Kirjoittaja: FM Kari Helin | 

 

Stressi on tila, jossa elimistö toimii ylikierroksilla. Sen saa aikaan stressireaktio, joka on eräänlainen sisäinen turbo, joka laukeaa päälle kiireen, pelon tai suuttumuksen seurauksena.

Stressireaktio nostaa ”taisteluvalmiuttamme” pumppaamalla lisää energiaa kehon suuriin lihaksiin ja pysähdyttämällä joitakin akuutin selviytymisen kannalta epäoleellisia prosesseja mm. ruuansulatuksen ja immuniteettijärjestelmän. Mikäli tällaisia ”hälytyksiä” tulee usein, ne alkavat nakertaa terveyttämme.

Ovatko jotkut ihmistyypit muita alttiimpia kiireelle ja stressille?

Tarkastelen tätä kysymystä MBTI-viitekehyksen valossa.

 

E ja I

Yksi kiireen aiheuttaja on huomion kiinnittäminen ja ajankäyttö toisarvoisiin asioihin, jotka herättävät meissä kiinnostusta. Tämä on ekstroverttien ”tyyppivika”.

Introverteilla on jonkinlainen suoja ja suodatin ulkoisia impulsseja vastaan. Introverttien tyyppivikana on taas se, että heidän aivonsa toimivat luonnostaan kovemmilla kierroksilla (värähtelytaajuudella) kuin ekstroverttien. Tästä syystä introvertit kokevat ulkoiset häiriöt (toisarvoiset asiat) stressaavimpina kuin ekstrovertit.

Koska kummallakin taipumustyypillä (E ja I) on selkeästi omat stressiä lisäävät mekanisminsa, ei tällä taipumusparilla on kovinkaan suurta vaikutusta stressialttiuteen.

 

S ja N

Yksi S-tyypeille tunnusomainen piirre on välitön reagointi ja tarttuminen vastaan tai mieleen tuleviin asioihin. Kun asioita on paljon, kaikkiin asioihin ei ehdi tarttua. Se alkaa vaikeuttaa töiden hallintaa.

N:lle on tunnusomaista ison kuvan muodostaminen ennen kuin hän siirtyy käytännön tekemiseen. Tämä estää jonkin verran epäoleellisiin ja vähemmän tärkeisiin asioihin tarttumista. N:n tyyppivika taas on spontaani innostuminen uusista ideoista. Tällöin sovitut ja työn alla olevat asiat jäävät helposti taka-alalle, ja ovat myöhemmin edessä – kiireen kera.

Koska kummastakin taipumuksesta (S ja N) on suhteellisen helppo löytää kiirettä ruokkivia tekijöitä, ei tämäkään taipumuspari ole mikään stressialttiuden lähde.

 

T ja F

Yksi stressiin taipuvaisen ihmisen selkeimpiä tunnuspiirteitä on vaikeus kieltäytyä jonkun yhteistyökumppanin (esimies, työtoveri, lapsi, naapuri, jne…) pyytämästä avusta.

Tällainen ihminen ottaa vastaan uusia työtehtäviä vaikka ei ehtisi tai jaksaisi hoitaa kunnolla entisiäkään. Hän mieluummin venyttää itsensä katkeamispisteeseen kuin torjuu muiden pyytämän avun. Taustalla on eräänlainen kiltteyssyndrooma, jossa pääroolia näyttelee hylkäämisen pelko. Kieltäytyminen on selvästi vaikeampaa F-taipumuksen kuin T-taipumuksen omaaville ihmisille.

Taipumus miellyttää muita on sekä vahvuus että heikkous. Tällaisen taipumuksen omaavat ihmiset ovat arvostettuja työntekijöitä, koska he ovat ahkeria, joustavia ja positiivisia. Samalla he ovat potentiaalisimpia uupujia.

T-tyypeillä, varsinkaan niillä, joilla T on ajattelun ykkösfunktio (ESTJ, ENTJ, ISTP ja INTP) ei ole läheskään yhtä suurta vaaraa uupua työssä ja elämässä kun niillä, joilla F on ykkösfunktiona (ESFJ, ENFJ, ISFP ja INFP).

 

J ja P

Kyky laittaa asioita tärkeysjärjestykseen on yksi stressin hallinnan parhaita taitoja. Siihen on J-tyypeillä luontaisesti paremmat taipumukset kuin P-tyypeillä, joiden elämäntyyli on huomattavasti spontaanimpi, asioihin ja tehtäviin reagoiva.

Joustava P-tyyli on ihanteellinen elämänasenne, kun hoidettavia asioita on suhteellisen vähän ja niillä ei ole tarkkoja aikatauluja. Mitä suuremmaksi hoidettavien asioiden määrä kasvaa ja mitä enemmän niistä on sidottu muiden ihmisten aikatauluihin, sitä suurempaan arvoon asioita ennakkoon suunnitteleva J-tyyli nousee. Tämä selittää sen miksi organisaatioiden johtopaikoille valitaan useammin suunnitelmallisuuteen taipuvaisia J-tyyppejä kuin asioiden kehittämiseen suuntautuneita P-tyyppejä.

 

Työelämän luonne

Työelämä on luonteeltaan suunnitelmallista (J) ja melko kovaa (T). Tällaisessa maailmassa selviytyvät parhaiten ihmiset, joilla on luonteessa samanlaisia taipumuksia eli TJ-tyypit. Huonoiten perinteisissä organisaatiohierarkioissa viihtyvät ja jaksavat FP-tyypit, joilla on voimakkaat henkilökohtaiset arvot (F) ja spontaani tyyli tehdä töitä (P).

Oma suosikkilääkkeeni stressin ehkäisyyn on ohjata ihmisiä sellaisiin työtehtäviin, joissa he voivat toimia luontaisilla taipumuksillaan (eli vahvuuksillaan).

FP:t ovat positiivisia, kannustavia ja huumorintajuisia. Näillä taipumuksilla menestyy esimerkiksi ihmisten valmentajina ja erilaisissa palveluammateissa.

|kuvat Shutterstock|

 

Kirjoittaja:luontaisettaipumukset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *