Kirjoittaja: Johanna Johansson, LUONTAISET TAIPUMUKSET™ valmentaja, Nuoret Yrittäjät – toiminnan koordinaattori Varsinais-Suomen Yrittäjissä
Johdantoteksti: CEO, Innostuksen oivalluttaja Jari Saarenpää, LUONTAISET TAIPUMUKSET™ valmentaja, TypeOne ltd Oy

Stressi kaikenikäisten keskuudessa on kasvava ilmiö. Stressi liittyy aikaamme, jossa kiire ja suorittaminen ovat monen kohdalla vallitseva olotila. Yksi keskeisiä syitä stressiin on myös väärät valinnat – sosiaalisen paineen alla sorrumme kovin helposti parantelemaan heikkouksiamme siinä kuitenkaan kovin hyvin onnistumatta – onnistumiskokemukset ovat harvassa. Aika harva tunnistaa omia luontaisia vahvuuksiaan, joiden varaan kehittyminen olisi helpompaa, nopeampaa ja tuloksellisempaa. Tämä artikkeli perustuu Johanna Johanssonin paloon auttaa nuoria tunnistamaan omia vahvuuksiaan. Johanna on yksi nuorimmista  LUONTAISET TAIPUMUKSET™ valmentajistamme – nuoresta iästään huolimatta Johanna on joutunut kohtaamaan elämän rajallisuuden oman terveyden haavoittuvuuden kautta ja ymmärtää sen, että ihmisellä on vain yksi elämä. Se, jota elämme parhaillaan. Johannan oma tapa elää elämäänsä näkyy ja kuuluu ympärille – meillä varttuneemmilla on paljon hänen elämänasenteestaan opittavaa. Tässä jutussa Johanna haastatteli lukion ensimmäisellä luokalla olevia poikia, joista Jere on minun nuorimmainen. Tavoitteena oli arvioida heidän stressikokemustaan sekä omien vahvuuksien tunnistamista. Monesti nuoren valintoja ohjaa ns. ihanneminä – sosiaalisen ympäristön luoma kuva siitä, millainen minun pitäisi olla. Omien havaintojeni pohjalta lapsuudessa luotu ihanneminä ei useinkaan pohjaudu nuoren omiin vahvuuksiin ja mielenkiinnon kohteisiin, vaan kertoo enemmän vanhempien odotusarvoista. Juttu on todella ajankohtainen yliopistopääsykokeiden uudistusten myötä!

Miten monta opiskelijaa voisimmekaan pelastaa stressiltä

Opiskelijoiden hyvinvointi ja jaksaminen on saanut alkuvuoden aikana paljon palstatilaa. Tutkijat ja asiantuntijat toteavat kaikki samaa: opiskelijat ovat stressaantuneita ja väsyneitä. Helsingin Sanomien jutussa (HS 16.1.2018) psykologian ja kasvatustieteen professori Katariina Salmela-Aron mukaan nuoret tarvitsevat tukea vahvuuksiensa löytämisessä ja voimavarojen hahmottamisessa. Ei siis ihme, että aihe saa paljon huomiota ja herättää keskustelua. Mutta mihin keskustelu johtaa – mistä tilanteeseen voisi saada ratkaisun? Päädyin itse pohtimaan tätä muutama vuosi sitten.

 

Stressillä on puolensa

Stressi on tarpeellinen reaktio kehossa, kun koemme haastavia tilanteita, mutta jatkuvana olotilana se on hyvinvointimme uhka. Kuulemme useita kertoja viikossa, miten työkaverimme tai perheenjäsenemme on stressaantunut. Aikuisille stressi on uusi normaali, mutta lehdissä sitä käytetään kuvaamaan opiskelijoiden arkea. Siksi mietin aluksi, miten opiskelijat kokevat tilanteen. Onko esimerkiksi lukiolaisen arki todellakin raskasta? Lukion ensimmäisen vuoden opiskelija Jere kokee opinnot mielenkiintoisiksi ja palkitseviksi, mutta myös työläiksi. Mielipide muistuttaa omaani vuosien takaa, joten haluan jatkaa keskustelua Jeren kanssa. Olen itse saanut, nuoresta iästäni huolimatta, suuren avun LUONTAISET TAIPUMUKSET™ analyysista. Sen pohjalta käsitin omia vahvuuksiani, mutta ennen kaikkea ymmärsin omat heikkouteni paremmin. Ymmärsin hakeutua minulle raskaista työtehtävistä ympäristöihin jossa voin toimia vahvuuksillani. Olisiko Jeren mahdollista saada samanlaista hyötyä analyysistä? ”Kyllähän tuo analyysin lopputulos oli aika tutun näköinen ja siitä pystyi aika helposti tunnistamaan omia piirteitä”, kertoi Jere analyysin tulokset saatuaan. Hänen mielestään lukiolaisten stressaantuneisuus vähenisi huomattavasti, jos kaikki panostaisi vahvuuksiinsa ja niihin asioihin, jotka kiinnostavat ja joihin on motivaatiota. Viisaita sanoja nuorelta mieheltä!

 

Lukiolaisten stressaantuneisuus vähenisi huomattavasti, jos kaikki panostaisi vahvuuksiinsa ja asioihin, jotka kiinnostavat ja motivoivat. Klikkaa ja Twiittaa

 

Miten tunnistaa vahvuuksiaan?

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ analyysi on lähtökohtaisesti tehty palvelemaan työelämässä jaksamisen edistämistä. Analyysi antaa osviittaa siihen, millaisissa työtehtävissä viihdyt ja millaiset tehtävät vievät energiaasi. Suomessa on tällä hetkellä jo yli 35 000 analyysin tehnyttä henkilöä, joiden keski-ikä on reilusti yli valmistuvien ylioppilaiden. Useat analyysin tehneet vanhemmat ovat kysyneet voisiko heidän lapsi, elämänsä suurimpia valintojaan tekevä nuori, myös tehdä analyysin. LUONTAISET TAIPUMUKSET™ tiimissä ollaan tehty paljon työtunteja, jotta tähän tarpeeseen voitaisiin vastata. Vuoden 2018 alusta olemme aloittaneet kouluyhteistyön saavuttaaksemme parhaan mahdollisen kysymysten sarjan, joilla nuori pystyisi tunnistamaan omat vahvuutensa.

Luontaisten taipumusten tunnistaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on oma mielenkiinnon kohteeni ja suurin syy siihen, miksi päädyin opiskelemaan LUONTAISET TAIPUMUKSET™ lisenssivalmentajaksi. Haluan pystyä auttamaan nuoria, jotka kokevat tekevänsä elämänsä isoimpia päätöksiä yksin. Olen reilun vuoden aikana jutellut usean nuoren kanssa ja havainnut, että myös he, joilla on ulkopuolisen silmin selkeät tulevaisuuden suunnitelmat, toivovat saavansa niille vahvistusta. Tämän on vahvistanut usea työelämässä oleva ja alallaan menestyvä tuttuni. Nuorten joukossa on useita erilaisia kysymyksiä, joihin LUONTAISET TAIPUMUKSET™ analyysi voisi olla avuksi.

 

Mihin apua erityisesti tarvitaan?

Käytyjen keskustelujen pohjalta voin tunnistaa muutamia erilaisia ongelmatilanteita:

  • Opiskelija on esimerkiksi lähtenyt kymppiluokalle, vaihtoon tai lukioon saadakseen muutaman lisävuoden ammatinvalintaan. Lisävuodet eivät kuitenkaan ole tuottaneet tulosta vaan nuori kokee olevansa yhä risteyksessä ilman ymmärrystä minkä polun valita. Tulevaisuuden suunnitteluun ja opiskelupaikan valintaan kaivataan varmuutta.
  • Nuorella on selkeät suunnitelmat: minä teen näin! Valinta voi ulospäin vaikuttaa harkitulta ja varmalta, mutta perustuu esim. kavereiden, vanhempien tai yhteiskunnan asettamaan tavoitteeseen. Tässä tilanteessa myös nuori saattaa kokea valintansa hyväksi, eikä välttämättä edes osaa kyseenalaistaa omaa sopivuuttaan valitsemalleen alalle. Tulevan ammatin taidot saattavat olla nuorelle hankalia sisäistää ja työssä edesauttavat taipumukset voivat olla nuoren heikkouksia.
  • Kympin opiskelijat, joille opinnot ovat helppoja ja kaikki opintomahdollisuudet miellyttäviä, tai he, jotka tekevät useita tunteja töitä saavuttaaksensa kiitettävät arvosanat, vaikka ne eivät tulisikaan helpolla, kunnianhimo ja sisukkuus ajavat kohti menestystä. Nuoren saattaa olla vaikea tunnistaa mistä todella pitää tai mikä toisi hänelle mielekkään työuran. Taustalla löytyy usein myös opintojen loppuvaiheen väsymys: vuosia kestänyt suorittaminen vie veronsa. Lisäksi ylioppilaskirjoitukset tai päättötyön tekeminen ovat ottaneet osansa eikä energia välttämättä riitä opiskelemaan pääsykokeisiin. Tämän vuoksi osuminen oikeaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on tärkeää.
  • Opiskelija, joka kohtaa työelämän vaatimukset vasta valmistuttuaan ammattiin.  Tässä tilanteessa tulee tunne, että valittu polku on väärä. Tilanteen korjaamiseksi useat lähtevät opiskelemaan uutta, erilaista alaa tai etsivät töitä, joihin ei tarvitse erityistä koulutusta. Joka tapauksessa oma potentiaali ei ole täydessä käytössä.

Analyysin kautta nuorella on kolmas, ns. ulkopuolinen näkemys omista tarpeistaan työntekijänä. Käytyjen keskustelujen perusteella olen huomannut kaksi erilaista syytä: subjektiivinen kokemus kuten asema työyhteisön jäsenenä tekee työstä epämiellyttävää tai käsitys työstä ei vastaa todellisuutta, minkä vuoksi opiskelija on saattanut odottaa tarvitsevansa työssä erilaista kompetenssia. Jokaisella kouluasteella opintoihin kuuluu työssäoppimista, työelämäjaksoja ja muita työelämään tutustumista. Määrät vaihtelevat hieman, mutta uskon, että tällaiset maistiaiset ovat oiva pohja uravalinnoille. Ne eivät vain yksin riitä.

 

Oma lupaukseni

Näillä pohdinnoilla, nuorten kokemuksilla ja palavalla halulla auttaa, tein uuden vuoden lupaukseni: vuonna 2018 aion tehdä voitavani, jotta tulevaisuudessa nuoret voisivat hyödyntää LUONTAISET TAIPUMUKSET™ analyysia elämänsä suurimmissa valinnoissa. Tässä ensimmäistä blogikirjoitustani viimeistellessäni hymyilen ja mietin, mitä Sinä tekisit työksesi, jos olisit tehnyt vahvuuksiasi kartoittavan analyysin ennen omaa ammatinvalintaasi?

Terveisin,

Johanna Johansson

ENFP

 

 

Tilaa tästä

 

Kirjoittaja:luontaisettaipumukset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *