Kirjoittaja: valmentaja, FM Kari Helin |

 

Ihmiset menestyvät parhaiten omilla vahvuuksillaan, mikäli uskomme asiasta kirjan Now, Disvover your strengths kirjoittanutta amerikkalaista Marcus Buckinghamia.

Suurin osa ihmistä valitsee kuitenkin hieman erilaisen kehitystavan, joka on omien heikkouksien tunnistamisen ja korjaaminen. Tämä tieto on noussut esille Gallupin tekemässä kyselytutkimuksissa, johon on osallistunut yli miljoona ihmistä. Samasta tutkimuksesta kävi esille se, että jokaisen alan parhaimmisto panostaa vahvuuksiinsa.

Itselläni on omakohtainen kokemus asiasta. Pääsin 1970-luvun lopulla kiinni yhteen piilossa olleeseen vahvuuteeni ja kehitin siitä itselleni sekä erityisen osaamisalueen että menestyvän yrityksen, Innotiimin.

Vahvuuden rakentamisessa on kolme ehtoa ja suuntaa: innostus, sopiva ympäristö ja tukeva taipumus.

 

Innostus

Tämä on tekijöistä tärkein, koska se synnyttää energian ja motivaation kyseiseen asiaan. Ilman voimakasta innostusta emme jaksa vastaantulevien vaikeuksien läpi. Tämä on vahvuuksien mystisin osatekijä. On usein vaikea ennustaa mikä saa ihmiset innostumaan mistäkin asiasta.

voimakasta innostusta

Itse innostuin 1970-luvun lopulla luovasta ajattelusta. En oikein ymmärtänyt mistä innostus syntyi. Huomasin vaan lukevani kirjoja, joissa asiaa käsiteltiin. Aloin kokeille lukemiani asioita käytännössä ja huomasin, että monet ideat toimivat myös siellä. Se vain lisäsi innostustani. Sain muutamia muitakin innostumaan asiasta ja kehitimme ihan uudenlaisen palaverimallin (Tuumatalkoot), joka toimi luovan ajattelun periaatteilla. Sen avulla syntyi suuri määrä erilaisia teknisiä innovaatioita, joita ryhdyttiin hyödyntämään. Yrityksemme johto alkoi kiinnostua asiasta. Minut nimitettiin kehityspäälliköksi, erikoisalueena työmenetelmät.

Kirjoitin Tuumatalkoot-menetelmästä jutun yhteen bisneslehteen, jossa oli meneillään kirjoituskilpailu. Juttuni voitti sen ja kehittämäni työmenetelmän nimi ja idea tulivat tunnetuiksi ympäri Suomea. Tein oikeastaan kaiken edellä kuvatut asiat oman päätyöni ohessa.

Tämä voidaan selittää vain riittävän suuren innostuksen kautta.

 

Sopiva ympäristö

Pelkkä innostus asiaan ei riitä vahvuuden synnyttämiseen. Pitää olla ympäristö, missä sitä voidaan toteuttaa ja kehittää. Oikeastaan kaikki käytännön taidot kehittyvät asioita tekemällä. Siihen tarvitaan sopiva ”harjoitteluympäristö”.

Itse aloin vetää päätyöni ohessa Tuumatalkoot-mallilla toteutettuja kokouksia. Hyödynsin niissä hyvän ideointikyvyn omaavia henkilöitä, joita olin saanut selville kyselytutkimuksellani ja luovan ajattelun testeillä. Valitsin 12 parasta ideoijaa ja otin jokaiseen Tuumatalkoot-palaveriin 3-4 tämän ryhmän jäsentä. Lisäksi pidimme ideointiringille parin tunnin valmennustilaisuuksia. Tällä tavalla syntyi ensimmäinen innostavaa asiaa tukeva ympäristöni.

Purin innostustani ensimmäisten vuosien aikana lähinnä oman tehtaan teknisten ongelmien parissa. Uudenlaisen tuotteen maine kiiri kuitenkin nopeasti yrityksemme (Ovako Steel) ulkopuolelle. Alkoi tulla koulutus- ja konsultointipyyntöjä, joiden kautta ajauduin puolipäiväiseen työhön ja muutaman vuoden päästä oman yrityksen (Innotiimi Oy ) perustamiseen. Syntyi uusi ympäristö toteuttaa omaa innostusta. Innotiimissä työskenteli parhaimmillaan noin 60 valmentajaa. Nykyinen vahvuus on hieman pienempi.

 

Luontainen taipumus

Kolmas asia, joka ratkaisevasti helpottaa vahvuuden syntymistä on sopivanlainen taipumus omassa persoonassa. Kaikki taipumukset nopeuttavat taitojen syntymistä. Lisäksi taipumukset ohjaavat huomiota ja energiaa tiettyyn suuntaan. Taipumuksia on monen tyyppisiä: musikaalinen taipumus, matemaattinen taipumus, taipumus ajatella tietyllä tavalla, esimerkiksi luovasti.

Itselläni on vahva intuitio. Se on persoonani vahvin yksittäinen osatekijä. En tiennyt tätä vielä 1970-luvulla, jolloin kiinnostukseni luovaan ajatteluun heräsi. Näin jälkeenpäin on helpompi ymmärtää, että juuri se eli intuition voimakkuus laukaisi kiinnostukseni tähän asiaan.

Intuitio

 

Työkaluja vahvuuksien tunnistamiseen

Olemme kehittäneet kaksi työkalua, joilla ensimmäisellä voidaan tunnistaa ajatteluun liittyviä taipumuksia ja toisella innostavia asioita.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ analyysin avulla voimme tunnistaa oman ajattelutyylin, joka ilmaistaan nelikirjaimisena koodina, tyyliin INTJ, joka on oman ajattelutyylini tunnus. Siitä voidaan ennustaa minkä tyyppisessä työssä henkilö parhaiten viihtyy ja menestyy. Työkalu pohjautuu USA:ssa kehitettyyn MBTI-malliin. Se on vain toteutettu hieman erilaisella logiikalla. Lisää tietoa tästä työkalusta löytyy osoitteesta www.luontaisettaipumukset.fi.

MTA-analyysin avulla voidaan tutkia tämän hetken tunnesuhdetta nykyiseen työhön. Lyhenne MTA tulee sanoista Minä ja Työni Analyysi. Siinä omat työt ensin listataan ja valitaan niistä 10 eniten aikaa vievää tehtävää. Sitten työt numeroidaan ja viedään MTA-matriisiin, jossa on kaksi ulottuvuutta: osaaminen ja innostus. Osaamisessa ja innostamisessa on neljä tasoa. Kun työt (eri töiden numerot) on viety matriisiin, siitä näkyy henkilöä innostavat ja ei innostavat tekemiset yhdellä silmäyksellä. Tätä työkalua hyödynnetään kahdessa TypeOnen valmennustuotteessa LUONTAISET TAIPUMUKSET™ Esimiestyylin analyysi ja Toimintatyylipalaute(TTP). Niistäkin lisää tietoa osoitteesta www.luontaisettaipumukset.fi.

 

|kuvat Shutterstock|
Kirjoittaja:luontaisettaipumukset