Kirjoittaja: Tiimiyrittäjä Ella Saarenpää, Terwa-Akatemia, Oulun Ammattikorkeakoulu
Johdantoteksti: CEO, Innostuksen oivalluttaja Jari Saarenpää, TypeOne ltd Oy

Olen pyrkinyt 25-vuotisella työurallani jatkuvasti edistämään opinnäytetöiden tekemistä – vuosien saatossa olen ohjannut parisenkymmentä gradua ja diplomityötä sekä muutamia trademoniopiskelijoiden töitä. Tässä viimeisin, johon annoin panokseni. Aihe oli mitä mieluisin: Miten tilatusta valmennuksesta saadaan asiakkaalle maksimaalinen hyöty? Oululaisen Terwa-Akatemian tiimiyrittäjä Ella Saarenpää (sukunimestä huolimatta emme ole lähisukulaisia) kertoo päättötyönsä tuloksista alla olevassa jutussa. Työparina oli Jussi Ervasti. Työ arvioitiin 5 arvoiseksi, onneksi olkoon Ella ja Jussi!

Miten tilatusta valmennuksesta saadaan asiakkaalle maksimaalinen hyöty?

2010-luvulla on vaikea löytää asiantuntijoiden työyhteisöä, jossa ei jonkinlaista valmennusta olisi tilattu ja käyty läpi. Todennäköisesti sinäkin olet jonkinlaiseen valmennukseen osallistunut, ja hieman sen laadusta riippuen jotain merkittävää on tapahtunut, tai sitten arki on jatkunut ja rullannut sen jälkeen samaan tavalliseen tahtiin kuin aina ennenkin.  Oletko koskaan miettinyt, miksi valmennukset joko onnistuvat tai tuntuvat vain kiireisen työpäivän aikasyöpöiltä?

 

Luurangon luo valmentaja

Tutkin parini kanssa opinnäytetyössämme Valmentaja luo luurangon – valmentajan merkitys valmennusprosessissa valmentajan roolia onnistuneessa valmennusprosessissa. Onnistunut valmennus tarkoittaa tässä kohtaan valmennusta, johon sinä valmennettavana olisit tyytyväinen. Tätä varten kävimme syvällisiä keskusteluja aiheesta alan asiantuntijoiden kanssa suurena kiintotähtenämme halu löytää ”se jokin”, mikä hyvässä valmentajassa saa aikaan onnistuneen valmennuksen. Menestystekijöitä on paljon ja tiukkoja yhteenvetoja on vaikea tehdä, mutta joitain yhtäläisyyksiä nousi esille.

 

Halu auttaa toisia

Meidän haastattelemiamme valmentajia yhdisti kaikkia vahva halu auttaa toisia ihmisiä. Tämä on helppo ymmärtää sillä valmennustyö on varsin asiakaslähtöistä työtä – toimiva valmennus pureutuu aina aitoon tarpeeseen. Useinkaan tuo tarve ei ole helposti ja suoraan nimettävissä, jolloin vaaditaan aitoa kiinnostusta etsiä ja löytää se, mitä juuri sinä valmennettavana tarvitset päästäksesi kohti tavoitteitasi. Usein jo siis ennen varsinaista valmennusta valmentaja esittää kysymyksiä, jotka auttavat hahmottamaan todellisen kehitys- tai kasvutarpeen. Valmentajalla on aito halu päästä jyvälle siitä, mikä sinua ja yhteisöäsi auttaa toimimaan paremmin.

Koska valmentajan roolissa on tärkeää kyetä hyppäämään neuvojan ja opastajan roolista kuuntelijaksi ja ymmärtäjäksi olemalla silti samaan aikaan vahva asiantuntija, on varsin tärkeää, että valmentajalla on vahva itsetunto sekä ammattiylpeys ja –osaaminen. Haastateltavistamme paistoikin kaikista suoraselkäisyys ja aitous. Väitän, että osaava valmentaja on tehnyt jossain kohtaa matkan itseensä ja on sujut sen kanssa. Hyvä valmentaja ei esitä tai yritä olla kukaan muu kuin se, joka hän on. Näin ollen hänellä on valmennustilanteissa kyky ja mahdollisuus unohtaa oma maailmansa, asenteensa, käsityksensä ja olettamuksensa, ja keskittyä aidosti toiseen ihmiseen. Tarvitaan siis sekä halu että kyky olla tilanteessa toista ihmistä varten.

 

Hyvällä valmentajalla on sekä halu että kyky olla tilanteessa toista ihmistä varten. Klikkaa ja Twiittaa

 

Kolikolla on kaksi puolta

Tärkeä havaintomme kuitenkin oli, että hyvä valmentaja on vasta kolikon toinen puoli. Yhtä merkittävä, ellei jopa merkittävämpi osatekijä onnistunutta valmennusprosessia on valmennuksen varsinainen päähenkilö ja stara – sinä valmennettavana. Kysymys on lopulta aina sinun prosessistasi, tavoista löytää sinulle keinoja ja työkaluja voida paremmin, kehittyä tai kasvaa ihmisenä. Onnistuneen valmennuksen osalta kysymys kuuluukin, oletko valmis heittäytymään prosessiin ja lähtemään kasvun, kehittymisen tai oppimisen matkalle? Hyvä valmentaja rakentaa sitä varten sinulle luurangon ja raamit, mutta sinä – hänen avullaan ja tukemana – tuot luurangon päälle lihat ja ratkaiset sen, millainen lopputulos valmennuksella on.

Valmennus vaatii sinulta ja mahdolliselta työyhteisöltäsi sitoutumista prosessiin, halua löytää ja lopulta kehittyä kohti asetettuja tavoitteita sekä valmiutta työskennellä muutoksen aikaan saamiseksi. Muutoksen aikaan saaminen ei koskaan tapahdu ilman tapojen ja käytänteiden muutosta, joka vaatii energiaa. Tuon energiankulutuksen jaksaa ainoastaan silloin, jos todellinen motivaatio muutokselle on olemassa. Jotta tämä voisi onnistua, on valmennuksella oltava tavoite, jonka sinä ja yhteisösi todella voitte allekirjoittaa ja kokea tärkeäksi. Näinpä tilanteissa, joissa valmennuksella haetaan ratkaisuja tiimien ja työyhteisöjen tilanteisiin, on onnistumisen kannalta ratkaisevaa, että myös tavoitteet voidaan etsiä ja löytää yhdessä.

Ilman näitä elementtejä ei voida puhua valmennuksesta eikä siten odottaa valmennuksen mahdollistamia tuloksiakaan ”vain tilaamalla valmennus” ja ”odottamalla”, että maailma muuttuu, asiat ratkeaa ja kehitystä tapahtuu. Tässäkään asiassa oikotietä onneen ei ole – mikäli valmennuksella haetaan ratkaisuja isoihin haasteisiin, halutaan merkittävää tulosten kasvua tai omaksua kokonaan uudenlainen organisaatiokulttuuri, todellisen työn näiden tavoitteiden eteen teet sinä sekä kaikki ne muut valmennettavat, jotka ovat tavoitetta olleet rakentamassa. Yksi suuri kompastuskivi valmennuksessa onkin, jos isoon haasteeseen haetaan ”quick fix” tai ”hokkuspokkus” –ratkaisuja. Myös valmennuksissa varsinainen työ muutosten ja kehityksen eteen tehdään arjessa, jolloin se vaatii aikaa ja paneutumista valmennustilanteiden ulkopuolella ja normaalissa arjessa. Valmennusprosessi käsittää siis valmentajan kanssa käytävien tapaamisten lisäksi sen, mitä arjessa tapahtuu.

 

Oletko halukas ja valmis tekemään töitä ja paneutumaan muutoksen?

Haastankin sinut miettimään seuraavalla kerralla, kun osallistut valmennukseen, oletko halukas ja valmis tekemään töitä ja paneutumaan muutoksen? Haluatko todella etsiä ja löytää ne jutut, joiden avulla sinä ja yhteisönne voitte kasvaa ja kehittyä? Jos vastaat kyllä, etsi itsellesi valmentaja, jonka palo on ihmisten auttaminen ja pue työhaalarit päälle – siitä matka muutokseen voi alkaa. Ja pidä mielessä se, että valmentaja on rinnallakulkija matkalla, jonka tavoitteena on loppujen lopuksi aina se, että sinä ja yhteisösi voisitte kasvaa kohti parempaa versiota itsestänne.

Ella Saarenpää

 

Opinnäytetyö Valmentaja luo luurangon löytyy kokonaisuudessaan Theseuksesta

 

 

Tilaa tästä

 

Kirjoittaja:luontaisettaipumukset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *