Niko Helin_LUONTAISET TAIPUMUKSET™_2

Tiedote:

Niko Helin
tuotepäällikkö
LUONTAISET TAIPUMUKSET™ | TypeOne Oy

Syyskuussa 2016 tulee markkinoille uudenlainen valmennustuote, jonka avulla asiasta kiinnostuneet voivat analysoida kahdenvälisiä tunnesuhteitaan, joita usein kutsutaan henkilökemiaksi. Tuote on suunnattu lähinnä parisuhteessa oleville, tai sellaiseen aikoville, sekä työpaikan haastaviin ihmissuhteisiin (vaikea esimies tai vaikea alainen, konfliktiherkkä työpari). Analyysi nostaa tietoisuuteen asioita, jotka tekevät tunnesuhteesta helpon tai haastavan.

Kaksi kemiaa

Henkilökemian kohdalla monet tekevät sellaisen (väärän) yksinkertaistamisen, että kahden ihmisen välillä on vain yksi kemia, tunnesuhde, jonka kumpikin osapuoli kokee samanlaisena. Tämä ei ainakaan omien selvitystemme perusteella ole totta, vaan kahden ihmisen (A ja B) välillä on kaksi usein hyvinkin erilaista tunnesuhdetta, A:n suhde B:n ja B:n suhde A:n. Ääritapauksessa A voi ihailla B:tä, mutta B voi inhota A:ta. Siksi on tärkeää tutkia kumpikin tunnesuhde erikseen.

Tunnesuhteen osatekijät

Ei ole olemassa yhtä henkilökemian helppouden tai haastavuuden selittävää tekijää, vaan siihen vaikuttaa ainakin kolme tekijää:

  1. luonteiden (taipumusten, temperamenttien) erilaisuus,
  2. arvojen erilaisuus ja
  3. ihmisten välinen tunnehistoria.

Näiden tekijöiden selvittämisessä ja yhteensovittamisessa on ollut työkalun kehittämisen vaikein haaste.

Vaikeutena luonteiden erilaisuuden selvittämisessä on ollut se, että ihmiset tunnistavat kohtalaisen hyvin oman ajattelutyylinsä (LUONTAISET TAIPUMUKSET™ ja MBTI-mallit), mutta melko huonosti kumppaninsa, etenkin jos henkilö on introvertti. Selvästi helpommin tunnistamme toistemme toimintatyylejä. Niitä voimme tunnistaa ns. lausetekniikalla, jossa kahdeksasta lauseesta valitaan kolme itseä ja kumppania parhaiten kuvaavaa. Kahdeksalla valinnalla saadaan selville sekä omaa että kumppanin luonnetta parhaiten kuvaavat lauseet. Jokainen lause, joka kuvaa sekä itseä että kumppania, saa analyysissä yhden kemiapisteen.

Arvojen erilaisuus saadaan selville sanavalintatehtävillä. Ensimmäisenä tehtävänä on valita 20 toimintatapoja kuvaavista sanoista 5 itselle tärkeintä. Nämä viisi sanaa saavat analyysissä korkeimman painoarvon. Toisena tehtävänä on valita jäljelle jääneistä 15 sanasta 5 tärkeintä. Nämä sanat saavat analyysissä toiseksi korkeimman painoarvon. Valitsematta jääneet 10 sanaa sivuutetaan arvoja määriteltäessä.

Kun sanat on jaettu kolmeen tärkeysluokkaan, kolmantena tehtävänä on valita niistä 5 kumppania parhaiten kuvaavaa sanaa. Analyysi osaa sen jälkeen laskea tunnusluvun, joka kuvaa kumppanin arvostusta. Neljäs tehtävä on valita sanoista 5 itseä parhaiten kuvaavaa. Analyysi laskee sen jälkeen tunnusluvun, joka kuvaa henkilön itsensä arvostamista.

Ihmisten välinen tunnehistoria selvitetään tässä analyysissä yhdellä valinnalla, jossa on 6 vaihtoehtoa. Hyvää tunnehistoriaa syntyy mm. toisen auttamisesta, kannustamisesta ja puolustamisesta. Huonoa tunnehistoriaa kertyy mm. loukkauksista, vähättelystä ja huonosti annetusta negatiivisesta palautteesta. Analyysin purkaminen tarjoaa hyvän tilaisuuden negatiivisen tunnehistorian tiedostamiseen ja puhdistamiseen ja tätä kautta henkilökemian parantamiseen.

Henkilökemian helppousindeksi

Henkilökemian helppous on analyysissä tiivistetty yhteen tunnuslukuun, joka voi vaihdella välillä 0-100. Mitä suurempi luku sitä helpommaksi henkilö kumppaninsa kokee. Kannattaa vielä korostaa, että korkea indeksi ei tarkoita suhteen hyvyyttä vaan sen helppoutta, joka suurelta osin johtuu ihmisten luonteen ja arvojen samankaltaisuudesta. Joissakin tapauksessa tunnesuhdetta heikentää menneisyydessä tapahtuneet käsittelemättömät törmäykset.

Analyysin tekeminen

HENKILÖKEMIA™ -analyysi on rakennettu niin, että parit voivat tehdä sen erikseen tai yhtä aikaa.

  1. Ensimmäinen vaihtoehto tarkoittaa sitä, että henkilö A valitsee kumppanin B ja selvittää vain oman kemiansa B:n suhteen. Sen jälkeen A voi käydä saamansa analyysin tulokset läpi B:n kanssa. On hyvin todennäköistä, että B:kin tilaa saman analyysin. Sen jälkeen analyysit voidaan purkaa yhdessä tulosraportissa olevan mallin mukaan.
  2. Toinen vaihtoehto on se, että A ja B tilaavat analyysit yhtä aikaa ja kumpikin saa oman raporttinsa. Sen jälkeen pidetään yhteinen purkupalaveri kahdestaan tai valmentajan kanssa.
  3. Kolmas vaihtoehto on se, että valmentaja kokoaa ryhmän, jossa voi olla sekä parittomia että parillisia osallistujia. Kaikkien analyysit puretaan yhtä aikaa, valmentajan ohjaamina, 3-4 tunnin tapaamisessa.

Tuotteen valmiusaste

Tuotteen ensimmäinen valmentajavalmennus on ohjelmassa 1.9.2016.

(Kaikki valmentajavalmennuksemme näet täältä.)

Tuotteen käyttöoikeudet

HENKILÖKEMIA™ -tuote on sen verran vaativa, että sen käyttö (valmentaminen) edellyttää LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -valmennuslisenssin sekä HENKILÖKEMIA™ -valmennuslisenssin. Lisenssejä myöntää LUONTAISET TAIPUMUKSET™ | TypeOne Oy.

henkilökemia-mainos-2

 

Kirjoittaja:luontaisettaipumukset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *