Kirjoittaja: valmentaja, CEO Jari Saarenpää

 

Olen päässyt tekemään viime päivinä valmennushommia upeiden ihmisten kanssa. Organisaatio muodostuu yksilöistä ja vain yksilöiden hyvinvointi voi edistää organisaation menestystä. Viime päivinä vahvuuksien yksilöllinen kehittäminen on tullut esille myös mm. Huuhkajien menestyksessä: ennen ratkaisevaa viime perjantain Liechtensteinin peliä haastatellut pelaajat korostivat valmennuksen yksilöllisyyttä – jokainen voi kehittyä entistäkin paremmaksi omilla vahvuuksillaan. Mitä ammattivalmentajat sitten tekevät käytännössä? 

 

Mielenkiintoiseksi asian tekee se, että ei ole väliä, puhutaanko urheiluvalmennuksesta vaiko yrityksessä tapahtuvasta valmennusta. Silläkään ei ole väliä, onko kyseessä yrityksen johtoryhmä vai tiimi, joka tekee jotakin tiettyä kokonaisuutta yrityksessä. Samat keinot pätevät, niin kauan kuin kyseessä on kahden ihmisen kohtaaminen.

 

Miten huomioin toisen ihmisen erilaisuuden?

 

Teemme LUONTAISET TAIPUMUKSET™ tiimissä paljon yhteistyötä urheiluvalmentajien kanssa. Meillä on myös parhaillaan tekeillä ammattikorkeakoulun opinnäytetyö, jossa haastattelemme sekä urheiluvalmentajia että urheilijoita, jotka ovat hyödyntäneet ajattelutyyliteoriaa erilaisuuden ja sitä kautta vahvuuksien analysoinnissa. Odotan innolla näiden haastatteluiden tuloksia, ei mitään paineita Jani Korhoselle, opinnäytetyön tekijälle. Kerromme tuloksista heti, kun saamme ne kommunikoitavaan muotoon.

Vastauksena väliotsikon kysymykseen: Ihmisen erilaisuuteen tutustuminen kannattaa aloittaa ajattelutyyliteorian kautta. Monet suosivat erilaisia värianalyysejä, mutta niillä ei valitettavasti päästä sille syvyydelle, joka pitää saavuttaa ymmärtääkseen riittävän syvällisesti toista ihmistä. Värianalyysit antavat hyvän käsityksen toisen ihmisen toimintatyylistä, joka on suhteellisen helppo päätellä myös ihmisen käyttäytymisestä. Tässä voisi käyttää jäävuorimetaforaa: 10% pinnan päällä oleva osuus kuvaa meidän käyttäytymistä (värianalyysit), mutta todellisuudessa 90% pinnan alla olevista asioista on piilossa. Pinnan alla on mm. arvoja, uskomuksia, asenteita, taitoja, motivaatioita, rooleja ja erityisesti, synnynnäisiä luontaisia taipumuksia.

 

Mitä ovat luontaiset taipumukset?

 

Luontaiset taipumukset ovat tiedostamattomia eli automaattisia reagointimallejamme, joita pidämme luonnollisina ja normaaleina. Omien taipumustensa tiedostaminen synnyttää lähes aina oivalluksen, joka auttaa ymmärtämään ihmisten erilaisuutta ja vahvuuksia sekä omia kehityshaasteitaan esimiehenä ja työyhteisön jäsenenä. Tai vaikka urheilijana!

Meillä on taipumus jakaa ihmisiä hyviin ja huonoihin. LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -menetelmään ei sisälly tällaista ulottuvuutta, vaan se pyrkii löytämään kunkin ihmisen luontaiset vahvuudet. Menetelmä tunnistaa henkilön ajattelun luontaisesti voimakkaimmat osatekijät, joiden varaan hänen kannattaa luontaisia vahvuuksiaan rakentaa. Uskon siihen, että ihminen menestyy työssään ja elämässään paremmin omia vahvuuksiaan hyödyntämällä kuin heikkouksiaan korjaamalla.

 

Mistä vahvuuksia kannattaa etsiä?

 

Ajattelutyyliteorian mukaan jokaisella ihmisellä on luontainen eli synnynnäinen taipumus tietynlaiseen ajattelun tyyliin. Tämä selitetään sillä, että ihmisen biologinen kehitys on pyrkinyt rakentamaan ”autopilotteja”, joiden kautta toimimalla ihmisen energiankulutus on mahdollisimman alhainen. Voitaisiin sanoa, että ”minimi energialla saavutetaan maksimi tulokset”. Tämä lienee jokin biologinen eloonjäämisvietti, joka on edistänyt tätä kehitystä.

Helppo esimerkki on käsien ristiminen. Jompikumpi peukku menee ajattelematta päällekkäin. Toki saat laitettua kädet toisinkinpäin ristiin, mutta se vaatii jonkin verran ajattelua. Etkö usko? No kokeile seuraavaa harjoitusta: laita kädet rinnallesi puuhkaan. Tämä pitäisi olla helppoa meille suomalaisille… Laita seuraavaksi kädet puuhkaan toisinpäin. Kokemukseni mukaan kymmenhenkisessä ryhmässä pari kolme henkilöä ei tahdo saada käsiä väärinpäin puuhkaan, vaikka kuinka yrittäisikin!

Ihmisen mielessä on vastaavia luontaisia taipumuksia. Tämä tarvitaan siihen, että aivot eivät jatkuvasti joutuisi miettimään perusasioita, vaan pystyisivät toimimaan minimienergialla saavuttaen maksimaalisia tuloksia. Alla lyhyesti ajattelutyyliteorian ydin eli olennaiset asiat liittyvät ihmisen tiedonhankintaan ja päätöksentekoon.

 

Haluatko sinä kehittää organisaatiotasi?

 

Meillä LUONTAISET TAIPUMUKSET™ valmentajilla on vahva uskomus siihen, että jokaisessa ihmisessä on ainutlaatuinen yhdistelmä vahvuuksia, jotka tunnistamalla ja hyödyntämällä voimme auttaa ihmisiä ja työyhteisöjä kasvamaan täyteen potentiaaliinsa.

Tarjoamme ihmisten erilaisuuden ymmärtämiseen ja hyödyntämiseen kehitetyt Suomen johtavat valmennuskonseptit sekä itsenäisten ammattivalmentajien osaamisen. Tunnetuin työkalumme on ihmisten ajattelutyylejä tunnistava LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi, joita on tehty kuluneiden vuosien aikana yli 40.000 kappaletta satoihin tyytyväisiin asiakasorganisaatioihin – joukossa kymmeniä merkittäviä yrityksiä Suomen TOP 100 listalta.

 

Jari

 

”LUONTAISET TAIPUMUKSET™ – jotta ihmisillä on parempi olla itsensä ja toisten kanssa!”

 LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -VALMENTAJISTA ESITTELYSSÄ

TANJA MERONEN, KETTU valmennus ja viestintäTanja valmentajana

KETTU valmennuksen LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -palvelut

Kirjoittaja:luontaisettaipumukset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *