KariHelin

Kirjoittaja: ”Kummisetä” | 

 

Ihmisten erilaisuuden tunnistamiseen on kehitetty monia hyviä työkaluja, joista tässä on nostettu tarkasteluun MBTI ja DiSC

Tavoitteeni ei ole osoittaa jommankumman paremmuutta, vaan sitä missä kumpikin työkalu on parhaimmillaan.

 

Yksi erilaisuuden laji on ajattelutyylit

Ne voivat poiketa toisistaan hyvinkin paljon: yksi reagoi ulkoiseen ärsykkeeseen nopeasti ja tunteella, toinen tarkastelee samaa asiaa tyynesti ja analyyttisesti. Ajattelutyyli on eräänlainen sisäisen tietokoneemme käyttöjärjestelmä, jonka saamme synnyinlahjana. Sitä, siis omaa ajattelutyyliä, on erittäin vaikea muuttaa.

Sveitsiläinen psykiatri Carl Jung julkaisi (1920-luvulla) ensimmäisen ”tieteellisen” teorian ajattelutyyleistä. Se on ollut lähes jokaisen myöhemmin kehitetyn erilaisuusmallin yhtenä kulmakivenä. Tunnetuin ajattelutyylejä jäsentävä työkalu on USA:ssa 1960-luvulla kehitetty MBTI-malli, jonka taustalla on Jungin tyyppiteoria.

 

Toinen erilaisuuden laji on toimintatyylit

Ne ovat sekoitus synnynnäistä ja opittua reagointitapaa. Ihmiset pystyvät muokkaamaan omaa toimintatyyliään paljon helpommin kuin ajattelutyyliään. Tämän hetken tunnetuin toimintatyylejä jäsentävä malli (ainakin Suomessa) on DiSC. Siinä on neljä keskenään kilpailevaa sisäistä pyrkimystä, joita on merkitty tunnuksilla D, I, S ja C. Mallin taustalla on kaksi erilaisuuden ulottuvuutta: Ekstrovertti ja Introvertti (E/I) sekä asia- ja ihmissuuntautuminen (T/F). Jokainen DiSC-mallin pyrkimys on kahden taipumuksen yhdistelmä, esimerkiksi D on E:n ja T:n yhdistelmä.

 

Kolmas erilaisuuden tyypitystapa on persoonallisuuden piirteet

Niiden idea on määritellä kuinka voimakkaana jotkut piirteet, esimerkiksi ulospäin suuntautuminen, ihmisessä on. Myös persoonallisuuden piirteet ovat sekoitus perittyä ja opittua reagointitapaa. Joissakin piirremalleissa on kymmeniä erilaisia piirteitä ja joissakin taas muutamia. Tällä hetkellä suurimman suosion on saavuttanut BigFive-niminen piirremalli, jossa on viisi piirreulottuvuutta, joista yksi on Ekstroverttiyden (ulospäin suuntautumisen) voimakkuus.

 

Omakohtaiset kokemukseni

Olen koko ikäni ollut kiinnostunut psykologiasta, ennen kaikkea luovasta ajattelusta ja siitä mikä ihmistä ohjaa ja motivoi. Kirjoista löytyy hyviä kuvauksia sekä ihmisiä yhdistävistä että erottavista tekijöistä. Viimeiset 15 – 20 vuotta olen ollut erityisen kiinnostunut jälkimmäisistä tekijöistä eli ihmisten erilaisuudesta.

Olen tehnyt elämäni aikana kymmeniä erilaisia testejä ja analyysejä, jotka tyypittävät ihmisiä. Lähes kaikki niistä tunnistavat minussa analyyttisen ja pikkutarkan puolen, joka tuntuu itsestäni kuitenkin persoonani sivujuonteelta.

MBTI-analyysin tekeminen avasi minulle aivan uudenlaisen näköalan omaan sisäiseen maailmaani. Analyysi ehdotti, että voimakkain pääkoppaani ohjaava tekijä on intuitio, kyky aavistaa asioita ja synnyttää uutta. Asia oli jonkinlainen yllätys vaikka minulla oli kummastakin suuri joukko käytännön kokemuksia. Kehitin ensimmäisessä työpaikassani mm. matemaattisen optimointimallin, jollaista ei löytynyt mistään muualta. Sitä sovellettiin mm. strategisessa suunnittelussa useissa yrityksissä. Luovan ajattelun alueella kehitin mm. Opera-tekniikan, jonka käyttö on levinnyt satoihin organisaatioihin. MBTI-analyysin kautta ymmärsin että oma ajatteluni ei ollut mitenkään ”normaalia” ajattelua, joksi olin sen aikaisemmin kuvitellut.

Halusin nähdä päätyvätkö muut erilaisuutta jäsentävät työkalut, esimerkiksi DiSC, samanlaisen tulokseen kuin MBTI. Olin pettynyt kun näin ei tapahtunut: DiSC-analyysi ei tunnistanut ollenkaan ajatteluni vahvinta osatekijää, siis intuitiota.

Luovan ajattelun alueella

 

Ulkoinen ja sisäinen tyyli

Ihminen elää kaiken aikaa kahdessa erilaisessa maailmassa: sisäisessä ja ulkoisessa. Ajattelu on näiden maailmoiden keskinäistä vuorovaikutusta.

Ajattelutyyliteorian kehittäjä Carl Jung tutki useita vuosikymmeniä ihmisten ajattelutyylejä. Hän päätyi mm. seuraavanlaisiin näkemyksiin.

  • Ajattelu on kahdeksan erilaisen osatekijän (joita hän kutsui ajattelun funktioiksi) välistä vuorovaikutusta. Näistä tekijöistä neljä suuntautuu ulkoisen maailmaan ja neljä sisäiseen maailmaan.
  • Ajatteluun osallistuvat funktiot muodostavat psyykessä eräänlaisen ”nokkimisjärjestyksen”, jossa joku on ajattelua hallitseva osatekijä (funktio) ja muut sen avustajia. Toimiva hierarkia (ajattelutyyli) voi muodostua 16 eri tavalla. Itselläni tuo ajattelua hallitseva osatekijä on intuitio, joka suuntautuu sisäiseen maailmaan.
  • Jos ajattelua hallitseva funktio suuntautuu ulkoiseen maailmaan, toiseksi voimakkain funktio on luonteeltaan erilainen ja suuntautuu sisäiseen maailmaan. Eli jokaisella meistä on sekä ekstrovertti että introvertti puoli. Toinen niistä on vain voimakkaampi. Minulla se on introvertti puoli.

 

Ajattelutyylit ja toimintatyylit

Kuten edellä kuvatusta käy ilmi, ajattelutyylejä jäsentävät mallit ovat selvästi moniulotteisempia kuin toimintatyylejä jäsentävät. Tätä kuvaa jo vaihtoehtoisten tyylien määrä. MBTI-mallissa niitä on 16. Ne voidaan jakaa neljään päätyyliin useammalla eri tavalla, joista DiSC:n pohjana oleva nelikenttä on yksi mahdollisuus. Tämän nelikentän, jossa on E/I ja T/F ulottuvuudet, avulla on hyvä kuvata esimerkiksi erilaisia vuorovaikutustyylejä.

Jos olet tutustunut jo toimintatyylimalleihin, esimerkiksi DiSC:iin (tai Peili tai Insight Discovery), ja haluat päästä asiassa eli erilaisuuden ymmärtämisessä astetta syvemmälle, luonnollisin jatkosuunta on silloin ajattelutyylimallit. Niistä oma suosikkini on LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi, joka on suomalainen versio MBTI-mallista. Molempien taustalla on sama viitekehys. LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysejä on tehty 6 vuoden aikana yli 25.000 kappaletta, ja palaute on jatkuvasti hyvää. Tähän mennessä LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysejä on tehty vain erilaisten valmennusten ja kehityshankkeiden yhteydessä. Vuoden 2016 alusta meillä on tarjolla myös LUONTAISET TAIPUMUKSET™ kuluttajaversio, KEHITÄ VAHVUUKSIASI™ -analyysi, johon kuuluu kiinteänä osana yhteinen katsaus saatuun raporttiin ammattivalmentajan kanssa.

Haluan vielä korostaa, että sekä DiSC että MBTI/ LUONTAISET TAIPUMUKSET™ ovat huippuhyviä työkaluja omilla alueillaan:

  • DiSC toimintatyylien tunnistamisessa ja kehittämisessä
  • MBTI/ LUONTAISET TAIPUMUKSET™ ajattelutyylien tunnistamisessa ja soveltamisessa.

 

Jos olet tutustunut jo DiSC:iin (tai Peiliin), se helpottaa ajattelutyylimallinen omaksumissa, koska sekä DiSC:ssä että Peilissä on kaksi samaa taipumusulottuvuutta kuin MBTI/ LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysissä.

|kuva Shutterstock|

Kirjoittaja:luontaisettaipumukset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *