koulutuksen lähtökohta.

Opettajan/ohjaajan ja opiskelijoiden välinen vuorovaikutus on keskeisin oppimisprosessin laatua määrittelevä tekijä, joka voi edistää opiskelumotivaatiota, sitoutumista ja parantaa oppimistuloksia. Myönteinen tunneilmapiiri on myös oppimisen edellytys. Opettajalla on ratkaiseva merkitys luokan ilmapiiriin sekä henkilösuhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä.

Yhteistyö, yhteisöllisyys ja hyvinvointi rakentuvat arjen vuorovaikutuksessa ja kohtaamisissa. Vuorovaikutuksen ytimessä on itsetuntemus, jota pidetään työelämän välttämättömänä taitona. Itsetuntemuksesta, omien vahvuuksien ja kehittymishaasteiden tunnistamisesta lähtee myös muiden erilaisuuden ymmärtäminen ja arvostaminen. Kun erilaisuutta vielä osataan hyödyntää, kasvaa se voimavaraksi ja vahvuudeksi oppilaitostyöyhteisössä. Siten myös koulumaailman monimutkaistuvien haasteiden ratkaiseminen helpottuu

shutterstock_213304492

Opettajan/ohjaajan oma toimintatyyli vaikuttaa myös siihen, mitä hän opiskelijalta odottaa, mitä hän arvostaa, millaisesta opiskelijasta hän pitää ja millainen käytös saa hänet ärtymään. Erilaisten toimintatyylien tunnistaminen auttaa opiskelijoiden erilaisuuden ymmärtämisessä ja kohtaamisessa ja auttaa toteuttamaan omaa opetusta tai ohjausta monipuolisesti. Toimintatyyleillä on yhteys myös oppimistyyleihin.

Luontaisten taipumusten tunnistamisen LUONTAISET TAIPUMUKSET™-malli on yksi tapa ymmärtää ja jäsentää erilaisuutta. LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -viitekehys perustuu maailmalla tunnettuun MBTI-malliin, jonka ovat Carl Jungin ajatusten pohjalta muokanneet amerikkalaiset psykologit, äiti ja tytär Briggs ja Briggs-Myers. Suomalaisen työelämään ja kulttuuriin paremmin soveltuvan työkalun ovat ansioituneesti kehittäneet yhteistyössä Innotiimi ja Feelback Oy. LUONTAISET TAIPUMUKSET™/MBTI-mallissa ihmisen erilaisuutta tarkastellaan neljällä ulottuvuudella, jolloin saadaan 16 erilaista mahdollista toimintatyyliä vahvuuksineen ja kehittymishaasteineen.

Olen soveltanut MBTI/LUONTAISET TAIPUMUKSET™-mallia yli 10 vuoden ajan erityisesti ammatinvalinnan ja uraohjauksen kentällä ja nyt vuorovaikutuksen ja kohtaamisen asiantuntijakouluttajana. LUONTAISET TAIPUMUKSET™-mallin avulla voi kehittää ja parantaa yhteistyötä ja vuorovaikutusta myös työryhmissä ja tiimeissä ja siten edistää perustehtävässä onnistumista, innovatiivisuutta, myönteistä ilmapiriä ja koko oppilaitoksen pedagogista hyvinvointia.

Ei ole vain kahta tapaa toimia: minun tapani ja väärä tapa. On erilaisia tapoja. Monta. Onneksi!

Kirjoitus julkaistu 15.9.2015 LinkedIn’ssä.

|kuvat Shutterstock|

 

Kirjoittaja:luontaisettaipumukset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *